millet millet

Download (0)

Full text

(1)

TAHTA ÇANAKLAR TAHTA ÇANAKLAR Oğlu, gelini ve dört yaşında

Oğlu, gelini ve dört yaşındaki torunuyla yaşayan bir adam vardı. Elleri titriyor, ki torunuyla yaşayan bir adam vardı. Elleri titriyor, gözleri eski

gözleri eskisi kadar iyi görmüyor, yürürken sendeliyordu. Yemek zamanı geldiğinde si kadar iyi görmüyor, yürürken sendeliyordu. Yemek zamanı geldiğinde aile masaya birlikte otururdu. fakat yaşlı adamın tit

aile masaya birlikte otururdu. fakat yaşlı adamın titreyen elleri, bulanık gören gözreyen elleri, bulanık gören gözleri leri yemeği işkenceye dönüştü

yemeği işkenceye dönüştürüyordu. Bezelyeler kaşığından yere yuvarlanıyor, bardağı rüyordu. Bezelyeler kaşığından yere yuvarlanıyor, bardağı tuttuğunda süt masa örtüsüne sıçtuttuğunda süt masa örtüsüne sıçrıyordu. rıyordu.

Oğlu ve gelini bu durumdan . rahatsız olmaya başlamışlardı.

Oğlu ve gelini bu durumdan . rahatsız olmaya başlamışlardı.

Köşeye küçük bir masa yerleştirdiler. Ailenin geri kalanları yemeklerinin tadını Köşeye küçük bir masa yerleştirdiler. Ailenin geri kalanları yemeklerinin tadını çıkarırken, bü

çıkarırken, büyük baba bu küçük masada tek başına yiyordu. yük baba bu küçük masada tek başına yiyordu.

Zaman içinde bir iki tabak kırmasının ardından, büyükba

Zaman içinde bir iki tabak kırmasının ardından, büyükbabaya yemekleri tahta tabakta baya yemekleri tahta tabakta verilmeye başlandı. Böyle yalnız başına yemek yerken yaşlı ada

verilmeye başlandı. Böyle yalnız başına yemek yerken yaşlı adama göz attıklarında ma göz attıklarında onu sessiz

onu sessizce ağlarken buluyorlardı. ce ağlarken buluyorlardı.

Ailenin en küçük ferdi ise bü

Ailenin en küçük ferdi ise bütün bunları sessizce izliyordu. Bir öğleden sonra babası, tün bunları sessizce izliyordu. Bir öğleden sonra babası, küçük kızını tahta parçalarıyla uğraşır

küçük kızını tahta parçalarıyla uğraşırken buldu. Tatlı bir sesle ona ne yaptığını sordu. ken buldu. Tatlı bir sesle ona ne yaptığını sordu.

- Sana ve anneme, ben büyü

- Sana ve anneme, ben büyüdüğümde kullanmanız için tahta çanaklar yapıyorum, diye düğümde kullanmanız için tahta çanaklar yapıyorum, diye cevap verdi.

cevap verdi.

Bu sözler anne ve babayı öyle etkiledi ki, bir süre gözlerinden süzülen yaşlarla Bu sözler anne ve babayı öyle etkiledi ki, bir süre gözlerinden süzülen yaşlarla sessizliklerini korudular. Her ikisi de yapma

sessizliklerini korudular. Her ikisi de yapmaları gerekeni biliyordu. O akşamdan ları gerekeni biliyordu. O akşamdan

itibaren büyük baba yeniden ailesiyle aynı masada yemeğini yedi. Ne oğlu, ne de gelini itibaren büyük baba yeniden ailesiyle aynı masada yemeğini yedi. Ne oğlu, ne de gelini düşen bezelyeleri, ıslanan masa örtüsünü, dökülen sütü dert etti.

düşen bezelyeleri, ıslanan masa örtüsünü, dökülen sütü dert etti.

Aşağıdaki 5N 1K sorularını metne göre yanıtlayınız.

Aşağıdaki 5N 1K sorularını metne göre yanıtlayınız.

*Yaşlı adamın nasıl bir görünümü vardı?

*Yaşlı adamın nasıl bir görünümü vardı?

………..

………..

*Aile

*Aile ne zamanne zaman masaya oturuyor?masaya oturuyor?

………..

………..

*Yaşlı adam için yemek

*Yaşlı adam için yemek nedenneden işkenceye dönüşüyordu?işkenceye dönüşüyordu?

………..

………..

*Yaşlı adama

*Yaşlı adama niçin niçin tahta çanaklarla yemek verilmiştir?tahta çanaklarla yemek verilmiştir?

………..

………..

*Yaşlı adam

*Yaşlı adam neredenerede yemek zorunda kalmıştı?yemek zorunda kalmıştı?

………..

………..

*Gelecekte kullanmak üzere

*Gelecekte kullanmak üzere kimkim tahta çanak yaptığını söylüyor? tahta çanak yaptığını söylüyor?

………..

………..

Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz ..

millet millet

siyah siyah temiz temiz barış barış okul okul

kara kara pak pak mektep mektep

sulh sulh ulus ulus

ihtiyar ihtiyar cevap cevap vatan vatan yoksul yoksul

yanıt

yanıt

fakir

fakir

yaşlı

yaşlı

yurt yurt

isim isim ad ad

(2)

Yazılışları ayrı; ancak anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Cümle içerisinde iki eş anlamlı sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.

Aşağıda verilen etkinliği örnekteki gibi tamamlayalım

KELİME

ANLAMLISI CÜMLE

mektep Okul Okulumu çok seviyorum.

yoksul anı baş dargın dil eser düş keder yaş iri ihtiyar konut kıymetli mana kaybetmek mektep misafir

(3)

KAYBOLAN ÇOCUKKAYBOLAN ÇOCUK Otelde dört sevimli kedi yavru

Otelde dört sevimli kedi yavrusu vardı. Emir, Gürol, Sancar ve İrem, yavruları su vardı. Emir, Gürol, Sancar ve İrem, yavruları kapıp otelin ço

kapıp otelin çocuk odasına götürürlerdi. Kedicikleri sevip okşar, türlü oyunlar oynayıp cuk odasına götürürlerdi. Kedicikleri sevip okşar, türlü oyunlar oynayıp eğlenirlerdi.

eğlenirlerdi.

Serdar kedi yavrularını çok se

Serdar kedi yavrularını çok seviyordu. İkide bir büyüklerine: viyordu. İkide bir büyüklerine:

- Ne olursunuz, yavrulardan birini bir kerecik de benim kucağıma verin, diye - Ne olursunuz, yavrulardan birini bir kerecik de benim kucağıma verin, diye yalvarıyordu.

yalvarıyordu.

Akşam yemeği sırasında tüm çocuklar yemek salonuna geçti

Akşam yemeği sırasında tüm çocuklar yemek salonuna geçtiler. Serdar, çorbasını ler. Serdar, çorbasını bitirince, "Tuvalete gideceğim." diyerek izin istedi.

bitirince, "Tuvalete gideceğim." diyerek izin istedi.

Doğruca çocuk odasına gitti.

Doğruca çocuk odasına gitti.

Yavrulardan birini eline alıp okşamaya başladı. Birden koridor

Yavrulardan birini eline alıp okşamaya başladı. Birden koridorda ayak sesleri duydu: da ayak sesleri duydu:

"Eyvah, büyük çocuklar geli

"Eyvah, büyük çocuklar geliyor! Yavru kediyi elimden alayor! Yavru kediyi elimden alacaklar." diye düşündü. caklar." diye düşündü.

Yavruyla birlikte bir yere saklanmaya ka

Yavruyla birlikte bir yere saklanmaya karar verdi. rar verdi.

Bu sırada anne:

Bu sırada anne:

- Serdar nerede kaldı acaba, diyerek babanın yüzüne baktı.

- Serdar nerede kaldı acaba, diyerek babanın yüzüne baktı.

Baba:

Baba:

- Tuvalette musluklarla oynuyor

- Tuvalette musluklarla oynuyordur deyip Serdar'ı aramaya gitti. Serdar'ı tuvalette dur deyip Serdar'ı aramaya gitti. Serdar'ı tuvalette bulamayınca çocuk odasına baktı. Orada da yoktu. Koşup eşine haber verdi.

bulamayınca çocuk odasına baktı. Orada da yoktu. Koşup eşine haber verdi.

Gürol:

Gürol:

- Çok garip doğrusu! Hem Ser

- Çok garip doğrusu! Hem Serdar yok hem de yavru Tekir yok, diye söylendi. Bu dar yok hem de yavru Tekir yok, diye söylendi. Bu arada İrem, koltukların altını araştırıyordu.

arada İrem, koltukların altını araştırıyordu.

Sıra divanın altına gelince, şaşkınlıkla donakaldı. Sonra var gücüyle bağırmaya Sıra divanın altına gelince, şaşkınlıkla donakaldı. Sonra var gücüyle bağırmaya başladı:

başladı:

- Buradalar! .. İkisi de bura - Buradalar! .. İkisi de burada! da!

Aşağıdaki 5N 1K sorularını metne göre yanıtlayınız.

Aşağıdaki 5N 1K sorularını metne göre yanıtlayınız.

** Çocuklar yavruları nereye Çocuklar yavruları nereye götürüyorlar? götürüyorlar?

………..

………..

**Serdar büyük çocuklara niçin yalvarıyormuş? Serdar büyük çocuklara niçin yalvarıyormuş?

………..

………..

*Serdar

*Serdar ne zamanne zaman yavru kediyi sevebilmiş? yavru kediyi sevebilmiş?

………..

………..

*Ayak sesleri duyan Serdar

*Ayak sesleri duyan Serdar nene yapmış? yapmış?

………..

………..

**Serdar ve kedi yavrusunu bulan İrem nasıl Serdar ve kedi yavrusunu bulan İrem nasıl bağırmış? bağırmış?

………..

………..

*Serdar'ın ve kedi yavrusunun kayıp olduğunu

*Serdar'ın ve kedi yavrusunun kayıp olduğunu kimkim söylemiş? söylemiş?

………..

………..

**Serdar'ı bulduklarında nelerSerdar'ı bulduklarında neler yapıyormuş? yapıyormuş?

………..

………..

*

*Sevdiğiniz hayvanları yazınız. Sevdiğiniz hayvanları yazınız.

………..

………..

Gülten DAYIOĞLU

Gülten DAYIOĞLU

(4)

Bilemediğiz sözcüklerin anlamlarını veya eş anlamlarını büyüklerinize sorun.

ÖRÜNTÜLER

Aşağıda sayı örüntülerinde verilmeyen sayıyı bularak kuralını yazınız.

talebe

ö……… öykü h………

konuk

m………

mektep

o………. yaşlı i……….

kara

s……….

yanıt

c……… düş r………

birey

k………

vatan

y……… isim a………

vatandaş

y………

doktor

h……… şehir k………

merkep

e………

lider

……… ikaz ………

ulus

………

karşıt

z……… kalp y………

arzu

i………

sözcük

k……… cümle t………

yazım

i………

ihtiyaç

g……… pis k………

dargın

k………

usanmak

b……… sulh b………

y………

rutubet

n……… hasret ö………

soru

s………

imtihan

s……… ozan ş………

lisan

d………

vazife

g……… vakit z………

sürat

h………

hısım

……… işçi ………

tutsak

………

ırmak

n……… cet a………

meydan

a………

düşman

h……… emniyet g………

deprem

z………

güç

z……… kıyı s………

ivedi

a………

kafa

……… namzet ………

matem

………

uyarı

……… namzet ………

serüven

………

hatıra eksik giysi

……………………… duygukanunküçük ………………………

hediye sebep fakir

………………………

(5)

ÖRÜNTÜLER

KURAL:

...

KURAL:

...

KURAL:

...

KURAL:

...

KURAL:

...

KURAL:

...

KURAL:

...

5, 8, 11, ... , 17, 20, ... , 26 ..., 32

71, 66, ... , 56, ... , 46, 41 ..., 31

46, 50, 54, ... , 62, 66, ... , 74 ...,

93, 83, ... , 63, ... , 43 ..., 33, 13

21, 23, 25, ... , 29, ... , 33, 35 ...,

60, 57, 54, ... , 48, ... , 42, ..., 36

55, 60, ... , 70, ... , 80, 85 ..., 95

11, 14, 17, ... , ..., 26, ... , 32, 35

40, 36, 32, ... , 24, 20, ... , 12 ...,

45, 41, 37, ... , 29, 25, ... , 17 ...

(6)

gereken sayıyı boyayınız.

SAYI ÖRÜNTÜLERİ KURALI BOZAN

SAYI

1

2

3

4

5

KURAL:

...

KURAL:

...

KURAL:

...

15 18 21 23 27 30 2

0

2 2

2 4

1 2

1 6

1 9

2 4

2 8

3 2

2 0

2 3

2 7

5 3

5 4

5 5

2 6

2 7

2 9

2 2

2 4

2 6

7 5

7 0

6 5

6 0

5 4

5 0

1

7 1

9 2

1 2

3 2

5 2

8

3 4

3 1

2 8

2 5

2 3

1

9

(7)

6

7

8

5 2

5 1

4 9

7 4

7 2

7 0

7 1

7 2

7 3 6

1

5 7

5 3

5 0

4 5

4 1

7 9

7 8

7 7

7 6

7 5

7 3

9 1

8 1

7 1

7 0

6

1

Figure

Updating...

References

Related subjects :