Embriyo gelişimi

Tam metin

(1)

• Döllenmiş yumurta hücresi zigot adını alır. Zigotun

gelişmesiyle tüm bir bitki oluşturma potansiyeline sahip olan embriyo meydana gelir.

• Tipik bir dikotil embriyosu lateral olarak bağlı iki kotiledon taşıyan eksen içerir.

• Monokotil embriyosu bir kotiledon taşımasıyla dikotil embriyosundan ayrılır.

Embriyo gelişimi

(2)

• Bitkilerde çiçeklenme evresinin son aşaması olan zigot (döllenmiş yumurta) erkek ve dişi gametlerin birleşme ürünüdür.

• İleri dönemlerde zigot kısa bir dinlenme dönemi geçirir, sonra enine bir düzlemle ikiye bölünüp bazal ve terminal hücreyi oluşturur

Embriyo gelişimi

(3)

• Sonra bir seri enine, boyuna ve değişik yönlerde

bölünmelerle ilerler. Farklılaşmanın bu evresinde zigotun enine bölünmeleriyle oluşan apikal ipliksi hücreler ve

suspensordan oluşan yapı proembriyo olarak isimlendirilir

Embriyo gelişimi

Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’ de proembriyo

(4)

Embriyo gelişimi

Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’ de küresel embriyo

(5)

Embriyo gelişimi

Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’ de kalp şekilli embriyo

(6)

Embriyo gelişimi

Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’ de torpedo embriyo

(7)

Embriyo gelişimi

Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’ de kotiledon embriyo

(8)

• Bundan sonra kotiledonlar iyice belirginleşir.

Proembriyodan esas embriyoya geçişte iç ve dış ayrımlaşma sonucu iki kutup oluşur.

• Bunların da farklılaşması ile olgun embriyo ortaya çıkar.

Testa

(Tohum Kabuğu)

Embriyo gelişimi

Doğal tetraploid Trifolium pratense L.’ de olgun embriyo

(9)

Capsella bursa-pastoris ‘ de Crucifer tipi embriyo gelişimi.

Embriyo gelişimi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :