• Sonuç bulunamadı

SAYILAR – DÖRT İŞLEM SORULARI - 1 - (8) N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SAYILAR – DÖRT İŞLEM SORULARI - 1 - (8) N"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SAYILAR – DÖRT İŞLEM SORULARI - 1 - (8) N

A) 693 B) 724 C) 792 D) 863 E) 988 x, y, z sayma sayıları olmak üzere y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net

A D A B E E C A

Yandaki çarpma işleminde a+b+c+d toplamı en çok kaç olabilir?

A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12

Yandaki çarpma işleminde IV.

satırdaki sayı kaçtır?

A) 570 B) 690 C) 795 D) 880 E) 1200

x 100

y

y 5

z 2

A B

C 4

A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere, yukarıdaki bölme işleminde

A) I B) II C) III D) I,II E) II,III

A ve B pozitif tam sayılardır.

bölme işlemine göre A sayısı en çok kaçtır?

A) 95 B) 96 C) 97 D) 98 E) 99

a, b, c doğal sayılar olmak üzere,

a sayısı b ile bölündüğünde bölüm 12 kalan 5, b sayısı 5 ile bölündüğünde bölüm c kalan 4 tür.

a sayısı 15 ile bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4c+11 B) c+11 C) 4c-11 D) c-4 E) 4c x y 6

y z z 1 3 4 4

+

Yandaki toplama işlemine göre x + z – y kaça eşittir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 Testin

Çözümü

A 7 B 2 B A 5 8 1

+ Çıkarma işlemine göre A kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

1 7 5 a b

8 7 5

x

...

+

d c 0

3 4 . . 3

. . . . x

. 9 . 5 +

. . .

I.

II.

III.

IV.

bölen ile bölüm yer değiştirdiğinde kalan değişmiyor ise aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) C, 4 ten küçüktür.

II) B, 4 ten büyüktür.

III) A nın en küçük değeri 34 tür.

A 2B+4

B+1 3B-2

Referanslar

Benzer Belgeler

II) Hiç çift asal sayı yoktur. III) Asal sayıların 2 tane doğal sayı böleni vardır. III) Ardışık iki doğal sayı

II) İki asal sayının çarpımı tektir. III) İki asal sayının toplamı yine asal sayıdır. IV) İki asal sayının bölümü yine asal sayıdır. V) Ardışık iki tek sayıdan büyüğünden küçüğünü

[r]

[r]

E) Negatif asal tam bölen sayısı pozitif asal tam bölen sayısına eşittir. II) Asal sayı bölenlerinin toplamı 10 dur. III) Negatif asal bölenlerinin toplamı

III) Tam sayı bölenlerinin

[r]

II) Bir tam sayıyı tam olarak bölen 3 farklı pozitif tam sayı varsa, bu sayı bir asal sayının karesidir. III) Bir tam sayıyı tam olarak bölen 4 farklı pozitif