In-vitro Embriyo Üretimi (IVP)

Tam metin

(1)

In-vitro Embriyo Üretimi (IVP)

Method to obtain transferable embryos out of a body, at the laboratory conditions

Çeşitli aşamalardan oluşur;

- Ovum Pick-Up (OPU)

- In-vitro Maturasyon (IVM) - In-vitro Fertilizasyon (IVF) - In-vitro Kültür (IVC)

(2)

Ovum Pick-Up

İmmatür oositlerin toplanmasıdır

mezbahada kesilen dişi hayvanların ovaryumlarından aspire edilebilir

ya da dilimleme yöntemiyle elde edilebilir,

canlı hayvanlardan Laparotomi

laparoskopi

?ultrasound eşliğinde?

(3)

Hızlı iyileşme

Tekrarlanabilirlik Oosit kalitesi

Oosit sayısı

Ovum Pick-Up

LOPU

(4)

IVM, IVF, IVC

• In-vitro Maturasyon (IVM)

• Oositleri fertilize olabilir oosit aşaması olan Metafaz II aşamasına ulaşmasını sağlamak işlemidir.

• In-vitro Fertilization (IVF)

• Matür oositlerden embriyo oluşturmak amacıyla kapasite edilmiş sperma ile fertilize etmek işlemidir.

• In-vitro Culture (IVC)

• Embriyoyu morula ya da blastosist aşamasına ulaşana kadar kültüre etmek işlemidir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :