• Sonuç bulunamadı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÖZGEÇMİŞ. Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı,"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

ÖZGEÇMİŞ

1. KİŞİSEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı: Ercan SALGAR Yabancı Dili: İngilizce

2. EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 2011- 2015.

Tez Konusu: "Doğa Bilimlerinde İlerleme Kavramının Pozitivist ve Post-Pozitivist Düşüncelerdeki Yeri Üzerine Bir Araştırma"

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Bilim Tarihi) Anabilim Dalı, 2009- 2011.

Tez Konusu: "Pozitivist Felsefede Doğrulama Kavramının Yeri"

Tezsiz Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007-2009.

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, 2003-2007.

3. AKADEMİK ve İDARİ GÖREVLER

Araştırma Görevlisi: Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2010- 2014.

Araştırma Görevlisi Dr.: Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2015.

Yrd. Doç. Dr: Konya N.E.Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümü, 2015- 2017.

Yrd. Doç. Dr: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2017- Devam ediyor.

Doçent. Dr: Üniversiteler Arası Kurul, (2019) 4. AKADEMİK İLGİ ALANLARI:

Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi, Epistemoloji, Tarih Felsefesi, Dil Felsefesi

(2)

YAYIN LİSTESİ ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

A. KİTAPLAR

İlerleme Kavramı ve Bilimdeki Yansımaları, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2015, 316 s.

Rudolf Carnap, Otorite Kitap, Antalya, 2016, 340 s.

Bilimsel Devrim, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018, 256 s.

Bilimsel Devrim, Nobel Akademik Yayıncılık, 2. Basım, (Yayın Aşamasında) 2020.

B. KİTAP BÖLÜMÜ

"Bilim felsefesi", Felsefeye Giriş, (eds.) Y. Adanalı & M. Arıcı, Nobel Yayınları, Ankara, 2019.

"Galilei Galileo'yu Yeniden Düşünmek", Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri, (ed.) Ali Acaravcı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2018.

"İbn Haldun ve Tarihin Bilimselliği", Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri, (ed.) Ali Acaravcı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2018.

“Aristoteles’in Bilim Anlayışı”, Felsefe Araştırmaları, (ed.) Sadık Erol Er, Akademisyen Kitabevi, Ankara 2019.

C. ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALE

“Mantıkçı Pozitivistlerde Sınırlandırma Ayracı Olarak Doğrulanabilirlik” Dört Öğe Dergisi, Yıl 1, Sayı: 2, Nobel Yayınları, Ekim 2012, ss. 185-199.

“Aydın Sayılı’nın Bilim Anlayışı” Dört Öğe Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, Nobel Yayınları, Nisan 2013, ss. 25- 40.

Modernleşme Serüveni: Doğu-Batı Ekseninde Bir Mukayese” Dört Öğe Dergisi, Yıl 3, Sayı: 6, Nobel Yayınları, Ekim 2014. ss.133-145.

(3)

"İlerleme Kavramı Üzerine Tarihsel Bir İnceleme" FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi,) Sayı 19, 2015 Bahar, ss. 311-323.

"Bilimsel İlerleme Nedir?" Felsefe Dünyası, 2015 Kış, Sayı: 62, ss. 233-258.

"Kuhn'un Bilim Tasarımında Değerlerin Yeri ve Önemi Üzerine" FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi,) Sayı 22, 2016 Sonbahar. ss. 385-403.

"Felsefe İlerler mi?" ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı. 10, 2017 Temmuz, ss. 82-95.

 “Rudolf Carnap’ın ‘Geleneksel Metafizik’ Eleştirisi ve ‘Metafizik’ Anlayışı”, Kutadgubilig, (Felsefe-Bilim Araştırmaları) sayı. 37, 2018 Mart, ss. 119-134.

D. ULUSAL POPÜLER DERGİ YAYINI

“Felsefenin Işığıyla Aydınlanan Aydınlanma” Bilim Ütopya, Sayı:253, Yıl:21, Temmuz 2015, ss. 88-92.

E. ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN ve YAYINLANAN BİLDİRİ

 "Karl Popper'ın Felsefesinde Açık Toplum ve Dayanışma", Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü, IV. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, Ekim 2016, ss. 189-194.

 "Popper'ın Evrim Analojisi", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Mayıs 2017, ss. 432- 439.

F. ULUSLARARASI VEYA ULUSAL ÇALIŞTAY VE SÖYLEŞİ

 “Gelenekten Geleceğe Türk Bilimi ve Düşüncesi” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10.01.2019. Ankara.

 “Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilim Tarihi ve Bilim Tarihi Yazıcılığı”, Kastamonu Üniversitesi, 17.10.2019. Kastamonu.

G. TERCÜME YAYIN

Harrison, Edward, On The Physical Nature of Time (Zamanın Fiziksel Doğası) Dört Öğe Dergisi (Hakemli), yıl 1, sayı 2, Nobel Yayınları Ekim 2012/1, ss. 237-246.

(4)

Carnap, Rudolf, Truth and Confirmation, (Doğrulama ve Onaylama), Dört Öğe Dergisi (Hakemli), yıl 2, sayı 3, Nobel Yayınları Nisan 2013/1, ss. 175-183.

 Carnap, Rudolf, "The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis" (Dilin Mantıksal Analiziyle Metafiziği Eleme), Dört Öğe Dergisi (Hakemli), yıl 4, sayı 7, Nobel Yayınları, Nisan 2015.

H. HAKEMLİ DERGİLERDE KİTAP TANITIM YAZISI (BOOK REVİEW)

 Becermen, Metin, "Hakikatten Yoruma İktidardan Diyaloga Felsefi Bir Serüven", Dört Öğe Dergisi, Yıl 1, Sayı:1, Nobel Yayınları Ekim 2012.

Altuğ, Taylan, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Dört Öğe Dergisi (Hakemli), yıl 1, sayı 2, Nobel Yayınları Nisan 2012/1.

 Stephenson, Marvın Bolt, Anna Felıcıty Friedman, “The Univers Unveiled, Instruments and Images Through History” (Gökyüzü Tarihi, Tarih Boyunca Araçlar ve İmgeler) çev: Atilla Bir & Mustafa Kaçar, Dört Öğe Dergisi (Hakemli), yıl 2, sayı 3, Nobel Yayınları Nisan 2013/1.

Reichenbach, Hans, "Bilime Yeni Pozitivist Bakış (İstanbul Konferansları)", çev:

Nusret Hızır, Halil Vehbi Eralp, Epos Yayınları, Ankara 2014. Dört Öğe Dergisi (Hakemli), yıl 2, sayı 5, Nobel Yayınları Nisan 2014/1.

 Ben-David, Joseph, "Bilim İnsanının Toplumdaki Rolü", Çev. Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan & Cüneyt Coşkun, Epos Yayınları, Ankara 2013. Dört Öğe Dergisi (Hakemli), yıl 2, sayı 5, Nobel Yayınları Nisan 2014/1.

Demir, Remzi, "Bilim Kültürü", Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2014. Dört Öğe Dergisi, Yıl 3, Sayı: 6, Nobel Yayınları, Ekim 2014.

 Kundakçı, Deniz, "Pragmatizm Versus Post-Marksizm: Rorty ve Laclau-Mouffe Örneğinde İki Farklı Demokratik Siyaset Anlayışı", Dört Öğe Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, Nobel Yayınları, 2015.

I. BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 Türkiye Felsefe Derneği 2011- Devam ediyor.

J. İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta: ercan.salgar@selcuk.edu.tr

(5)

Telefon: +90 332 223 12 56

İletişim Adresi: Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Selçuklu/KONYA

Referanslar

Benzer Belgeler

Baş, Münire Kevser, Diriliş Taşları-Sezai Karakoç’un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar- Lotus Yayınları, Ankara, 2008.. Baş, Münire Kevser, Sezai Karakoç

ÖZET Özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında verilen aile eğitimi; kurumsal hizmetlerle beklenilen hedeflere

Bu tezin amacı, Leibniz ve Berkeley‟nin, algı ve kalkülüs meselelerini ele alıĢ biçimlerinde ortaya çıkan birtakım paralelliklere dikkat çekmektir. Bu amaçla, öncelikle

Çünkü ölçünün ötesinde başka bir kriter yoktur, yani ölçü ve ölçenin (algı) her ikisi de aynı türdendir. Sonuç olarak bütün algıların doğru

“Ayrıntılardaki Şeytan” başlıklı dokuzuncu bölümde, ikinci bölümde ilk kez kullanılan ve devletin gücü ile toplumun gücü arasındaki optimal denge

Platon ve Aristoteles açısından her insan mutlu olmak ister; ancak insanların mutluluk anlayışlarının da birbirinden farklı olduğu görülür. Örneğin bazı insanlar

Felsefi düşüncelerini genel olarak insan durumu, Tanrı ve Hıristiyan dini üzerine yaptığı çalışmalardan çıkardığımız Pascal 'ın aklı

Orijinal çalışmadaki zaman aralığından daha uzun bir aralıkla yaptığımız test- tekrar test çalışmasında Eksen II alt ölçeklerinde korelasyon katsayıları en

Ancak insan özgürlüğü içinde Tanrı tarafından kendisine verilen ve sadece özgürlüğü içinde Tanrı’yı bilen bir varlık olduğu için, onun Tanrı ile ilişkisi söz konusu

Adorno sanat eserinin sanatsal niteliğini özerk bir sanatın içkin doğasıyla değerlendirmiştir. Ona göre, bir sanat eserinin niteliği, eserin monadik özünde içkin

6 gelişme ve özgürleşmenin dayanağı görülen proleter sınıfa bağlı olarak genel öznellik ya da bireysellik biçiminde ortaya konulmasına karşılık;

İnsan, bazı durumlarda tamamen amaçsız gibi davransa da çoğu zaman bir eylemi ‘niçin’ ortaya koyduğunu kendisi için anlamlı hâle getirmek durumunda

Marcel’in çocukluğu, evde fiziksel olarak bulunan bir teyze ve ölmüş olmasına rağmen spritüel anlamda mevcut olan bir anne arasındaki, görünenle görünmeyen arasındaki

Buna göre, işletmelerin kimlik sınırları ve pazardaki gücüne ilişkin sınır kararları ile pazar oluşturma faaliyeti birbirleriyle iç içe geçmekte, işletmeler söz

Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu (Finnish National Board of Education) ilköğretim, ortaöğretim ve yetişkin eğitiminde amaç, içerik ve yöntemleri geliştirmek için Milli

Bu bağlamda, Hacking bilim felsefesindeki rasyonalite krizine çözüm aramak için ayrıntılı deney, gözlem, spekülasyon, hesaplama, ölçme ve bilimsel gerçekçilik

Dinden öğrenme yaklaşımında öğrencinin belli bir dinî inanç ve değerler açısından değil, genel olarak öğrencinin gelişim sürecinde, dinlerin temel değerler

Bir önceki bölümde ihracatın istihdam etkilerinin daha düşük teknoloji yoğun sektörlerde daha güçlü biçimde ortaya çıkmasının; görece düşük teknoloji

Ona gerçek bir hakikat niteliği tahsis edilmesi gerektiğini kabullenmekle, mitos felsefi olarak kavranmış olur. Akıl ve felsefe sadece böyle bir zorunluluk

mukayyed olmadı çünki ol gidincek Papa Roma da yalınuz kaldı rîga Fıransa dahi bir kaç gün Romayı muhârasa edüb âhır şehri aldı Papa kuleye kaçdı rîga

Mehmed Cavid Bey’in İhsaiyat kitabı üzerinden yapılan bu çalışma göstermiştir ki yapılacak İstatistik Tarihi çalışmalarında bu dönemde Osmanlı Türkçesi ile

elindeki taş son derece değersiz bir taş diye yeniler kuyumcu ve sonunda çocuk tam çıkacakken kadın omuzuna tutar o taşı ben satın almak istiyorum der ve en değerli

İşaretler, bu işaretlerin yöneldiği kişi olan ikinci bireyde açık bir şekilde oluştuğunda (oluşmasıyla aynı zamanda) bu işareti oluşturan kişide de bir tepki