• Sonuç bulunamadı

Allianoi antik kentinin mille kapland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Allianoi antik kentinin mille kapland"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Allianoi antik kentinin mille kaplandıktan sonra su altında bırakılmasını öngören yaklaşımlar yargı kararıyla iptal edilmesine karşın, bölgede yürütülen temizlik çalışmaları kuşku uyandırdı. Çevreciler, tarihi dokunun mille kaplanması için hazırlanıldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Yetkililer de, mil projesinin uygulanacağını açıkladı.

Kuşkular haklı çıktı

Bergama Müze Müdürlüğü’nden edinilen bilgiler de korumacı kesimin kuşkularını haklı çıkarır nitelikte. Edinilen bilgiye göre, Allianoi’nin geleceğiyle ilgili oluşturulan bilim kurulunun “koruma bölgesi” adı altında önerdiği mil projesi, gelecek günlerde başlayacak. Bu nedenle de işçiler Allianoi’de temizlik çalışmalarına başladı. Bölgede herhangi bir kurtarma kazısının olmadığı da öğrenildi.

22.08.2010

Referanslar

Benzer Belgeler

Phaselis akropolis’inin batı yamacında ve FXII sektöründe yer alan tiyatronun cavea üst sınırında bulunan yapım teknikleri nedeniyle Doğu Roma Dönemi’ne ait

Allianoi antik kentinin kumla örtülmesine sebep olan İzmir 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına karşı açılan davada, keşif heyeti, davayı açan

İlyas Y ılmazer , Bergama'da Yortanlı Barajı'nın tehdit ettiği Allianoi antik kentinin bir "koruma duvarı" yla korunması önerisine "Bu bir mühendislik projesi de

Ama bizden Bergama'daki Paşa Yaylası Ilıca Kaplıcası hakkından yeteri bilgi almadan beyanat vermesinin yanlış olduğunu ifade ettim.. Tarkan bizden bilgi isterse her türlü

10 Ekim 2010 günü yaşam savunucusu güzel insanlar, “yüreklerinin kulakları” herkesten fazla işiten yaşayan peri kızları ve oğulları, son bir kez daha tanıklık

Danıştay 6.Dairesi, ‘Hasankeyf’in taşınması ile Bergama’daki Allianoi’nin üzerinin mille kaplanarak su altında kalmas ına’ neden olacak Kültür ve Tabiat

İlacın reklamının yapılmasının olası risklerini ve tehlikelerini bildiklerini kaydeden TEB şöyle dedi: "İlacın reklamının halka serbest olarak yapılması sonucu hem

Allianoi Antik kentinin Yortanlı Barajı suları altında bırakılması girişimlerine karşı tepkilerin yükseldiği bir sırada, ba şını AKP’nin ve yöredeki büyük