• Sonuç bulunamadı

Ana muhalefet liderinin, “vatanda

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ana muhalefet liderinin, “vatanda"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ana muhalefet liderinin, “vatandaşlara zulüm” olarak nitelendirdiği son doğalgaz zammının yarattığı hoşnutsuzluğu törpülemek amacıyla olmalı, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, partisinin Bolu kongresinde, dört ay sonrası için fiyatlarda indirim olabileceğinin müjdesini veriyor.

Dört kocaman ay. Üstelik kışın da başlangıç ayları. Yani sobaların, kaloriferlerin yanacağı, elektriklerin erken hava kararması nedeni ile daha çok yakılacağı aylar.

Niçin dört ay sonra?

Bakana göre, son günlerde düşen akaryakıt fiyatlarının ekonomimize yansıması ancak ocak ayının başlarında görülebilecek de onun için.

İyi de o dört ayın 29 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin kampanyasının da en sıcak günleri olacağını hatırlatırsak Sayın Bakan, “Bakın biz hiç bu hesaplarla ilgilenmiyoruz” mu diyecek? Dese de kimi inandırmış olacak?

Öyle anlaşılıyor ki, muhalefet sözcülerinin o kampanyada en çok kullanacağı sözcüklerin başında gelecek olan “zamlar”ın etkisini biraz olsun önleyebilmek amacıyla AKP iktidarı şimdiden doğalgazdaki artışı aşağıya çekmenin de hesaplarını yapıyor.

Artış, son BOTAŞ açıklamasına göre yüzde 22. Ancak on bir aydan beri uygulanan alıştırma politikası dikkate alındığı zaman, görülüyor ki bu süre içerisinde yapılan zamlarla doğalgazda yüzde 82.2’lik bir artma olmuş. Tüketici cebinden çıkana bakacağı için onu ilgilendiren asıl rakamın da bu yüzde 82.2 olması gerekiyor.

Kaldı ki son artış, henüz ısıtma, aydınlanma, ulaşım ücretlerine de yansımış değil. Bu sayılanlara bir de, üretimde kullanılan doğalgazın bu alana, örneğin ekmek fîatlarına yapacağı yansımayı da hesaba katmak gerekmeyecek mi? Ve tabii, şayet Kürşad Tüzmen’in dediği çıkar da tam yerel seçimler öncesinde doğalgaz fiyatlarında iniş

gerçekleştirilirse, o yeni ücret ötekilere yani aydınlanmaya, ulaşım ve üretim alanlarına da yansıyacak mı? Bu konuda iyimser olmak için hiçbir geçerli neden olmadığı biliniyor.

Öte yandan eski popülist politikaya devam

Son zam için iktidar hangi gerekçelerin arkasına sığınırsa sığınmış olsun, uyguladığı popülist politikayı sürdürmesinin bütçedeki açık oranını büyütmeyi sürdüreceği anlaşılıyor.

Bir yandan büyük kesimlerin sırtına bu son doğalgaz zammını yükleyen AKP, öte yandan gözbebeği gibi sevip

koruduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi, BOTAŞ’a olan milyarlarca dolarlık borcunu ödemek için adeta ayak sürüyor. Eylül ayında bizzat Başbakan’ın sözlü uyarısı nedeni ile açıklanan borç tutarı (Güngör Uras’ın dünkü Milliyet’te yazdığına göre) 677 milyar YTL değil miydi?

TKİ’ye olan milyarlarca YTL borç

Ya bizzat iktidar partisinin seçimlerde alacağı oy karşılığı ve valileri kamyonlara bindirterek ev ev dağıtmaktan dolayı övündüğü kömür nedeni ile TKİ’ye olan borç, sadece 2007 yılı için 227 milyar YTL idi.

Mersin MHP Milletvekili Behiç Çelik’in aldığı bir yazılı soru yanıtına göre 2003 yılından bu yana devam eden bu uygulamanın TKİ’ye olan yükü 1 milyar 29 milyon YTL’yi aşmıştır.

Başbakan önceki gün Hakkâri’de yaptığı konuşmada, uygulamanın bu yıl da süreceğini övünerek söylüyor. 229 bin eve yapıldığı anlaşılan bu dağıtımda ne Hazine ne de yardımı sanki partinin kendi kasasından yapıyormuş gibi

(2)

Öylece bu kamu kurumunun giderek büyüyen borç yükü, belini bükecek hale geliyor. TKİ yeni yatırım yapamıyor. Bir gün parasızlıktan çökeceğini bilse de devlet zoru karşısında sesi çıkmıyor. Halka ve fabrikalara sattığı kömüre zam yapmaktan başka çaresi kalmıyor.

Başbakan’ın IMF’den fellik fellik kaçmasının, ümüğümüzü sıktırmayız deyişinin nedenlerinden birisi de kendi neden olduğu bu ark üstünden borç dağıtma olayı değil mi?

04/11/2008 cumhuriyet

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Bağımsız adayların da oy pusulasında yer alması ve bazı siyasi partilerin bazı seçim çevrelerinde seçime girmemesi nedeniyle 85 seçim çevresi için farkl ı oy

Yine Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın geçen aylarda düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açış konuşmasında “rehber alınması”nı istediği “Kentleşme

Yüklü yapı programına rağmen, prog- ramdan ve arsa verilerinden doğan iddiasız, fakat rahat ve ev sahibinin teşekkül etmiş yaşama alışkanlıklarına cevap verecek bir

Diğer bakandan tavsiye edebileceğimiz iki şey: Çöp öğütücü (aracın işe çok yara- ması bakımından), çatıya açılan plâstik kub- beli pencerelerin evin koridor ve

Sakin ve şehrin vesaitinakliye gürültülerinden uzak o- lan b u semtte bina haricî mimarisi ve terasları ile sükûn ve- rici bir

Diğer odaların manzaradan istifadele- rini temin için yanlardan çıkıntılar yapılmıştır.. Bina, duvar- lar tuğla döşemeler betonarme

Kabul odasının yanında küçük bir çay hazırlama odası ve misafir helası konulmuştur.. Birinci kat yatak odalarına