Det kan inte anses tillfredställande att nuvarande tillfällig ändring av finanspolicy endast gäller till den sista december 2020 då pandemin alltjämt pågår

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Initiativärende regionstyrelsen

Förlängning av tillfällig ändring av finanspolicy

Region Norrbotten likväl som övriga regioner i Sverige samt resterande del av omvärlden befinner sig alltjämt inne i en pågående covid19 pandemi. Med anledning av detta finns det en större risk för stora fluktuationer på aktiemarknaden. Det kan inte anses tillfredställande att nuvarande tillfällig ändring av finanspolicy endast gäller till den sista december 2020 då pandemin alltjämt pågår.

Sverigedemokraterna föreslår att:

- Regionstyrelsen beslutar om en förlängning av den finanspolicy som togs i regionfullmäktige den 1 april innebärande att aktieandelen i regionens pension portfölj kan vara noll (0).

Förlängningen ska gälla till den 30 juni 2021.

Marianne Sandström, oppositionsråd (SD) Luleå den 28 oktober 2020

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :