KRUSKAL WALLIS TESTİ

Tam metin

(1)
(2)
(3)
(4)

TEK YÖNLÜ ANOVANIN (ONE WAY ANOVA)

PARAMETİK OLMAYAN ALTERNATİFİ

(5)

Özellikleri

• İki ya da daha çok örneklem ortalamasının birbirinden manidar bir farklılık gösterip göstermediğinin test edilmesinde kullanılır.

• Tek yönlü varyans analizinin (ANOVA) parametrik olmayan karşılığıdır. • Sonucun manidar olması durumunda farkın hangi gruplar arasında

(6)

Varsayımları

• İki temel varsayımı vardır.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :