REGIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT / REGIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Tam metin

(1)

2021 - 2022 / FEN040 - REGIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT / REGIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name REGIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT / REGIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT Ders Kodu / Course Code FEN040

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level First Cycle / First Cycle

Ders Akts Kredi / ECTS 3.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical)

3.00

Haftalık Uygulama Saati / Course

Hours For Week (Objected) 0.00 Haftalık Laboratuar Saati / Course

Hours For Week (Laboratory) 0.00 Dersin Verildiği Yıl / Year 2

Öğretim Sistemi / Teaching System Face to Face / Face to Face Eğitim Dili / Education Language Turkish / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) /

Precondition Courses Yok None

Amacı / Purpose Bu dersin amacı öğrencilerin; ulusal ve küresel alanda bölgenin rekabetçi üstünlüklerini arttırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için uygulanan bölgesel kalkınma politikalarını özümsemelerini sağlamaktır.

The main purpose of this lecture is to provide the understanding of the regional development policy for increasing region’s competitive advantages nd providing sustainable development at national and global level.

İçeriği / Content Rekabetçi üstünlükler ve bölgesel sürdürülebilir kalkınma kavramları. Bölgesel kalkınma politikalarının tanımı, kapsamı ve önemi. Türkiye ve dünyada uygulanmış ve uygulanmakta olan başarılı ve başarısız bölgesel kalkınma politikaları örnekleri.

Regional economics and employment determination. The input-output approach to modelling the regional economy. Regional growth disparities:neoclassical

perspectives. Regional growth disparities:neoclassical perspectives. Export demand models, agglomeration and cumulative growth process. Regional policy instruments.

Endogenous development: small and medium enterprises and technological process.

Regional policy and devoluation. The evaluation of regional policy. Clusters and regional policy. Regional policy and Turkey.

Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations

Yok None

Staj Durumu / Internship Status Yok None

(2)

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Harvey Armstrong and Jim Taylor, Regional Economics and Policy, Blackwell, 2000.

Ash Amin Nigel Thrift, Globalization,Institutions,and Regional Development in Europe, 1996, European Science Foundation.

Ben Fine, Endogenous Growth Theory: a critical Assessment, Cambridge Journal of Economics, 2000.

Bjorn T. Asheim, Industrial Districts as ‘Learning Regions’ a Condition for Prosperity

Harvey Armstrong and Jim Taylor, Regional Economics and Policy, Blackwell, 2000.

Ash Amin Nigel Thrift, Globalization,Institutions,and Regional Development in Europe, 1996, European Science Foundation.

Ben Fine, Endogenous Growth Theory: a critical Assessment, Cambridge Journal of Economics, 2000.

Bjorn T. Asheim, Industrial Districts as ‘Learning Regions’ a Condition for Prosperity Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty

Member (Members) Prof. Dr. Neşe Kumral

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1 Bölgesel rekabetçi üstünlük ile bölgesel sürdürülebilir kalkınma kavramları arasındaki ilişkiyi

kavrayabilme. 1-To be able to comprehend the relationship between regional competitive advantages and regional

sustainable development.

2 Bölgelerin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere uyguladıkları bölgesel kalkınma politikalarının

temel özelliklerini kavrayabilme. 2-To be able to comprehend the main properties of regional development policies that regions implement in order to provide sustainable development.

3 Bölgesel kalkınma süreci için uygun politika önerilerini formüle edebilme. 3-To be able to formulate the most proper policy options for the regional development process.

4 Geçmişte başarısız olmuş bölgesel kalkınma politika uygulamalarının zayıf yönlerini analiz edebilme. 4-To be able to analyse the weaknesses of previous unsuccessful regional development policy implementations.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE

(3)

Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bölgesel ekonomi ve istihdam ilişkisi Araştırma ödevi hazırlama

Regional Economics and Employment Determination Research homework

2

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bölgesel ekonomiyi modellemede girdi – çıktı yaklaşımı Rehberli problem çözümü

The input-output approach to modelling the regional economy Problem solving with a consult

3

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bölgesel büyüme farklılıkları: Neoklasik yaklaşım Okuma

Regional growth disparities:neoclassical perspectives Reading

4

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bölgesel büyüme farklılıkları: Neoklasik yaklaşım Okuma

Regional growth disparities:neoclassical perspectives Reading

5

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

İhracat talep modelleri, yığınlaşma ve kümülatif büyüme süreci Okuma

Export demand models,agglomeration and cumulative growth

process Reading

(4)

6

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

İhracat talep modelleri, yığınlaşma ve kümülatif büyüme süreci Okuma

Export demand models,agglomeration and cumulative growth

process Reading

7

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bölgesel politika enstrümanları Araştırma ödevi hazırlama

Regional Policy Instruments Research homework

8

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ara Sınav

Midterm Exam

9

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bölgesel politika enstrümanları Araştırma ödevi hazırlama

Regional Policy Instruments Research homework

10

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

İçsel büyüme ve kalkınma: KOBİ’ler ve teknolojik gelişme Okuma

Endogenous development: small and medium enterprises and

technological process Reading

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

(5)

12

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bölgesel politikanın değerlendirilmesi Tartışma

The evaluation of regional policy Discussion

13

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Endüstriyel kümeler ve bölgesel politika Araştırma ödevi hazırlama

Clusters and Regional policy Research homework

14

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Türkiye’de bölgesel politika Bölgesel kalkınma ajansı gezisi

Regional Policy and Turkey Regional development agency

tour

15

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Türkiye’de bölgesel politika ESBAŞ gezisi

Regional Policy and Turkey ESBAS tour

16

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Final Sınavı

Final Exam

(6)

DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Ara Sınav / Midterm Examination 1 2.00 2.00

Final Sınavı / Final Examination 10 2.00 20.00

Derse Katılım / Attending Lectures 14 2.00 28.00

Uygulama/Pratik / Practice 7 2.00 14.00

Bireysel Çalışma / Self Study 8 2.00 16.00

Sayı / Number

Süresi (Saat) / Duration

(Hours)

Toplam İş Yükü (Saat) / Total

Work Load (Hour) Etkinlikler / Workloads

(7)

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.Bölgesel rekabetçi üstünlük ile bölgesel sürdürülebilir kalkınma

kavramları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme. / 1-To be able to comprehend the relationship between regional competitive advantages and regional sustainable development.

3

2.Bölgelerin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere uyguladıkları bölgesel kalkınma politikalarının temel özelliklerini kavrayabilme. / 2 -To be able to comprehend the main properties of regional development policies that regions implement in order to provide sustainable development.

3

3.Bölgesel kalkınma süreci için uygun politika önerilerini formüle edebilme. / 3-To be able to formulate the most proper policy options

for the regional development process. 3

4.Geçmişte başarısız olmuş bölgesel kalkınma politika

uygulamalarının zayıf yönlerini analiz edebilme. / 4-To be able to analyse the weaknesses of previous unsuccessful regional development policy implementations.

3

Katkı Düzeyi / Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :