Sperm ve Embriyo Kriyoprezervasyonu

Tam metin

(1)

Sperm ve Embriyo

Kriyoprezervasyonu

(2)

Sperm ve Embriyo Kriyoprezervasyonu

Gamet hücrelerinin gelecekte kullanmak için kriyoprezervasyonu.

(3)

Sperm ve Embriyo Kriyoprezervasyonu

Keçi spermasının kriyoprezervasyonu, yumurta sarısı ile etkileşime giren seminal plazma (bulbourethral bez salgıları bir lipaz) varlığı nedeniyle teknik olarak zordur.

Günümüzde, donmuş çözdürülmüş keçi spermi AI, IVF, ICSI ve embriyo üretimi için başarıyla kullanılmasına rağmen, literatürde sunulan sonuçlar oldukça değişkendir.

.

(4)

Sperm Kriyoprezervasyonu

7 temel adımı içerir;

Sperm alma

Değerlendirme-muayene Sulandırma

Payetlere doldurma

Soğutma ve dondurma

Çözüm sonu değerlendirme Saklama

(5)

Sperm Kriyoprezervasyonu

(6)

Sperm Kriyoprezervasyonu

1.Renk 2.Koku

3.Viskozite 4.Hacim

(7)

Sperm Kriyoprezervasyonu

1. Motilite

2. Konsantrasyon 3. Canlılık oranı

4. Anormal

(8)
(9)
(10)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :