İSTATİSTİKLERLE BOLU 2010 T.C. BOLU VALİLİĞİ

125  Download (0)

Tam metin

(1)

İSTATİSTİKLERLE

BOLU

2010

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

(2)

İstatistiki veri, bilgi ve yayın istekleri için TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Tel: + (262) 321 52 86 / 152 Fax: + (262) 322 44 25

İnternet http://www.tuik.gov.tr

E-Posta tuikkocaeli@tuik.gov.tr

Bolu Valiliği,TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü

İşbirliği ile hazırlanmıştır.

Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ na göre her hakkı T.C. Bolu Valiliği’ ne aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve

dağıtılamaz.

Kitapçıkta kullanılan görsellerin bir kısmı Bolu Belediyesi’nden, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden

ve Fazıl KARADUMAN’ ın arşivinden alınmıştır.

ISBN:978–605–87691–3–7 Kocaeli Gazetecilik ve Yayın A.Ş.

www.kocaeligazetesi.com.tr

(3)

ÖNSÖZ

İstatistiki veriler, geçmişi daha iyi anlamanın, bugünü daha objektif ve doğru bir şekilde kavramanın ve geleceği en iyi şekilde öngörerek planlamanın anahtarlarıdır. Bu anahtarlar sayesinde çözüm üretilmekte, politika oluşturulmakta ve karar algı süreçlerinde daha başarılı adımlar atılabilmektedir.

Kamu ve özel kesim yöneticileri tarafından yapılan planların başarıya ulaşması doğru ve zamanlı göstergelere bağlıdır. Doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı, Köroğlu diyarı Bolu ilimize ilişkin göstergelerin bulunduğu “İstatistiklerle Bolu, 2010” kitapçığı, kullanıcıların güncel ve kapsamlı bilgilere kolaylıkla erişmesini sağlayacak güvenilir bir kaynaktır.

Bolu’nun gelişmesine kaynaklık edecek projelere rehberlik edecek bu eserin hazırlanmasında emeği geçen Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğüne teşekkür eder, bu tür çalışmaların devam etmesini temenni ederim.

İbrahim ÖZÇİMEN Bolu Valisi

(4)

Önsöz

ÖNSÖZ

Bilginin üretilmesi kadar açık, şeffaf ve hızlı bir biçimde topluma aktarılması da önemlidir. Güncel ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacın giderek arttığı bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde bölgesel düzeyde olduğu kadar iller ve ilçeler düzeyinde de güvenilir istatistiki bilgilere gereksinim duyulmaktadır.

Karar alıcıların, araştırmacıların ve diğer kullanıcıların beklentilerine cevap verebilecek çeşitlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek misyonuyla çalışan Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 26 taşra teşkilatından biri olan Kocaeli Bölge Müdürlüğümüz, sorumluluk alanına giren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerindeki istatistiki çalışmaları yürütmektedir.

Bu yayının hazırlanma sürecinde başından beri gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Sakarya Valisi ve MARKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa BÜYÜK ile Bolu Valisi Sayın İbrahim ÖZÇİMEN’ e teşekkürü borç bilirim. Cep Kitapçığının yayımı noktasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak yayının basımını sağlayan MARKA Genel Sekreteri Sayın Erkan AYAN’ a ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından istatistiklerin derlenmesi sürecinde kalite ve tarafsızlıktan ödün vermeden yapılan çalışmaların bir ürünü olan “İstatistiklerle Bolu, 2010” yayınının akademisyenlere, yöneticilere, sivil toplum örgütlerine, özel girişimlere ve Bolu iline ilgi duyan tüm kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.

Şemsettin ÖZCAN Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürü

(5)

Sayfa no

Temel Göstergeler 2

Arazi 4

İklim 5

Çevre 7

Nüfus 11

Göç 32

Demografi 38

Sağlık 45

Eğitim, Kültür 50

Adalet, Seçim 67

İşgücü 72

Gelir, Tüketim 79

Fiyat 85

Dış Ticaret 89

Tarım 94

İş İstatistikleri 104

Enerji 106

Bina İnşaatı 108

Ulaştırma 110

Ulusal Hesaplar 115

Maliye 119

Semboller

Bilgi yoktur -

Bilgi geçicidir *

(6)

Temel Göstergeler

Türkiye ve Bolu ili Temel Göstergeleri, 81 il içindeki sırası

TR Türkiye TR424 Bolu

Gösterge Veri Veri Sıra

Şehir nüfusunun toplam

nüfus içindeki oranı 2010 (%) 76,3 62,7 39

Nüfus yoğunluğu 2010 96 33 68

Toplam yaş bağımlılık

oranı 2010 48,9 46,6 54

Yıllık nüfus artış hızı (‰) 15,88 -1,24 57 Cinsiyet oranı 2010 (%) 101,0 97,6 74 Net göç hızı 2009–2010 (‰) - -0,2 26 Okuma yazma bilen oranı

(6+ yaş) 2010 (%) 94,0 94,6 19

İlköğretimde öğretmen başına öğrenci sayısı(1)

2010/2011 21 16 56

Yüzbin kişi başına hastane yatak sayısı (2)

2008 262 453 4

Uzman hekim sayısı 2006 57 882 217 39 Bin kişi başına halk

kütüphanelerinden

yararlanma sayısı(3) 2009 275 381 41

Kaynak: (1) Milli Eğitim Bakanlığı (2) Sağlık Bakanlığı

(7)

Türkiye ve Bolu ili Temel Göstergeleri, 81 il içindeki sırası (devam)

TR Türkiye TR424 Bolu

Gösterge Veri Veri Sıra

Kişi başına elektrik

tüketimi(4) 2009 (kwh) 2 162 2 655 13 Bin kişi başına otomobil

sayısı(5) 2010 102 117 11

Bir milyon nüfusta trafik

kaza sayısı(6) 2008 1 457 2 774 2

İşsizlik Oranı 2010 (%) 14,0 11,5 47 İthalat(7) 2010 (Milyon $) 185 541 115 31 İhracat(7) 2010 (Milyon $) 113 979 54 54 Kişi başına ithalat(7) 2010 ($) 2 517 423 24 Kişi başına ihracat(7) 2010 ($) 1 546 199 48 Kişi başına bitkisel üretim

değeri 2009 (YTL) 941 1 098 39

Kişi başına canlı

hayvanlar değeri 2009 (YTL) 388 1 829 3 Kişi başına hayvansal

ürünler değeri 2009 (YTL) 367 7 798 1 Belediyelerde kişi başına

temin edilen günlük su miktarı 2008

(lt/

kişi-

gün) 215 214 55

Kaynak: (4) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (5) Emniyet Genel Müdürlüğü

(6) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı

(7) İhracat ve ithalat verileri, firma vergi kimlik numaralarının bağlı olduğu ile göre oluşturulmuştur.

(8)

Arazi

Yüzölçümüne göre Bolu ilçeleri

Yüzölçümü (km²)

Bolu ili 8 320

Yüzölçümü en büyük olan ilçeler

Merkez 1 523

Göynük 1 505

Mudurnu 1 351

Yüzölçümü en küçük olan ilçeler

Kıbrıscık 653

Dörtdivan 384

Yeniçağa 128

Kaynak: Harita Genel Komutanlığına ait 1/1 000 000 ölçekli Mülki İdari Bölümleri Haritası vektör verisinden hesaplanarak elde edilmiştir.

Not. Göl hariç yüzölçüm bilgileri verilmiştir.

(9)

Bolu iklim göstergeleri, 2010

Aylar

Aylık maksimum sıcaklık (ºC)

Aylık minimum sıcaklık (ºC)

Aylık ortalama nem (%)

Ocak 19,2 -12,3 82,3

Şubat 18,3 -6,4 79,4

Mart 21,1 -5,3 76,2

Nisan 24,3 -1,1 75,1

Mayıs 30,5 3,9 67,6

Haziran 31,8 11,2 77,9

Temmuz 38,3 12,5 73,3

Ağustos 36,7 12,8 64,8

Eylül 32,5 7,1 74,9

Ekim 23,1 -0,7 84,2

Kasım 25,5 -0,1 65,3

Aralık 23,6 -5,4 79,3

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Bolu İstasyon Müdürlüğü.

(10)

İklim

Bolu iklim göstergeleri, 2010

Aylar

Aylık toplam yağış (mm)

Aylık ortalama günlük toplam

güneşlenme süresi (saat)

Ocak 52,7 32,7

Şubat 108,7 34,0

Mart 66,0 125,8

Nisan 64,3 162,0

Mayıs 43,7 240,3

Haziran 118,5 163,6

Temmuz 44,7 228,9

Ağustos 4,5 302,2

Eylül 27,2 188,2

Ekim 136,0 54,6

Kasım 15,7 117,3

Aralık 72,5 50,3

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Bolu İstasyon Müdürlüğü.

(11)

Çevresel Hizmet Verilen Nüfus Oranları, 2008

TR TR424

Türkiye Bolu Kanalizasyon şebekesi ile

hizmet verilen belediye nüfusunun

toplam belediye nüfusuna oranı (%) 88 100 İçme ve kullanma suyu şebekesi ile

hizmet verilen belediye nüfusunun

toplam belediye nüfusuna oranı (%) 99 97 Atık hizmeti verilen belediye

nüfusunun

toplam nüfusa oranı (%) 82 62

Atık hizmeti verilen belediye nüfusunun

belediye nüfusuna oranı (%) 99 100

Atıksu arıtma tesisi ile

hizmet verilen belediye nüfusunun

belediye nüfusu içindeki payı (%) 56 17

(12)

Çevre İstatistikleri

Çevresel Atık İstatistikleri, 2008

TR TR424

Türkiye Bolu Kişi başı ortalama

belediye atık miktarı

(kg/kişi-gün) 1,15 1,43

Belediye tarafından ya da belediye adına toplanan atık miktarı

(1000 ton) 24 361 87

Çöp depolama sahalarında bertaraf edilen

belediye atık miktarı

(1000 ton) 23 798 87

Diğer bertaraf (çöp depolama sahası

ve yakma tesisi hariç) (1000 ton) 563 -

(13)

İçme ve Kullanma Suyu İstatistikleri, 2008

TR TR424

Türkiye Bolu

Belediyelerde kişi başı temin edilen günlük su miktarı

(litre/kişi-gün) 215 214

Belediyeler tarafından temin edilen içme ve kullanma suyu miktarı

(1000 m3/yıl) 4 557 074 12 676

Belediyelerde içme ve kullanma suyu şebekesi için çekilen yüzey suyu miktarı

(1000 m3/yıl) 2 220 421 -

Belediyelerde içme ve kullanma suyu şebekesi için çekilen yeraltı suyu miktarı

(1000 m3/yıl) 2 336 654 12 676

Su temini için belediyelerin toplam yatırım harcamaları

(YTL) 1 465 485 756 74 926

(14)

Çevre İstatistikleri

.

Atık Su İstatistikleri, 2008

TR TR424

Türkiye Bolu Belediyelerde kişi başı

günlük atıksu miktarı

(litre/kişi-gün) 173 130

Belediyelerde kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atıksu miktarı

(1000 metreküp/yıl) 3 261 455 7 935

Belediyeler tarafından arıtılan atıksu miktarı

(1000 metreküp/yıl) 2 251 581 1 214

Belediyelerdeki toplam

atıksu arıtma tesisi sayısı 236 2

Belediyelerdeki gelişmiş

atıksu arıtma tesisi sayısı 32 -

Atıksuların toplanması ve

(15)

Nüfus, 1927–2010

Nüfus Sayım

yılı(1) Türkiye Bolu(2)

1927 13 648 270 217 597

1935 16 158 018 248 027

1940 17 820 950 257 393

1945 18 790 174 276 367

1950 20 947 188 303 111

1955 24 064 763 318 219

1960 27 754 820 353 004

1965 31 391 421 383 939

1970 35 605 176 403 766

1975 40 347 719 428 704

1980 44 736 957 471 751

1985 50 664 458 504 778

1990 56 473 035 536 869

2000 67 803 927 270 654

2007 70 586 256 270 417

2008 71 517 100 268 882

2009 72 561 312 271 545

2010 73 722 988 271 208

(1)

(2)

1927 yılından 2000 yılına kadar olan veriler Genel Nüfus Sayımlarından elde edilmiştir. 2007 ve sonraki yıllara ait veriler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden elde edilmiştir.

Düzce ili 03.12.1999 tarih ve 584 sayılı kanunla Bolu ilinden ayrılmıştır.

(16)

Nüfus

İl, ilçe, belediye ve köy sayısı, 31.12.2010

Türkiye Bolu

İlçe sayısı 957 9

Belediye sayısı 2934 13

Köy sayısı 34 402 491

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

Not. Yerleşim yeri (il, ilçe, belediye, köy) sayıları belirlenirken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanında yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık ve tüzel kişilik değişiklikleri dikkate alınmıştır. Ayrıca, 5747 sayılı yasa ile kurulan ve belediye organlarının seçimi 29/03/2009 tarihli Mahalli İdareler Seçiminde yapılan 43 ilçe, belediye sayısına dâhil edilmiştir.

(17)

Yıllık nüfus artış hızı, 1935–2010

(Binde-‰)

Sayım yılı(1) Türkiye Bolu(2)

1935 21,10 16,36

1940 17,03(3) 7,41

1945 10,59 14,23

1950 21,73 18,47

1955 27,75 9,73

1960 28,53 20,75

1965 24,63 16,80

1970 25,19 10,07

1975 25,01 11,99

1980 20,65 19,14

1985 24,88 13,53

1990 21,71 12,33

2000 18,28 2,90

2008 13,10 -5,69

2009 14,50 9,86

2010 15,88 -1,24

(1) 1935 yılından 2000 yılına kadar olan veriler Genel Nüfus Sayımlarından elde edilmiştir. 2008 ve sonraki yıllara ait veriler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden elde edilmiştir.

(2) Düzce ili 03.12.1999 tarih ve 584 sayılı kanunla Bolu ilinden ayrılmıştır.

(3) Hatay ilinin nüfusu toplama dahil edilerek hesap edilmiştir.

(18)

Nüfus

Nüfus büyüklüğüne göre ilçe nüfusları, 31.12.2010

Nüfus

Bolu ili 271 208

Merkez 160 500

Nüfusu en fazla olan ilçeler

Gerede 34 679

Mudurnu 20 729

Göynük 16 123

Nüfusu en az olan ilçeler

Dörtdivan 6 897

Seben 6 106

Kıbrıscık 3 611

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

Not: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

(19)

Nüfus yoğunluğu, 2000–2010

(kişi/km²)

Sayım

yılı Türkiye Bolu

2000 88 33

2007 92 33

2008 93 32

2009 94 33

2010 96 33

Not. Türkiye'nin yüzölçümü 769_604 km2; Bolu’nun yüzölçümü 8 320 km2 'dir.

(20)

Nüfus

Bolu ilçe nüfusları, 31.12.2010

Toplam İl/ilçe merkezleri Belde/köyler

Toplam 271 208 169 962 101 246

Merkez 160 500 119 898 40 602

Dörtdivan 6 897 3 051 3 846

Gerede 34 679 24 142 10 537

Göynük 16 123 3 998 12 125

Kıbrıscık 3 611 1 268 2 343

Mengen 14 623 5 037 9 586

Mudurnu 20 729 4 830 15 899

Seben 6 106 2 711 3 395

Yeniçağa 7 940 5 027 2 913

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

(21)

2009–2010 dönemi nüfus artış hızı en yüksek ve en düşük olan ilçeler

2009 2010 Yıllık

nüfus

ADNKS

nüfusu ADNKS

nüfusu

artış hızı (‰)

Nüfus artış hızı en yüksek olan ilçeler

Merkez 159 070 160 500 8,95

Mudurnu 20 661 20 729 3,29

Dörtdivan 6 886 6 897 1,60

Nüfus artış hızı en düşük olan ilçeler

Seben 6 391 6 106 -45,62

Kıbrıscık 3 789 3 611 -48,12

Mengen 15 496 14 623 -57,99

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

(22)

Nüfus

Nüfus ve nüfus yoğunluğu bakımından Bolu ilçeleri, 31.12.2010

Nüfus Yüzölçümü (km²)

Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

Toplam 271 208 8 320 33

Merkez 160 500 1 523 105

Dörtdivan 6 897 384 18

Gerede 34 679 1 260 28

Göynük 16 123 1 505 11

Kıbrıscık 3 611 653 6

Mengen 14 623 828 18

Mudurnu 20 729 1 351 15

Seben 6 106 687 9

Yeniçağa 7 940 128 62

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Not. Göl hariç yüzölçüm bilgileri verilmiştir.

(23)

Nüfus yoğunluğuna göre Bolu ilçeleri, 31.12.2010

Nüfus Yüzölçümü (km²)

Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)

Bolu ili 271 208 8 320 33

Nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçeler

Merkez 160 500 1 523 105

Yeniçağa 7 940 128 62

Gerede 34 679 1 260 28

Nüfus yoğunluğu en az olan ilçeler

Göynük 16 123 1 505 11

Seben 6 106 687 9

Kıbrıscık 3 611 653 6

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Not. Göl hariç yüzölçüm bilgileri verilmiştir.

(24)

Nüfus

Bolu belediye nüfusları, 31.12.2010

İlçe Belediye Nüfus Sıra

Nüfusu en fazla olan belediyeler

Merkez Bolu 119 898 1

Gerede Gerede 24 142 2

Mengen Mengen 5 037 3

Nüfusu en az olan belediyeler

Mudurnu Taşkesti 1 471 11

Kıbrıscık Kıbrıscık 1 268 12

Mengen Pazarköy 1 074 13

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

29 Mart 2009 tarihli Genel Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8. ve 11. maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa'nın 12. maddesi gereğince mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmiştir.

(25)

Bolu belediye nüfusları, 31.12.2010

İlçe Belediye Nüfus Sıra

Merkez Bolu 119 898 1

Karacasu 2 717 8

Dörtdivan Dörtdivan 3 051 7

Gerede Gerede 24 142 2

Göynük Göynük 3 998 6

Kıbrıscık Kıbrıscık 1 268 12

Mengen Mengen 5 037 3

Gökçesu 2 394 10

Pazarköy 1 074 13

Mudurnu Mudurnu 4 830 5

Taşkesti 1 471 11

Seben Seben 2 711 9

Yeniçağa Yeniçağa 5 027 4

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

29 Mart 2009 tarihli Genel Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8. ve 11. maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa'nın 12. maddesi gereğince mevcut tüzel kişiliklerinde

(26)

Nüfus

(27)

Bolu ilçe nüfusları, 31.12.2010

İlçe Toplam Erkek Kadın

Merkez İlçesi 160 500 79 489 81 011

Nüfusu en fazla olan ilçeler

Gerede 34 679 17 116 17 563

Mudurnu 20 729 10 254 10 475

Göynük 16 123 7 936 8 187

Nüfusu en az olan ilçeler

Dörtdivan 6 897 3 299 3 598

Seben 6 106 2 935 3 171

Kıbrısçık 3 611 1 762 1 849

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

29 Mart 2009 tarihli Genel Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8. ve 11. maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa'nın 12. maddesi gereğince mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmiştir.

(28)

Nüfus

Yaş grubuna göre nüfus, 31.12.2010

Türkiye Bolu

Yaş grubu Nüfus Oran

(%) Nüfus Oran

(%)

Toplam 73 722 988 100 271 208 100

0-4 6 178 723 8,38 17 090 6,30

5-9 6 131 118 8,32 17 374 6,41

10-14 6 568 741 8,91 19 348 7,13

15-19 6 277 307 8,51 21 068 7,77

20-24 6 267 787 8,50 21 665 7,99

25-29 6 437 922 8,73 21 666 7,99

30-34 6 209 967 8,42 21 643 7,98

35-39 5 566 117 7,55 20 092 7,41

40-44 4 594 723 6,23 17 338 6,39

45-49 4 700 291 6,38 18 294 6,75

50-54 3 706 289 5,03 15 746 5,81

55-59 3 264 313 4,43 14 997 5,53

60-64 2 491 954 3,38 12 474 4,60

65-69 1 807 292 2,45 10 339 3,81

70-74 1 420 784 1,93 8 234 3,04

75-79 1 118 047 1,52 7 354 2,71

80-84 664 301 0,90 4 491 1,66

85-89 244 362 0,33 1 598 0,59

90+ 72 950 0,10 397 0,15

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

(29)

Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, Bolu 31.12.2010

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın

Toplam 271 208 133 958 137 250

0-4 17 090 8 781 8 309

5-9 17 374 8 922 8 452

10-14 19 348 9 846 9 502

15-19 21 068 10 812 10 256

20-24 21 665 10 679 10 986

25-29 21 666 10 874 10 792

30-34 21 643 11 008 10 635

35-39 20 092 10 078 10 014

40-44 17 338 8 701 8 637

45-49 18 294 8 949 9 345

50-54 15 746 7 846 7 900

55-59 14 997 7 216 7 781

60-64 12 474 5 907 6 567

65-69 10 339 4 764 5 575

70-74 8 234 3 714 4 520

75-79 7 354 3 321 4 033

80-84 4 491 1 798 2 693

85-89 1 598 609 989

90+ 397 133 264

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayımı.

(30)

Nüfus

İl/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu, 2010

Türkiye Bolu

Toplam nüfus 73 722 988 271 208

İl ve ilçe merkezi 56 222 356 169 962

Erkek 28 308 856 84 390

Kadın 27 913 500 85 572

Belde ve köy 17 500 632 101 246

Erkek 8 734 326 49 568

Kadın 8 766 306 51 678

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)Nüfus Sayımı Sonuçları.

Not. İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

(31)

Bolu il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu

2009 2010

Toplam nüfus 271 545 271 208

İl ve ilçe merkezi 170 071 169 962

Erkek 85 545 84 390

Kadın 84 526 85 572

Belde ve köy 101 474 101 246

Erkek 49 682 49 568

Kadın 51 792 51 678

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

Not. İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

(32)

Nüfus

Ortanca yaş ve yaş bağımlılık oranı, 2009–2010

2009 2010

Türkiye

Ortanca yaş 28,8 29,2

Toplam yaş bağımlılık oranı 49,25 48,89 Yaşlı bağımlılık oranı (65+ yaş) 10,46 10,76 Genç bağımlılık oranı (0-14 yaş) 38,79 38,13 Bolu

Ortanca yaş 33,4 34,0

Toplam yaş bağımlılık oranı 45,98 46,61 Yaşlı bağımlılık oranı (65+ yaş) 16,85 17,52 Genç bağımlılık oranı (0-14 yaş) 29,13 29,09

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus (ADNKS)Sayımı Sonuçları.

(33)

Bolu ili ilçe okuma yazma bilen oranı (6+ yaş), 2010

Okuma Yazma Bilen Oranı (%)

Toplam Erkek Kadın

Merkez 96,76 98,92 94,65

Dörtdivan 85,84 95,13 77,42

Gerede 92,70 97,27 88,26

Göynük 89,82 95,00 84,87

Kıbrıscık 85,28 94,68 76,29

Mengen 93,96 98,14 89,76

Mudurnu 92,38 96,65 88,21

Seben 89,58 95,50 84,20

Yeniçağa 92,50 98,18 87,29

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus (ADNKS)ayımı

(34)

Nüfus

Bolu ili ilçe çağ nüfusları, 2010

Yaş Grubu

0-2 3-5 6-13 14-17 18-21 22-24 25+

Merkez 6 376 6 426 17 946 9 518 11 795 8 347 100 092

Dörtdivan 199 218 631 572 290 216 4 771

Gerede 1 370 1 407 3 856 2 306 2 512 1 584 21 644

Göynük 587 636 1 591 810 662 592 11 245

Kıbrıscık 93 113 285 183 158 152 2 627

Mengen 449 444 1 329 772 791 569 10 269

Mudurnu 700 695 2 161 1 195 1 027 863 14 088

Seben 136 167 500 235 209 185 4 674

Yeniçağa 199 218 631 572 290 216 4 771

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

(35)

Bolu ili ortalama hanehalkı büyüklükleri, 2010

Toplam Şehir Köy

Merkez 3,54 3,48 3,72

Dörtdivan 3,36 3,54 3,25

Gerede 3,47 3,66 3,12

Göynük 3,34 3,01 3,46

Kıbrıscık 2,68 2,87 2,60

Mengen 2,98 3,17 2,90

Mudurnu 3,46 3,14 3,56

Seben 2,73 2,78 2,69

Yeniçağa 3,55 3,61 3,46

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

(36)

Göç

Alınan göç, verilen göç, net göç ve net göç hızı, Bolu

Dönemi 2008-2009 2009-2010

Dönem sonu nüfusu 271 545 271 208

Aldığı göç 12 808 11 874

Verdiği göç 10 124 11 926

Net göç 2 684 -52

Net göç hızı (binde) 9,93 -0,19

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

(37)

Bolu ilinin diğer illerden aldığı göç

2009-2010 Dönemi

Sayı Oran (%)

Toplam 11 874 -

En fazla göç aldığı iller

İstanbul 2 213 18,64

Ankara 2 165 18,23

Düzce 714 6,01

Zonguldak 643 5,42

Kocaeli 530 4,46

En az göç aldığı iller

Nevşehir 21 0,18

Kırklareli 21 0,18

Ardahan 16 0,13

Gümüşhane 10 0,08

Bayburt 10 0,08

Kilis 4 0,03

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

(38)

Göç

Bolu ilinin diğer illere verdiği göç

2009-2010 Dönemi

Sayı Oran (%)

Toplam 11 926 -

En fazla göç verdiği iller

İstanbul 2 536 21,26

Ankara 2 487 20,85

Kocaeli 586 4,91

Düzce 521 4,37

Zonguldak 463 3,88

En az göç verdiği iller

Karaman 13 0,11

Bayburt 13 0,11

Uşak 12 0,10

Gümüşhane 11 0,09

Kilis 1 0,01

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

(39)

Bolu ili ilçeleri göç bilgileri, 2009

Aldığı

Göç Verdiği

Göç Net Göç Net Göç Hızı (‰)

Merkez 13 462 10 230 3 232 20,53

Dörtdivan 326 503 - 177 -25,38

Gerede 2 848 2 615 233 6,74

Göynük 861 942 - 81 -4,91

Kıbrıscık 266 479 - 213 -54,68

Mengen 2 086 1 864 222 14,43

Mudurnu 1 225 1 432 - 207 -9,97

Seben 211 442 - 231 -35,50

Yeniçağa 550 644 - 94 -11,48

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2009

(40)

Göç

Bolu ilinde ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları iller, 2010

Kocaeli ilinde ikamet edenler

Sayı Oran (%)

Bolu'da ikamet eden Bolu'lular 213 014 78,61

En fazla nüfus kaydı olan iller

Düzce 7 984 2,95

Zonguldak 4 433 1,64

Ankara 4 347 1,60

Çorum 4 063 1,50

Karabük 2 387 0,88

En az nüfus kaydı olan iller

Kilis 97 0,036

Burdur 88 0,032

Şırnak 64 0,024

Yalova 46 0,017

Hakkari 15 0,006

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Not. Yabancılar hariçtir.

31/12/2010 tarihi itibari ile ADNKS sonuçlarına göre Bolu ili nüfusu 271 208 olup Bolu ilinde ikamet eden TC uyruklu 270 986 Kişi bulunmaktadır.

Bolu ilinde ikamet edenlerin % 78,61’i Bolu ili nüfusuna kayıtlıdır (yabancılar

(41)

Bolu nüfusuna kayıtlı olanların ikamet ettikleri iller, 2010

Boluluların Türkiye'ye dağılımı

Sayı Oran (%)

Bolu nüfusuna kayıtlı olup Türkiye'de ikamet edenler 422 729 -

En fazla ikamet ettikleri iller

Bolu 213 014 50,39

Ankara 80 471 19,04

İstanbul 62 794 14,85

Kocaeli 18 771 4,44

Antalya 5 565 1,32

En az ikamet ettikleri iller

Ardahan 30 0,007

Artvin 28 0,007

Gümüşhane 27 0,006

Kilis 23 0,005

Bayburt 19 0,004

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Not. Yabancılar hariçtir.

31/12/2010 tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sitemine göre yurt içinde ikamet eden Bolu ili nüfusuna kayıtlı 422 729 kişi mevcuttur.

Yurt içinde ikamet eden Bolu ili nüfusuna kayıtlıların %50,39’u Bolu ilinde ikamet etmektedir.

(42)

Demografi

Medeni duruma göre nüfus, 2010 (15+ yaş)

Sayı Oran (%)

Türkiye

Hiç evlenmedi 15 064 319 27,55

Evli 35 098 388 64,20

Boşandı 1 562 082 2,86

Eşi öldü 2 946 602 5,39

Toplam 54 671 391 100,00

Bolu

Hiç evlenmedi 49 244 22,67

Evli 146 863 67,62

Boşandı 4 983 2,29

Eşi öldü 16 093 7,41

Toplam 217 183 100,00

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(43)

Cinsiyete göre ölüm sayıları

Toplam Erkek Kadın

Türkiye

2001 175 137 99 360 75 777

2002 175 434 98 757 76 677

2003 184 330 103 082 81 248

2004 187 086 104 852 82 234

2005 197 520 110 253 87 267

2006 210 146 116 923 93 223

2007 212 731 118 059 94 672

2008 215 562 119 391 96 171

Bolu

2001 312 166 146

2002 346 185 161

2003 439 229 210

2004 631 327 304

2005 601 301 300

2006 678 354 324

2007 760 418 342

2008 803 434 369

(44)

Demografi

Evlenme sayıları, 2002-2009

Türkiye Bolu Oran (%)

2002 510 155 2 057 0,40

2003 565 468 2 189 0,39

2004 615 357 2 299 0,37

2005 641 241 2 200 0,34

2006 636 121 2 157 0,34

2007 638 311 2 150 0,34

2008 641 973 2 061 0,32

2009 591 742 1 908 0,32

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS).

(45)

Yaş grubuna göre evlenen sayıları, Bolu 2009

Erkek Kadın

Toplam 1 908 1 908

16-19 42 334

20-24 663 829

25-29 767 466

30-34 219 123

35-39 72 42

40-44 33 31

45-49 30 16

50-54 26 13

55-59 12 9

60+ 35 12

Bilinmeyen 9 33

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS).

(46)

Demografi

Boşanma sayıları, 2002–2009

Türkiye Bolu Oran (%)

2002 95 323 294 0,31

2003 92 637 335 0,36

2004 91 022 310 0,34

2005 95 895 276 0,29

2006 93 489 315 0,34

2007 94 219 283 0,30

2008 99 663 297 0,30

2009 114 162 347 0,30

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS).

(47)

Yaş grubuna göre boşanan sayıları, Bolu 2009

Erkek Kadın

Toplam 347 347

16-19 - 5

20-24 27 68

25-29 69 87

30-34 76 63

35-39 61 51

40-44 39 28

45-49 27 21

50-54 20 8

55-59 9 8

60+ 18 8

Bilinmeyen 1 -

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS).

(48)

Demografi

İntihar sayıları, 2002-2009

Türkiye Bolu Oran (%)

2002 2 301 3 0,13

2003 2 705 12 0,44

2004 2 707 8 0,30

2005 2 703 12 0,44

2006 2 829 12 0,42

2007 2 793 17 0,61

2008 2 816 13 0,46

2009 2 898 7 0,24

Cinsiyet ve yaş grubuna göre intihar sayıları, Bolu 2009

Yaş Toplam Erkek Kadın

Toplam 7 6 1

- 15 - - -

15 - 24 2 2 -

25 - 34 2 2 -

35 - 44 - - -

45 - 54 1 - 1

55 - 64 1 1 -

65 - 74 - - -

75+ 1 1 -

(49)

Kamu ve özel hastane sayıları ile hastane yatak sayıları

Toplam

Hastane

sayısı Yatak sayısı

TR Türkiye

2004 1 175 171 888

2005 1 156 176 785

2006 1 163 180 767

2007 1 276 184 983

TR424 Bolu

2004 8 1 280

2005 8 1 350

2006 8 1 220

2007 10 1 225

(50)

Sağlık İstatistikleri

Kamu ve özel hastane sayıları ile hastane yatak sayıları (devam)

Kamu(1) Özel(2)

Hastane

sayısı Yatak

sayısı Hastane sayısı Yatak

sayısı

TR Türkiye

2004 922 160 114 253 11 774

2005 888 164 446 268 12 339

2006 858 167 060 305 13 707

2007 911 166 988 365 17 995

TR424 Bolu

2004 8 1 280 0 0

2005 8 1 350 0 0

2006 8 1 220 0 0

2007 9 1 165 1 60

Not. Bilgiler Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınmış olup, Milli Savunma Bakanlığı'na ait hastaneleri kapsamaz.

(1) 14 Şubat 2005 tarihli 927 sayılı Sağlık Bakanlığı makam onayı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Bakanlığı'na devredildiğinden,

(51)

Bolu ilinde kamu hastanelerine ve özel hastanelere ait toplam yatak sayısı 2004 yılında 1 280 adet iken, % 4,3 oranında azalarak 2007 yılında 1 225 adet olmuştur.

(52)

Sağlık İstatistikleri

Sağlık personeli sayısı

Uzman

hekim Pratisyen

hekim Diş hekimi TR Türkiye

2003 46 563 51 200 18 073

2004 53 344 50 882 18 363

2005 53 103 53 595 18 771

2006 57 882 56 701 18 213

TR424 Bolu

2003 139 163 67

2004 262 178 64

2005 291 208 61

2006 217 245 64

Sağlık personeli sayısı

Sağlık

memuru Hemşire Ebe

TR Türkiye

2003 53 432 82 246 41 273

2004 57 723 82 616 42 649

2005 58 599 83 411 43 429

2006 67 649 87 327 43 301

TR424 Bolu

2003 257 500 233

2004 260 485 223

2005 273 512 206

2006 370 521 197

(53)

2006 yılında Bolu İlinde toplam 1 614 sağlık personeli dağılımı:

217 Uzman Hekim, 245 Pratisyen Hekim, 64 Diş Hekimi, 370 Sağlık Memuru, 521 Hemşire ve 197 Ebe’dir. Bolu’da sağlık personel sayısında 2006 yılında 2005’e göre en çok artış % 35,53 ile Sağlık Memuru sayısında olurken, ikinci sırada ise % 17,78 ile Pratisyen Hekim sayısında artış yaşanmıştır.

(54)

Eğitim İstatistikleri

Eğitim seviyesine göre okul, öğretmen ve öğrenci sayıları

Toplam

Okul Öğretmen Öğrenci

TR Türkiye

2008/'09 66 097 679 373 15 351 849

2009/'10 68 904 735 255 16 137 436

2010/'11 69 684 774 363 16 845 528

TR424 Bolu

2008/'09 233 2 653 50 182

2009/'10 232 2 890 51 975

(55)

Eğitim seviyesine göre okul, öğretmen ve öğrenci sayıları

Okul öncesi

Okul Öğretmen Öğrenci

TR Türkiye

2008/'09 23 653 29 342 804 765

2009/'10 26 681 42 716 980 654

2010/'11 27 606 48 330 1 115 818

TR424 Bolu

2008/'09 89 122 2 768

2009/'10 91 205 3 867

2010/'11 89 218 3 824

İlköğretim

Okul Öğretmen Öğrenci

TR Türkiye

2008/'09 33 769 453 318 10 709 920

2009/'10 33 310 485 677 10 916 643

2010/'11 32 797 503 328 10 981 100

TR424 Bolu

2008/'09 93 1 613 31 857

2009/'10 90 1 722 31 478

(56)

Eğitim İstatistikleri

Eğitim seviyesine göre okul, öğretmen ve öğrenci sayıları

Genel ortaöğretim

Okul Öğretmen Öğrenci

TR Türkiye

2008/'09 4 053 107 789 2 271 900

2009/'10 4 067 111 896 2 420 691

2010/'11 4 102 118 378 2 676 123

TR424 Bolu

2008/'09 12 380 6 224

2009/'10 12 363 6 405

2010/'11 13 411 7 090

Mesleki ve teknik ortaöğretim

Okul Öğretmen Öğrenci

TR Türkiye

2008/'09 4 622 88 924 1 565 264

2009/'10 4 846 94 966 1 819 448

2010/'11 5 179 104 327 2 072 487

TR424 Bolu

2008/'09 39 538 9 333

2009/'10 39 600 10 225

(57)

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2008/’09–2010/’11

Eğitim seviyesine göre okullaşma oranı (%)

Okullaşma Oranı

İlköğretim

Toplam Erkek Kadın

2008/' 09

TR Türkiye Brüt 103,84 104,91 102,71

Net 96,49 96,99 95,97

TR424

Bolu Brüt 105,22 105,70 104,72

Net 97,63 97,77 97,49

2009/' 10

TR Türkiye Brüt 106,48 107,05 105,88

Net 98,17 98,47 97,84

TR424

Bolu Brüt 105,88 105,87 105,89

Net 98,22 98,13 98,31

2010/'11

TR Türkiye Brüt 107,58 107,36 107,81

Net 98,41 98,59 98,22

TR424

Bolu Brüt 107,72 106,96 108,50

Net 98,28 98,33 98,22

(58)

Eğitim İstatistikleri

Eğitim seviyesine göre okullaşma oranı (%)

Okullaşma Oranı

Ortaöğretim

Toplam Erkek Kadın

2008/' 09

TR Türkiye Brüt 76,62 80,96 72,05

Net 58,52 60,63 56,30

TR424 Bolu Brüt 100,37 107,70 92,48

Net 84,04 89,77 77,86

2009/' 10

TR Türkiye Brüt 84,19 89,14 78,97

Net 64,95 67,55 62,21

TR424 Bolu Brüt 106,05 113,99 97,65

Net 88,87 95,36 82,03

2010/'11

TR Türkiye Brüt 93,34 99,06 87,31

Net 69,33 72,35 66,14

TR424 Bolu Brüt 110,14 116,52 103,32

Net 90,92 96,82 84,64

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2008/’09–2010/’11

(59)

Eğitim seviyesine göre okul ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları

TR Türkiye

2008 2009 2010

Genel Ortaöğretim

Okul 471 492 519

Öğretmen 18 18 18

Mesleki ve teknik Ortaöğretim

Okul 307 338 355

Öğretmen 16 17 18

İlköğretim

Okul 307 316 322

Öğretmen 23 22 21

TR424 Bolu

2008 2009 2010

Genel Ortaöğretim

Okul 433 445 444

Öğretmen 14 15 14

Mesleki ve teknik Ortaöğretim

Okul 228 248 255

Öğretmen 17 16 15

İlköğretim

Okul 323 330 336

Öğretmen 19 17 16

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2008/’09–2010/’11 Not. 1. Açık ilköğretim ve açık öğretim lisesi öğrencisi kapsanmamıştır.

2. Toplam öğretmen, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenleri kapsar.

(60)

Eğitim İstatistikleri

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci sayıları

TR Türkiye

2007/'08 2008/'09 2009/'10

Mezun 378 818 409 023 447 132

Okuyan 2 372 136 2 757 828 3 322 559

Yeni kayıtlı 602 248 807 400 764 042

TR424 Bolu

2007/'08 2008/'09 2009/'10

Mezun 2 941 2 952 3 042

Okuyan 15 433 15 864 16 522

Yeni kayıtlı 3 747 4 285 4 544

Kaynak: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Not. Mezun olan öğrenciler bir önceki dönemin mezunlarıdır.

(61)

Yükseköğretim kurumlarında kendi biriminde görevli öğretim elemanı sayısı

Kaynak: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(1) Diğer öğretim elemanı: Okutman, Uzman, Araştırma görevlisi, Çevirici, Eğitim Öğretim Planlamacısı.

TR Türkiye

2007/'08 2008/'09 2009/'10

Toplam öğretim

elemanı 98 766 100 504 105 427

Profesör 13 494 13 662 14 571

Doçent 6 867 7 360 7 827

Yardımcı Doçent 18 074 18 538 19 783 Diğer öğretim

elemanı(1) 60 331 60 944 63 246

TR424 Bolu

2007/'08 2008/'09 2009/'10

Toplam öğretim

elemanı 738 848 939

Profesör 45 54 55

Doçent 33 46 51

Yardımcı Doçent 215 246 269

Diğer öğretim

elemanı(1) 445 502 564

(62)

Eğitim İstatistikleri

Okuryazarlık ve cinsiyete göre nüfus, 31.12.2010

[6 > yaş] (%)

TR

Türkiye TR424 Bolu

Toplam

Okuma yazma bilmeyen 6,04 5,39

Okuma yazma bilen 93,96 94,61

Erkek

Okuma yazma bilmeyen 2,21 1,99

Okuma yazma bilen 97,79 98,01

Kadın

Okuma yazma bilmeyen 9,87 8,67

Okuma yazma bilen 90,13 91,33

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010

(63)

Eğitim durumuna göre nüfus, 31.12.2010 [6 > yaş]

TR Türkiye TR424

Bolu

Okuma yazma bilmeyen 3 825 644 13 164

Okuma yazma bilen fakat bir

okul bitirmeyen 13 448 484 40 443

İlkokul mezunu 15 709 975 74 135

İlköğretim mezunu 10 820 045 38 378

Ortaokul veya dengi okul

mezunu 3 127 204 10 570

Lise veya dengi okul mezunu 11 374 336 48 513 Yüksekokul veya fakülte

mezunu 4 566 049 17 584

Yüksek lisans mezunu 365 791 1 079

Doktora mezunu 113 862 511

Bilinmeyen 2 782 071 6 058

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010

(64)

Eğitim İstatistikleri

(65)

Bolu’da Yüksekokul veya fakülte mezunlarının en az ve en çok yaşadığı ilçeler, 31.12.2010

Erkek Kadın

TR424 Bolu 10 632 6 952

Yüksekokul veya fakülte mezunlarının en çok yaşadığı ilçeler

Merkez 7 973 5 801

Gerede 980 411

Mengen 385 202

Yüksekokul veya fakülte mezunlarının en az yaşadığı ilçeler

Seben 128 70

Dörtdivan 111 34

Kıbrıscık 100 41

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010

(66)

Eğitim İstatistikleri

Bolu’da Yüksek lisans mezunlarının en az ve en çok yaşadığı ilçeler, 31.12.2010

Erkek Kadın

Bolu 646 433

Yüksek lisans mezunlarının en çok yaşadığı ilçeler

Merkez 506 377

Gerede 58 19

Mengen 22 10

Yüksek lisans mezunlarının en az yaşadığı ilçeler

Seben 5 3

Kıbrıscık 6 0

Dörtdivan 5 0

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010

(67)

Bolu’da Doktora mezunlarının en az ve en çok yaşadığı ilçeler, 31.12.2010

Erkek Kadın

Bolu 313 198

Doktora mezunlarının en çok yaşadığı ilçeler

Merkez 293 183

Gerede 13 6

Mudurnu 1 4

Doktora mezunlarının en az yaşadığı ilçeler

Dörtdivan 1 0

Göynük 0 1

Kıbrıscık 0 0

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010

(68)

Kültür İstatistikleri

Halk kütüphaneleri

Kütüphane

sayısı Kitap

sayısı Yararlanma sayısı

TR Türkiye

2007 1 162 13 198 814 20 228 517

2008 1 156 13 662 483 19 034 750

2009 1 149 14 093 896 19 929 836

TR424 Bolu

2007 9 126 954 78 689

2008 9 137 827 82 159

2009 9 134 965 103 429

(69)

Müzeler, mevcut eserler ve ziyaretçiler

sayısı Müze Eser

mevcudu Ziyaretçi sayısı

TR Türkiye

2007 165 2 767 149 11 936 591

2008 159 2 989 749 12 422 148

2009 183 3 044 197 14 137 870

TR424 Bolu

2007 2 16 003 6 617

2008 2 16 014 18 916

2009 2 16 043 44 234

(70)

Kültür İstatistikleri

Sinema

Salon sayısı Koltuk

sayısı Gösteri

sayısı Seyirci sayısı

TR Türkiye

2007 1 140 161 923 28 733 20 659 569 2008 1 514 212 155 32 003 31 132 231 2009 1 647 229 822 34 947 31 334 447

TR424 Bolu

2007 5 881 84 84 000

2008 6 777 54 75 000

2009 6 777 142 84 152

(71)

Türlerine göre ceza infaz kurumu sayısı

2007 2008

Türkiye

Toplam 462 436

Kapalı ceza infaz kurumu 400 369

Açık ceza infaz kurumu 57 61

Çocuk ceza infaz kurumu ve eğitimevi 5 6 Bolu

Toplam 8 8

Kapalı ceza infaz kurumu 7 7

Açık ceza infaz kurumu 1 1

Çocuk ceza infaz kurumu ve eğitimevi - -

Suçun işlendiği yerleşim yerine göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler, 2001-2008

Türkiye Bolu Oran (%)

2001 112 237 744 0,66

2002 98 955 863 0,87

2003 99 876 627 0,63

2004 101 308 616 0,61

2005 52 716 303 0,57

2006 77 884 692 0,89

2007 127 304 734 0,58

2008 76 607 385 0,50

(72)

Adalet, Seçim

Suçun işlendiği yerleşim yer ve eğitim durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler, 2007–2008

2007 2008 Değişim (%)

Türkiye

Toplam 127 304 76 607 -39,82

Okuma yazma bilmeyen 3 089 2 137 -30,82 Okuryazar olup bir okul bitirmeyen 2 397 1 795 -25,11

İlkokul 72 844 42 683 -41,40

İlköğretim 9 779 8 303 -15,09

Ortaokul ve dengi meslek okulu 15 283 8 078 -47,14 Lise ve dengi meslek okulu 19 495 11 049 -43,32 Fakülte ve yüksekokul 4 417 2 562 -42,00 Bolu

Toplam 734 385 -47,55

Okuma yazma bilmeyen 24 8 -66,67

Okuryazar olup bir okul

bitirmeyen 4 8 100,00

İlkokul 434 230 -47,00

İlköğretim 12 21 75,00

Ortaokul ve dengi meslek okulu 111 60 -45,95 Lise ve dengi meslek okulu 124 43 -65,32 Fakülte ve yüksekokul 25 15 -40,00

(73)

Mahalli idareler seçimi, Belediye başkanlığı seçmen ve oy bilgileri, 2009

Türkiye Bolu

Toplam kayıtlı seçmen sayısı 39 809 274 124 687 Oy kullanan seçmen sayısı 33 510 343 107 997

Katılım oranı (%) 84,2 86,6

Başkanlık sayısı 2 931 13

Adalet ve Kalkınma Partisi 1 453 9

Cumhuriyet Halk Partisi 513 1

Milliyetçi Hareket Partisi 485 1

Demokrat Parti 151 -

Demokratik Toplum Partisi 97 -

Saadet Partisi 80 1

Demokratik Sol Parti 60 1

Bağımsızlar 45 -

Diğer partiler 27 -

Büyük Birlik Partisi 20 -

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

Not. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkanlığı seçimi iptal edilen yerleşim yerlerine ilişkin 7 Haziran 2009 tarihinde yenilenen seçim sonuçları dahil edilmiştir.

(74)

Adalet, Seçim

Milletvekili genel seçimi, seçmen ve oy bilgileri, 2007

Türkiye Bolu

Seçmen listesinde yazılı olan

seçmen sayısı 42 799 303 185 063

Oy kullanan seçmen sayısı 36 056 293 166 119

Katılım oranı (%) 84,2 89,8

Milletvekili sayısı 550 3

Adalet ve Kalkınma Partisi 341 3

Cumhuriyet Halk Partisi 112 -

Milliyetçi Hareket Partisi 71 -

Bağımsızlar 26 -

Not. 1. Türkiye toplamı (TR) Resmi Gazete'den, düzey bilgileri birleştirme tutanaklarından Kurumumuzda hesaplanmıştır.

2. Türkiye toplamındaki, toplam kayıtlı seçmen sayısı ve oy kullanan seçmen sayısındaki 228 019 sayılık fark, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısıdır.

3. Seçmen listesi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın elindeki kayıtların güncelleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

(75)

Halk oylaması sonuçları, 2010

Türkiye Bolu

Sandık sayısı 152 006 876

Seçmen listesinde yazılı olan seçmen

sayısı 52 051 828 198 972

Oy kullanan seçmen sayısı 38 369 099 172 451

Katılım oranı (%) 73,7 86,7

Geçersiz oy oranı (%) 1,9 2,0

Geçerli oy oranı (%) 98,1 98,0

Evet oyu (%) 57,9 65,4

Hayır oyu (%) 42,1 34,6

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

Not. 1. Seçmen listesi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın elindeki kayıtların güncelleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

2. Gümrük kapıları Türkiye toplamında verilmiştir.

3. Resmi Gazete sonucudur.

(76)

İşgücü

Kurumsal olmayan sivil nüfusun yıllara göre işgücü durumu

[15+ yaş] (%)

TR Türkiye

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

2009 2010 2009 2010

İşgücüne katılma

oranı 47,9 48,8 49,2 50,3

İşsizlik oranı 14,0 11,9 15,0 13,0

İstihdam

oranı 41,2 43,0 41,8 43,7

Tarım dışı işsizlik

oranı 17,4 14,8 17,9 15,7

Şekil

Updating...

Benzer konular :