COOL + HOT 1/1 GN V2/0711

Tam metin

(1)

„COOL + HOT“ 1/1 GN

500.850

(2)

1. Genel bilgiler 128

1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 128

1.2 Sembol tanımı 128

1.3 Mükellefiyet ve Garanti 129

1.4Telif hakkın korunması 129

1.5 Uygunluk açıklaması 129

2. Emniyet 130

2.1 Genel bilgiler 130

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri 130-131

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı 131

3. Nakil, Paketleme ve Kullanılışı 132

3.1 Nakil Kontrolü 132

3.2 Paketleme 132

3.3 Depolama 132

4. Teknik Veriler 133

4.1 Teknik Bilgiler 133

4.2 Cihazın alt takımları 134

5. Kurulması ve Kullanılması 135

5.1 Emniyet bilgileri 135

5.2 Kurulması ve Bağlanması 136

5.3 Kullanımı 136-138

6. Temizliği ve Bakımı 139

6.1 Emniyet bilgileri 139

6.2 Temizleme 139

6.3 Bakımına işilkin emniyet bilgileri 139

7. Arındırma 140

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

(3)

1. Genel bilgiler

1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler

Bu Kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

1.2 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.

UYARI!

Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder.

Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar karşısında özellikle dikkatli davranınız.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur.

DIKKAT!

Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir.

TALİMAT!

Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri işaretlemektedir.

UYARI! Çok sıcak dış yüzey!

Bu işaret, cihaz çalışırken çok ısınan yüzeyden yanmamanız için uyarıdır. İhmali halinde yanabilirsiniz!

(4)

1.3 Mükellefiyet ve Garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu.

Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan

açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.

TALİMAT!

Bu kullanma kılavuzu cihazda yada cihazla yapılacak çalışmalardan, özelliklede çalıştırmaya başlamadan evvel dikkatlice okunmalıdır. Kullanma kılavuzunun dikkate alınmamasından dolayı oluşacak zarar ve arızalardan üretici mükellef değildir.

Kullanma kılavuzu cihazın hemen yakınında ve cihazla yada cihazda çalışma yapacak tüm personelin elinin altında olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

1.4 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.

TALİMAT!

İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır.

Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

1.5 Uygunluk açıklaması

Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.

Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

(5)

2. Emniyet

Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır.

İlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş ve sembollerle işaretlenmiştir.

Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve yazılar dikkate alınmalıdır ve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir.

Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır.

2.1 Genel bilgiler

Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur.

Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.

Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli durumundaysa çalıştırılabilir.

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri

İş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği direktiflerini baz almaktadır.

Cihaz iş yerinde kullanılacak olursa, iş yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği’nin dışında cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara alınmalıdır.

Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.

(6)

DİKKAT!

o Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve çocukların) yanı sıra yeterli derecede deneyime ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. Önceki cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl kullanılacağına yönelik olarak aldıkları talimatla kullanabilirler.

o Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

o Bu kullanma kılavuzunu iyi saklayınız. Cihaz üçüncü bir kişiye verilecek olursa bu kullanma kılavuzu da beraberinde verilmelidir.

o Bu cihazı kullanacak olan her kişi bu kullanma kılavuzundaki bilgilere uymalı ve emniyet bilgilerini dikkate almalıdır.

o Cihaz sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı

Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür.

Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri hizmetleri tarafında yürütülecektir.

Chafing Dish yemek ısıtıcısı, yemekleri sıcakta tutmak ya da yemekleri soğutmak için dizayn edilmiştir.

Chafing Dish yemek ısıtıcısını, aşağıdaki işler için kullanmayın:

- yemekleri hazırlamak;

- uzun süre boyunca yemekleri stoklamak için Chafing Dish yemek ısıtıcısını, buz dolabı olarak kullanmak

DİKKAT!

Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.

Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.

Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur.

(7)

3. Nakil, Paketleme ve Depolama 3.1 Nakil Kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin.

Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız. Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin.

Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.

TALİMAT!

ayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar

çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. ayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama

Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- Açık havada muhafaza etmeyin.

- Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin.

- Agresif maddelere maruz bırakmayın.

- Güneş ışınlarından koruyun.

- Mekanik sarsılmaları önleyin.

- Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin.

Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.

(8)

4. Teknik Veriler 4.1 Teknik Bilgiler

Adı Elektrikli Chafing Dish yemek ısıtıcısı

„COOL + HOT“ 1/1 GN

Ürün no: 500.850

Yapımı: mahfaza: vernikli çelik sac;

temeli: çelik taban;

Isı alanı: -5 °C ile + 75 °C arası

Soğutucu araç: R134a

Enerji: 230 V ~ 50 Hz 0,7 kW

Ebadı: eni 610 x derinliği 360 x yüksekliği 450 mm

Ağırlığı: 15,3 kg

Aksesuarı: 1 yemek kabı 1/1 GN, derinliği 65 mm, paslanmaz çelik 1 portatif kapak Rolltop, plexiglas

Teknik değişiklikleri yapma hakkımız mahfuzdur!

İlave aksesuar (teslimat dışı)

Rolltop kapak krom-nikel çelik

eni 525 x derinliği 330 x yüksekliği 165 mm ağırlığı: 3 kg ürün no 500.833

Rolltop kapak krom-nikel çelik eni 535 x derinliği 365 x derinliği 170 mm ağırlığı: 3,2 kg ürün no 500.459

(9)

4.2 Cihazın alt takımları

Temel

Tutacak

Portatif pleksiglas Rolltop

Yemek kabı GN 1/1

Kap hücresi

Mahfazanın alt kısmı

Dijital servis paneli

(10)

5. Kurulması ve Kullanılması 5.1 Emniyet bilgileri

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Makine, sadece teknik şartlara uygun olarak tesis edimiş ve emniyet kontağı olan tekli fişlere bağlanabilir.

Fişi kablosundan çekerek elektrik prizinden çıkarmayınız.

Kablo sıcak parçalarla temas etmemelidir.

• Kablonun ısı yayan kaynaklarla, ayrıca keskin kenarlarla temas etmemesine dikkat ediniz. Kabloyu masa yada tezgahtan aşağıya sarkıtmayın.

UYARI! Sıcak yüzey var!

Çalışma sırasında bazı parçalar aşırı derecede ısınır. Yanma tehlikesinden kaçınmak için bu sıcak parçalara dokunmayınız!

• Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde kullanmayınız.

• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır.

Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.

• Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir.

Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya batırılmamalıdır.

• Cihazı çalışırken hareket ettirmeyiniz ve devirmeyiniz.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!

Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız).

Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

Emniyet bilgilerine uyunuz!

(11)

5.2 Kurulması ve Bağlanması

• Omlet makinenizi ambalajdan çıkarıp bütün ambalaj malzemesini atınız.

• Makineyi, yassı, sağlam – ağırlığını çekebilecek ve devrilmesine neden olmayacak bir yere koyunuz.

Cihazı asla yanıcı olan zeminlere koymayınız (örneğin: Masa örtüsü, halı, vs. gibi).

• Makineyi, açık ateş, elektrikli ocak, soba ya da diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyiniz (güneş ışınlarına maruz olan yerler gibi).

• Cihazı, hava sirkülasyonunun olması için cihaz ile duvarlar ya da diğer nesneler arasındaki mesafe en az 5 santimetre olacak şekilde kurunuz.

• Prizdeki elektrik devre, hiç olmazsa 16A ile korunmalıdır. Makine direkt olarak duvardaki prize bağlanmalı.Çoklu fiş ya da prizler yasaktır.

• Makineyi, prize kolay ulaşacak ve acil durumlarda cereyandan çabuk kesecek şekilde yerleştiriniz.

5.3 Kullanımı

DİKKAT!

Cihazda, sadece hazır yemekleri bulundurun!

• Cihaz, yemekler sunumu için idealdir (büfe, katering vesaire). Cihazımızda, büfe başında sıcak ya da soğuk yemeklerinizi sergileyebilirsiniz:

 Sıcak yemekler, örneğin: tostlar, soslar, balıklar ya da haşlanmış etler

 Soguk yemekler, örneğin: kaymaklı yemekler, pudingler, salatalar, (örneğin patatesli,makarnalı, meyveli ya da deniz meyveli salatalar), yumurtalı, mayonezli, yemekler, sütlü yemekler (pişirilmiş halde), çiğ veya tütsülü balık, et, piliç vesaire.

DİKKAT!

Yemeklerin cihazda (hazırlanması ve servisi dahil olmak üzere) soğutulma ya da ısıtılma zamanının 2 saatten fazla olmaması için dikkat edin. Bu, emniyet ve hijyen kuralları açısından önemlidir!

• İlk kullanımdan önce cihazı özenle yıkayın (bkz: 6.2 “Temizlik”).

(12)

Dijital servis paneli

Dijital ısı displeyi

Soğutma kipi kontrol lambası (mavi)

Sıcakta tutma kipi kontrol lambası (sarı)

Isı yükseltme butonu

Isı düşürme butonu

Set etme

• Soguk yemeklerin ısıtılması ya da sıcak yemeklerin soğuması biraz zaman alır, dolayısıyla bu iki işlevden birini seçmenizi tavsiye ederiz, sayesinde yemekler gerektiği gibi hazırlanacak (ısıtılacak ya da soğutulacak) ve daha çabuk servis edilecektir.

• Cihazı, topraklamalı tekli prize bağlayın.

Cihazın arka tarafında bulunan DEVREDE / DEVRE DII butonunu ”I” konumuna getirmek sureti ile cihazı çalıştırın.

• Daha iyi netice elde etmek için cihazı önce ısıtabilir ya da soğutabilirsiniz.

• Yemeğin durumuna göre (sıcak ya da soğuk) ısıyı -5 °C ile + 75 °C arasında bir değerde set edin. „

+

“ veya „

-

“ işaretine basın. Isı displeyinde istenen sıcaklık (rakam) belirinceye kadar basmaya devam edin.

• Set ettiğiniz rakam 40 °C üstüyse sıcakta tutma kipi sarı kontrol lambası yanar;

eğer rakam 39 °C ve altıysa soğutma kipi kontrol lambası yanar.

① ② ③ ④

(13)

TALİMAT!

Dijital displeyde set değer görünür, yemek kabındaki sıcaklık görünmez.

• Arzu ettiğiniz yemeği (sıcak ya da soğuk) hazırlayıp 1/1 uygun GN kabına koyunuz.

• İçinde yemek bulunan kabı kap hücresine koyup kabı kapakla örtünüz.

• Eğer cihaz istenen sıcaklığa ulaştıysa o zaman bu sıcaklık aynı seviyede tutulur.

Yemekler ise bu sıcaklıkta ya tutulur ya da soğutulur.

• Yemeği kaptan çıkarmak için kapağı açın.

UYARI! Yanma tehlikesi!

Sıcak öğünleri çıkardığınızda kaptan sıcak buhar çıkabilir, dolayısıyla cihazı acarken ya da kapağı kaldırırken yanmamak için dikkat edin.

• Eğer cihaz daha fazla kullanılmayacaksa cihazın arka tarafında bulunan DEVREDE / DEVRE DII butonunu “O” konumuna getirerek cihazı devre dışı ediniz.

(14)

6. Temizliği ve Bakımı 6.1 Emniyet bilgileri

o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi çekin) ve soğumasını bekleyin.

o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.

o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için asla cihazı, kablosunu ve prizi suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın.

DİKKAT!

Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir. Bu yüzden cihazın temizliği için basınçlı su kullanılmamalıdır!

6.2 Temizleme

o Cihazı muntazam bir biçimde periyodik olarak temizleyin.

o Yemek kabını ve kapağı cihazdan çıkarıp ikisini sıcak su ve yumuşak deterjan ile yıkayıp kurulayın.

o Kap hücresi, temel ve mahfazanın alt kısmını yumuşak nemli bir bezle temizleyin.

o Sadece yumuşak bir bez kullanın ve asla üst yüzeyi çizebilecek herhangi bir tür kaba temizleyici yada tampon kullanmayın.

o Temizlikten sonra yumuşak kuru bir bezi üst yüzeyinin kurulanması ve parlatılması için kullanmalısınız.

o Tekrar kullanmadan önce makinenizin iyice temizlenip temizlenmediğini ve kurulanıp kurulanmadığını kontrol ediniz.

6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri

o Arada bir, şebeke kablosunun bozuk olup olmadığını kontrol ediniz. Kablo bozuksa makineyi kullanmayınız. Kablo bozuksa servis ya da yetkili eleman tarafından değiştirilmelidir. Bu şekilde tehlikeden korunmuş olursunuz.

o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın.

o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.

(15)

7. Arındırma Eski cihazlar

Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir.

UYARI!

Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik

şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz.

TALİMAT!

Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan kurallardır.

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :