• Sonuç bulunamadı

Kent ve Çevre Gazeteciliği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kent ve Çevre Gazeteciliği"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kent ve Çevre Gazeteciliği

9. Hafta

(2)

Kent sorunları

 Kent sorunlarının çözümü oldukça zor

 Çünkü kent birbiriyle oldukça karmaşık ilişkiler içinde işleyen bir sistem

 Ve bu sistemdeki en ufak değişiklik tahmin edilmeyen ya da istenmeyen sonuçlara yol açıyor.

(3)

Kent sorunları

Örneğin dağınık olan hastaneleri/okulları ya da alışveriş merkezlerini tek bir merkezde toplamaya kalkarsanız daha fazla insan bu merkeze

ulaşmak için daha fazla yol gitmek zorunda kalacak böylece kent içinde araçla trafiği daha çok işgal edecektir.

(4)

Kent sorunları

Böylece trafik artacak, bu trafikte daha fazla zamanın kaybedilmesine yol açacak, enerji kaynakları fazladan tüketilecek, trafik kazası sayısı ve ona bağlı sağlık problemleri artacaktır.

(5)

Kent sorunları

Kentler barınma, ulaşım, sağlık, eğitim, su, elektrik, besin, atık,

ekonomik faaliyetler, sosyal faaliyetler, kültürel etkinlikler gibi bir çok unsurun karşılıklı ilişkisi içinde kurulmuş yapılardır.

Bu yapının hangi mantık içinde kurulduğu meselesi kentle ilgili sorunların da temelini oluşturmaktadır.

(6)

Akıllı Kentler

Kent sorunlarının çözümü için akıllı teknolojilerden faydalanmak

Bu teknolojilerden faydalanarak kentin sorunlarına akıllı ve yaratıcı çözümler getirmek

Böylece kentlerin ve kent içi hizmetlerin daha etkili, daha az sorunlu bir şekilde yürütülmesi

Akıllı teknolojileri şehrin sorunlarına uygulamak

(7)

Akıllı Kentler

Örnek olarak kent içi ulaşım ağının akıllı teknolojiler ile yönetilmesi, böylece zamandan, enerjiden tasarruf sağlanması ve yoğunluğun azaltılarak akılcı bir şekilde ulaşımın planlanması

Bir diğer örnek atık sisteminin yine akıllı teknolojiler ile düzenlenmesi

Ör: Sangdo- Kore

(8)

Akıllı Kentler

Sorunlar

Gizlilik

Mahremiyet

Sürdürülebilirlik

Etik meseleler

Referanslar

Benzer Belgeler

Kent ormancılığı kapsamına giren çalışma alanlarında yeni tesis edilen ağaçların biyotik ve abiyotik zararlardan dolayı ölmesi veya zarar görmesi, yapılan dikim hataları,

Tatlıdil (1994:385 ) kent kavramına mekansal açıdan yaklaşarak kenti “ birbirine benzemeyen yaşam biçimlerine sahip insanların aynı yerleşim alanında diğer yaşam

 Özellikle çevre ya da bilim gazeteciliği gibi teknik veya bilimsel bilgilerin ağırlıklı olduğu konuların okuyucunun anlayacağı bir basitlikte.. aktarılması,

Kim üretmiş, niye bu fiyata, çocuk emeği mi var içinde, zehirli mi, değil mi, ne işe yarıyor, tarihçesi nedir sorlarına cevap arayabiliriz.» İpek Çalışlar... Neler

 Haberin girişinde yine önemli ve ilgi çekici bilgiler verilir..  Daha sonrasında haber ayrıntılandırılırken kronolojik bir sıra içinde

 Haberinizi farklılaştırmak için bu kişi ve kurumlardan nasıl yararlanabilirsiniz?...

 Çevre Gazeteciliği sadece haber vermek amacı taşımamalıdır.  Bilim adamları, yöneticiler, politikacılar ve kamu arasında diyaloğu ve tartışmayı

Hangi bilgilerin hangi araçlarla nasıl aktarılması kente ve kent yaşamına ilişkin sorunların katılımcı bir. şekilde çözülmesine