• Sonuç bulunamadı

Dik Ayağı, Dik Boyu Hesabı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dik Ayağı, Dik Boyu Hesabı"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Dik Ayağı, Dik Boyu Hesabı

Öğ. Gör. Sait TANRIÖĞEN

Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bilgisayar Y. Müh.

Manisa CBÜ. Köprübaşı MYO. Mimarlık ve Şehir Planlama Böl. Bşk.

Manisa CBÜ. Köprübaşı MYO. Müdür Yardımcısı

saittanriogen@cbu.edu.tr

(2)

Koordinatları verilen noktaların dik ayağı ve dik boyu hesabı

• A ve B noktaları dışındaki koordinatları verilen bir

noktadan AB doğrusuna düşülen dikin; dik ayağı ve dik boyu ile dikin yönünün bulunması problemidir.

• Ortogonal (prizmatik) yöntemle yapılan ölçülerde bu hesap metodu kullanılır.

• Yan nokta hesabının tersidir.

(3)

Dik Ayak ve Dik Boy Hesabı

• Verilenler:

A, B ve P noktası koordinatları.

Burada A noktası sıfır açılan (başlangıç) nokta; B noktası Ölçünün bittiği (altı çift çizgili) noktadır.

İstenen:

P noktasından AB doğrusuna inilen dikin Dik Ayak ve Dik Boy uzaklıkları ve P noktasının, AB doğrultusunun sağında mı solunda mı olduğunun belirlenmesi.

(4)

Koordinatları verilen noktaların

dik ayağı ve dik boyu hesabı

(5)

Dik Ayağı Dik Boyu Hesabı

(6)

Koordinatları verilen noktaların

dik ayağı ve dik boyu hesabı

(7)

Dik Ayağı Dik Boyu Hesabı

Dik Ayağı Dik Boyu

(8)

Koordinatları verilen noktaların

dik ayağı ve dik boyu hesabı

(9)

Dik Ayak ve Dik Boy Hesabı

Örnek

(10)

Dik Ayak Dik Boy Hesabı Örnek

A, B, P1 ve P2 noktalarının koordinatları tabloda verilmiştir. AB doğrusuna P1 VE P2 den inilen diklerin; dik ayağı ve dik boyu değerlerini hesaplayınız; P1 ve P2 noktası AB doğrusunun hangi tarafında kalmaktadır? (Sıfır A’dan açılacaktır.)

N.N. Y X

A 30165,49 22117,85

B 30213,67 22208,41

P1 30171,83 22179,33

P2 30215,49 22169,77

(11)

Dik Ayağı Dik Boyu Hesabı

(12)

Dik Ayağı Dik Boyu

Hesabı

(13)

Dik Ayağı Dik Boyu Hesabı

(14)

Dik Ayağı Dik Boyu Hesabı

Sıralama A dan itibaren dik ayak uzaklıklarına göre A ya yakından uzağa doğru olacaktır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Yürüyüş için SMN referans gezingeleri ileri sürülüp oradan önizleme kontorü vasıtasıyla robotun ağırlık merkezi (RAM) referansı için referans gezingeleri

Bu bildiride, dört bacaklı bir robotun düz zemin üzerinde tırıs şeklindeki ilerlemesi için ayak konum referansları ve dengeli bir SMN referans yörüngesi

DİK ÜÇGEN Simedyan Akademi Soru Çözümü-3 6.. DİK ÜÇGEN Simedyan Akademi Soru

L’Hospital in Kuralı i¸cin di˘ger

Belli bir alanı sınırlandıran kendini kesmeyen dayanak eğrisine (s) sahip olan si- lindir yüzeyinin sınırladığı bölgeye silindirik bölge, silindirik bölgenin E ve P

A) Cep telefonu, bir iletişim aracıdır. B) Cep telefonu kullanmaktan kaçınmalıyız. C) Cep telefonu ile uzun süre konuşmak sağlığımız için zararlıdır. Islak elle kablo,

a>0 ise parabolün kolları yukarıya doğru ve a<0 ise parabolün kolları aşağıya doğrudur.. Parabolün kolları yukarı doğru iken fonksiyonun minimumu ve kollar

Onun için Umut’un felsefi izleği, varoluşçu tiyatro- dan çok farklı bir görünüm arz eder.. Genelde tiyatro izleyicilerinin, özelde bir oyunu sahneleyen ekibin aklına