• Sonuç bulunamadı

LĠSELER ARASI EFFICIENCY CHALLENGE ELEKTRĠKLĠ ARAÇ YARIġLARI TEKNĠK TASARIM RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU Son TeslimTarihi: 04 Ağustos 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LĠSELER ARASI EFFICIENCY CHALLENGE ELEKTRĠKLĠ ARAÇ YARIġLARI TEKNĠK TASARIM RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU Son TeslimTarihi: 04 Ağustos 2021"

Copied!
15
0
0

Tam metin

(1)

LĠSELER ARASI EFFICIENCY CHALLENGE ELEKTRĠKLĠ ARAÇ YARIġLARI

TEKNĠK TASARIM RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU Son TeslimTarihi: 04 Ağustos 2021

LĠSE: SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi MTAL

TAKIM ID: 71061

ARAÇ VE TAKIM ADI: ELLİDÖRT DANIġMAN ÖĞRETMEN: Sezer KURGUN TAKIM KAPTANI: Eren YILDIZ

(2)

Ġçindekiler

1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU 3

2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 4

3. YERLİ ÜRÜNLER 4

4. MEKANİK DETAYLAR 4

5. DİREKSİYON SİSTEMİ 10

6. KAPI MEKANİZMASI 11

7. MOTOR 11

8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 12

9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) 12

10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ 12

11. BATARYA PAKETLENMESİ 12

12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI 13

13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS) 13

14. TELEMETRİ 14

15. ELEKTRİKSEL ŞEMA 14

16. ORİJİNAL TASARIM 15

(3)

3 1. ARAÇ ÖZELLĠKLERĠ TABLOSU

Özellik Birim / Tür Değer

Uzunluk mm 2500

GeniĢlik mm 1250

Yükseklik mm 1250

ġasi Malzeme Profil

Kabuk Malzeme Fiberglass

Roll Bar Malzeme Haddelenmiş Boru

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni Hidrolik disk, ön, arka

Tekerlerin çapı mm 611,8

Motor Tipi HUB

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır alınmış

Nominal Motor gücü kW 2,5

Nominal Motor Torku/Devri

Nm/rpm 20/600

Motor verimliliği % 90

Motor ağırlığı kg 13

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit Akü)

Kurşun Asit

Kullanılan Hücrelerin veya Akülerin ÇeĢidi

Kese tipi, silindirik, prizmatik,

AGM, jel vb. Jel

(4)

4 2. DĠNAMĠK SÜRÜġ TESTĠ

https://youtu.be/Lq3SfhUXeGE https://youtu.be/8MosdzncWaw https://youtu.be/QNqhk0mNCOY 3. YERLĠ ÜRÜNLER

Takımların kendi tasarladıkları yerli alt bileşenleri işaretlemeleri gerekmektedir.

1. Motor

2. Motor sürücüsü

3. BataryaYönetimSistemi

4. YerleĢikġarjBirimi

5. BataryaPaketlemesi

6. AraçKontrolSistemi

7. ElektronikDiferansiyelUygulaması

8. DireksiyonSistemi

9. Telemetri

4. MEKANĠK DETAYLAR a) Teknik Çizimler

Ölçüler cm

A 125

B 130

C 10

H 125

L 250

W_ön 100

(5)

5

W_arka 80

b) ġasi Üretimi ve Analizleri

Araç şasimiz aşağıdaki tabloda ölçüleri verilen değerlerde 40x40x1,5 profilden kaynaklı birleştirme metodu ile üretilmiştir.

Yan görünüşteki ölçüler cm

hp 4

hf 65

L2 50

LAks 130

L 200

L1 50

h1 10

hr 105

ht 120

Ön görünüşteki ölçüler

ht 110

Üst görünüşteki ölçüler

TGÖ 110

G1 50

T1 30

hg 4

(6)

6

G 50

T2 20

TGA 90

Şasi Malzemesi

Kompozit (Niteliğini

belirtiniz) Profil (Çelik / Alüminyum) Diğer (belirtiniz)

Çelik Profil

Şasi Malzeme Kesit Ölçüsü (Şasi için kullandığınız malzemenin kesit ölçüsünü mm cinsinden belirtiniz)

40x40x1,5

Şasi üretim metodunu belirtiniz.

Sökülemeyen birleştirme elemanları (Kaynak, perçin v.b)

Sökülebilir birleştirme elemanları (Cıvata /

pim v.b)

Diğer (Lütfen belirtiniz)

(7)

7 Sökülemiyen

birleştirme elemanı olan kaynak

yöntemi ile yapılmıştır.

c) DıĢ Kabuk Üretimi ve Analizleri

Araç kabuğumuz fiberglass malzemeden üretilmiştir. Kabuğumuzun ürün içeriği ise

% 33 cam elyafı, % 66 polyester ve % 1 civarı da jelkot malzemesinden oluşmaktadır.

Kabuğumuz el yatırması yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Daha önce üzerinde çalışılmış bir kalıptan kabuğumuzu yaptırdık. Sonrada aracımıza göre kabukta kesme işlemleri yapıp aracımıza uyduruyoruz. Toplamda bize kalıp hariç 5000 tl gibi bir masrafı olmaktadır.

d) Enerji Tüketimi Hesabı

Pistte çektiğiniz videoyu izlediğimizde gördük ki aracın hızı yokuş çıkarken 15 km/h düz yolda max 40 km/h saat yapıyor. Bizde aracımızın ağırlığını ve şekil olarak yağmur damlasına benzetmeye çalıştığımız kabuğumuzla denemelerimiz sonucu pisti tamamlayacağımız kanaatindeyiz. Yokuşları çıkabilecek motorumuz ve onu destekleyecek akülerimiz bize yeterli olacaktır.

e) Fren Sistemi

(8)

8 Aracımız da tek pedal ile harekete geçireceğimiz hidrolik disk fren sistemi kuruyoruz.

Fren pedalına basıldığında tüm tekerleklerdeki hidrolik disk fren sistemimiz aynı anda devre girip aracımızı durduruyor. Aracımızda iki devreli hidrolik disk fren sistemi olacağından bir devresinde arıza çıkması durumunda diğer devre tek dingil üzerinde etkili olacaktır.

f) Roll Bar ve RollCage

Takla barımızı her noktasında 200 MPa akma dayanımına sahip, 3 cm çapında ve 3 mm et kalınlığındaki haddelenmiş boru malzemeden yaptırıyoruz. Rollbarımızı şasimize dik olacak şekilde 3 mm genişlikte ve yirmi 20 mm kaynak uzunluğu ile dört noktadan bağlayacağız. Ön roll barımız direksiyon simidimizden 3 cm yukarıdan, arka roll barımız ise yarış esnasındaki oturuş pozisyonundaki sürücümüzün kaskından 5 cm üzerinden başlayacak şekilde olacak. Roll barımızın ayak açıklığı ise 55 cm oluyor.

roll bar önden görünüşteki ölçüler cm

L 60

Hmin 5

h1 75

H2 105

roll bar yandan görünüşteki ölçüler cm

e 10

e1 7

Hmin 8

b 0,2

Roll barlarımız 50 cm den uzun olduğu için rol barlarımızın orta noktalarından şasiye destek atılacaktır.

g) Maliyet Hesabı

No Malzeme Maliyet (Para birimi

belirtiniz)

(9)

9 1 Şasi, roll bar ve rollcage malzemeleri

 Şasi

 İçi boş kutu profil 30x30x3

 200mPA akma dayanımlı malzemeroll barlar ve rollcage için 30x3 haddelenmiş boru

1250

2 4 adet 17 inç jant ve bağlantı elemanları 500

3 Direksiyon

250

5 Diskli hidrolik disk fren sistemi 4 teker için

 fren ana merkezi

 frenkaliperleri

 Fren hortumları

 fren diski

 pedal

 hidrolik yağ

1000

6 2 adet 1.2KwHub motor 4000

7 Motor sürücüsü 2000

8 Kurşun asit akü 12V 40A 6 adet 2500

9 Dc dc dönüştürücü 100

10 Elektrik tesisatı

 0.5 ve 10 mm² kablo

 Klemesler

 Sigortalar

 Acil durum butonu

 Akım kesici sigortalar

 2 adet Far

850

(10)

10

 2 adet Stop lambası

 Korna

 Silecek motoru

 Gaz tertibatı

11 Kabuk yapımı 5000

12 2 adet dikiz aynası 2 adet dış kapı kolu

2 adet içten kapı açma kolu 2 adet Kapı kilit mekanizması Çelik çekme halkası 20 cm iç çaplı

500

13 2 m² şeffaf plexiglass cam 500

14 Yangın tüpü 2 kg lık 50

15 FIA onaylı sürücü için yarış malzemeleri

 yarışçı tulumu

 yarışçı eldiveni

 yarışçı ayakkabısı

 yarışçı kaskı

 yarışçı koltuğu

6500

Toplam Maliyet 25000

5. DĠREKSĠYON SĠSTEMĠ

6. DĠREKSĠYON SĠSTEMĠ

(11)

11 7. KAPI MEKANĠZMASI

Aracımızda 50 x 80 boyutlarında, aracımızı ortalayacak şekilde iki adet kapımızı yapıyoruz. Kapılarımızı öne ve dışa doğru açılacak şekilde iki adet menteşe gövdeye sabitleyeceğiz. Kapılarımızın her ikisinde de içten ve dıştan açma mandalı bulunacak ve kilit mekanizmamız da gövdemize sabitlenmiş olacaktır. Kilit mekanizmamız sayesinde de kapı kapatıldığında otomatik kilitlenecektir. Kapılarımızın her ikisinde de aracımızın üst tarafında cam olarak şeffaf pleksiglass kullanacağız.

8. MOTOR

Aracımızın diğer motor tiplerine gore verimli olan hub motorları kullandık. Böylece aracımızı şaft, diferansiyel, dişli kutusu, tahrik milleri gibi aktarma organlarından kurtardık. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırmakla beraber kayıp enerjimizi harekete çeviridi. Böylece akü deşarj olma süremizi azalttı. Ayrıca maliyetin düşmesine, bakım- onarım gibi sorunların oluşmasına engel olduk. Bu arada araç tasırımı açısından da elimizi elimizi çok rahatlattı. Motorunda elektronik olarak kontrol edilmesi abs, çekiş kontrolü ve stabilite kontrolü gibi modern kontrol yöntemlerinin de araçta otomatikman var olmasıda büyük kolaylık getirdi.

Pist şartlarını ve yarış süresini göz önüne aldığımızda sürücü dahil son ağırlığı 200 kg olmasını hedeflediğimiz aracımızı ürettik. Gerekli torkun da 40 Nm olduğunu hesaplamıştık. Ayrıca bu değerlerin doğruluğunu aracımızı kullandığımızda teçrübe etmiş olduk. Son haliyle arka sol tekerimizde 2,5 kW lık ve 40 Nm tork sağlayacak motorumuzu aracımıza takıp denedik.

(12)

12 9. MOTOR SÜRÜCÜSÜ

Aracımızda 50 amperlik bir sürücümüz bulunmaktadır. Motorumuzun çekeceği güç ve kullanacağı voltaj ve çekeceği akım için fazlasıyla yeterlidir.

10. BATARYA YÖNETĠM SĠSTEMĠ(BYS) 11. YERLEġĠK ġARJ BĠRĠMĠ

12. BATARYA PAKETLENMESĠ

Batarya paketimizi 12v 38A lik 6 kurşun asit akü çeşiti olan jel aküleri seri bağlayarak 72 voltluk bir paketten oluşturuyoruz. Batarya paketimiz 5 dk yangına dayanıklı ölçüsü 500x500x250 mm ölçüsünde metal bir malzemeden yapıyoruz ve kokpitten metal bir perde ile ayırıyoruz. Ayrıca saçtan olan batarya paketimizide tabandan şasiye sabitleyeceğiz.

Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama

Kullanılan Hücrelerin

Kimyası LiCoO2, LiFePO4, vb. Jel

Kullanılan Hücrelerin

Nominal Voltajı V 12

Kullanılan Hücrelerin Kapasitesi

Ah 38

Kullanılan Hücrenin

Ağırlığı g 14000

Kullanılan Hücrelerin

Kapasite Yoğunluğu Ah/g

Kullanılan Hücrelerin

Enerji Yoğunluğu Wh/kg

Batarya Paketi

Kapasitesi Ah 38

(13)

13 Batarya Paketi

Nominal Voltajı V 72

Batarya Paketinin

Toplam Ağırlığı kg 84 Batarya Paketi

Boyutları mm (L, W, H) 197x165x170 Batarya Paketi

Enerjisi

Wh 2736

Batarya Paketi Enerji

Yoğunluğu Wh/kg

Batarya Paketi Güç

Yoğunluğu W/kg

Batarya Kabı Malzemesi

Malzeme Saç

Ġzolasyon Malzemeleri

Malzeme Saç

Soğutma Sistemi

Tasarımı -

Batarya Paketinin Isıl

Analizi -

Güvenlik Perdesi - Saç

Batarya Paketinin Araç Ġçerisindeki Konumu

- Koltuk arkası

Yerli ya da Değil - Değil

13. ELEKTRONĠK DĠFERANSĠYEL UYGULAMASI 14. ARAÇ KONTROL SĠSTEMĠ (AKS)

AKS nde araç hızımızı, motor sıcaklığını ve kapının açık olup olmadığını göstereceğiz.

Motor sıcaklığı ve kapı açık uyarısı için sesli ve ışıklı uyarı sistemi olacak. Araç hızımızı

(14)

14 telefonla göstereceğiz. Motor sıcaklığı ve kapı uyarı sistemi için elimizdeki arduino kartları ve ilgili sensörleri kullanarak yapacağız.

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici:

Kullanılan seri haberleşme Protokolü:

Kulanılan Programlama Dil(ler)i:

Kullanılan Elektronik Tasarım Programı:

AKS Elektronik Devre Topolojisi:

Bütünleşik tek devre, dağıtık devreler vb.

Hata raporlama için iletişim şekli ve yöntemi:

Kablolu/kablosuz bağlantı ve bilgi iletim şekli

15. TELEMETRĠ

16. ELEKTRĠKSEL ġEMA

(15)

15 17. ORĠJĠNAL TASARIM

Referanslar

Benzer Belgeler

Çok fazla kötüye kullanım var, çok daha iyi biliniyor, ancak çok az şey değişti. En Fazla

Kimler Tarafından Yapılacağı Melih AKDENİZ Özcan Egemen USLU Mustafa YILDIZ Özcan Egemen USLU Mustafa YILDIZ Kerem GELDEŞ Melih AKDENİZ Mehmet Efe ÖZEV Kerem GELDEŞ

Aracın üretmiş olduğu araçta Lityum iyon Power-Xtra PX18650-32E batarya hücreleri kullanılmıştır. Bu hücreler 3200 mAh akım kapasitesine ve 3.7 nominal voltaja sahiptir.

Batarya Yönetim Sistemi (BYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) .... Yerleşik Şarj Birimi

Motor sürücü topolojisinin kontrolü için 10-30V arasında besleme gerilimi ile çalışan kapalı döngü kontrol sisteminde ve 60-120 derece iletim imkanı sunan,

[r]

Sensörler dışındaki diğer önemli donanımlar olan Motor Sürücü ve Batarya Yönetim Sisteminde herhangi bir arıza oluşması durumunda ISO1050 entegresi

RMxprt’de tasarım gerçekleştirildikten sonra analizler gerçekleştirilmiştir. Sonrasında analiz çıktıları ile 2 Boyutlu tasarım oluşturulmuştur. Oluşturulan

kremayer dişli milinden meydana gelmektedir. Kremayer dişli mili, kovanın içinde her iki başta yer almaktadır. Direksiyon simidindeki dairesel hareket direksiyon mili ile

5- Uçuş Performans Parametreleri: Tasarladığımız İHA’mız için minimum ve maksimum sınır şartları belirlenecektir.. 6- Hava Aracı Maliyet Hesaplama: İHA’mızın

tün kuyularda alınacak manyetik loğlar üzerinde yapılacak korelasyonların, cevherleşmenin derine doğru zengin zonları, tenor değişimleri ortaya konur. Bu özellikleri

(Akdeniz ve Konak, 1979; Mutlu vd., 2005; Delibaş vd., 2017)

Aynı anda iki şey yaparsanız, dikkat paylaşılır?. Bu size değerli yanıt süresine

- AÇMA YAVAŞ HIZI - AÇMA RAMPA BOYU - AÇMA YAVAŞ YOLU - KAPAMA HIZI.. - KAPAMA YAVAŞ HIZI - KAPA RAMPA BOYU - KAPA

Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) ...34.. Batarya Paketleme

Tüm lokal ve bazı import içkiler, sıcak ve soft içecekler, meyve suyu. Tüm lokal ve bazı import içkiler,

Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) KAYABU aracımızda

Daha sonra her bir motor parçası için farklı olarak istenilen şekil geometrisi için uygun talaşlı imalat yöntemleri uygulanmıştır.. Malzeme siparişi verilirken malzemenin

Şasi Malzeme Kesit Ölçüsü (Şasi için kullandığınız malzemenin kesit ölçüsünü mm cinsinden belirtiniz).

Bu başlık altında İHA tasarımında ve geliştirilmesinde kullanılacak elektronik elemanlar ve devre şeması, uçuş kontrol için seçilen kontrol kartından,

Yaklafl›k 100 metre çapl› bir asteroi- din yeryüzüne çarpma olas›l›¤›ysa çok daha yüksek.. Bunlar›n

Daha yüksek performans için yağsız vücut kompozisyonu gereken branşlarda kadın sporcu üçlemesi gelişme riski daha yüksek?. (Samborn CF, et

Herschel kendi yaptığı teleskop ile başlattığı sistematik gökyüzü taramaları sırasında URANÜS’ ü..