ARAÇ RADYOSU BOLERO KULLANIM KILAVUZU

Tam metin

(1)

Autorádio Bolero

Superb, Octavia, Yeti turecky 05.11 S00.5610.77.77

1Z0 012 095 HB ARAÇ RADYOSU BOLERO

KULLANIM KILAVUZU

(2)
(3)

İçindekiler 1

İçindekiler

Genel Bilgiler

. . . . Kullanım kılavuzu . . . . Kullanım kılavuzu metnindeki işaretler . . . . Cihaza genel bakış . . . . Önemli Bilgiler . . . . Hırsızlığa Karşı Güvenlik Sistemi . . . . Genel kullanım . . . .

Temel ayarlar

. . . . Cihazı devreye sokma ve devreden çıkarma. Ses ayarları . . . . Radyo modu. . . . MEDIA modu . . . . AYARLAR . . . . Telefon modu . . . .

2 2 2 2 2 3 4

5 5 5 5 7 11 13

(4)

Genel Bilgiler 2

Genel Bilgiler Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunda aracın olası tüm donanım varyantları yer almaktadır, fakat özel donanım, model varyantı veya pazara bağlı donanım olarak tarif edilmemek- tedir.

Bu nedenle bu kullanım kılavuzunda tarif edilen tüm donanım bileşenlerinin aracınızda olması gerekmez.

Aracınızın donanım kapsamı için lütfen aracı satın aldığınızda verilen satın alma dokümantasyonuna bakınız. Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen Škoda bayinize başvurun.

Kullanım kılavuzu metnindeki işaretler

Sembol açıklaması

 Bir bölümün sonu.

 Bölüm, sonraki sayfada devam etmektedir.

Cihaza genel bakış

Devreye sokma / Devreden çıkarma: Navigasyon sisteminin açılması/kapatılması (basarak) ve ses seviyesinin ayarı için (çevirerek) basmalı/çevirmeli düğme

Ayar Düğmesi

− RADYO işletmesi – Manuel verici ayarı için çevrilir; – Çalma otomatiğini (Tara) başlatmak veya durdurmak için kısa süreli basılır.

− MEDIA işletmesi – Parça değişimi için çevrilir; – Çalma otomatiğini (Tara) başlatmak veya durdurmak için kısa süreli basılır.

– Radyo moduna geçer ve radyo modunda frekans aralığını değiştirir.

– En son çalan medya kaynağını değiştirir veya bir başka medya kaynağı seçer.

– Telefon fonksiyonu – Güncel ses kaynağının sesinin kapatılması.

– TIM fonksiyonu (Traffic Information Memory-trafik bilgi hafızası) işaretli olan trafik duyuruları tekrar dinlenebilir. AYARLAR menüsünde

iki farklı TIM alış sürelerinin girişinden sonra, trafik duyurularının kaydı cihaz kapalı iken de mümkündür.

– Trafik yayın fonksiyonunun (Traffic Program) açılması veya kapatılması veya o anda verilen trafik duyurusunun kesilmesi

– Seçilmiş olan her bir bölge için ayarları gerçekleştirir – Ton ve ses seviyesi ayarları menüsünü açar.

Touchscreen (Dokunmatik ekran): ekranda renkli olarak çevrelenmiş bölgeler o anda “aktiv” durumdadır ve ekrana dokunularak kullanılır.

CD yuvası

Çıkartma tuşu – Yerleştirilmiş olan bir CD'nin alınarak çıkarma pozisyonuna gelmek için kısa süreli basılır.

Hafıza kartları yuvası: Büyüklükleri 32 mm x 24 mm x 2,1 mm ve 2 GB'ye kadar kapasiteleri olan SD hafıza kartları (“Secure Digital Memory Cards”) ve MMC hafıza kartları (“Multimedia Cards”) destek- lenir.

Önemli Bilgiler

Garanti

Bu cihazın garanti şartları yeni aracınkiler ile aynıdır.

Garanti süresi bittiğinde tamir gerektiren bir cihaz, uygun bir ücret karşılığında genel bakımı yapılmış, yeni cihaz değerinde bir cihaz ile değiştirilir ve yedek parça garantisi verilir. Bunu için gerekli olan şart, gövdede hasarların olmaması ve yetkisiz kişilerce müdahale yapılmamış olmasıdır.

Not

Uygun olmayan kullanım ve yetkili olmayan kişilerce yapılmış tamir denemeleri sonucu oluşan arızalar garanti kapsamında değildir. Bunun dışında herhangi bir dış hasar olmamalıdır.

Cihaz kullanımı

Radyo, sadece trafik durumu gerçekten izin verdiğinde kullanılmalıdır.

A

1

A

2

A

3 RADIO

A

4 MEDIA

A

5 PHONE

A

6 TIM

A

7 TP

A

8 SETUP

A

9

A

10

A

11

A

12 / 

A

13

(5)

Genel Bilgiler 3

Ses seviyesi ayarını, örneğin siren gibi dışarıdan gelen sesli uyarıları (itfaiye, ambulans veya polis) iyi duyabilecek şekilde ayarlamanız gerekir.

UYARI!

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak trafik emniyetinin tüm sorumluluğu sizdedir. Radyonun fonksiyonları tüm trafik şartlarında aracın kontrolünü kaybetmeyecek şekilde kullanınız!

Dikkat!

Yerleştirilmiş olan bir CD'nin çıkarılması sırasında, ikinci bir CD'nin sokulması cihazın CD sürücü sistemine zarar verebilir. CD'nin çıkışının, Çıkartma tuşuna basıldıktan sonra bir kaç saniye süreceğine dikkat edin. Bu süre içinde CD yuvasının önündeki kilit açılır. Yeni bir CD'yi yerleştirmeye kalkışmadan önce, CD'nin çıkarılışını bekleyiniz.

Hasarlardan kaçınmak için düğmelere veya tuşlara kuvvetli basmayınız. Cihazı çalıştırmak için tuşlara hafifçe basmak yeterlidir. Düğmelerin yaralanma tehlikesini azaltmak için itibari kırılma yerleri olduğuna dikkat ediniz.

Dokunmatik ekranın kullanımı niçin hiç bir zaman sivri uçlu veya keskin kenarlı nesneler kullanmayınız. Kullanım için hafif bir parmak basıncı yeterlidir. Ekrandaki bir gösterge parmağınızla dokunduğunuz zaman gelmiyorsa, o gösterge o an için çağrılır durumda değildir.

Ekran temizliği

Dikkat!

Ekran yüzeyine zarar vereceği için benzin veya gaz yağı gibi çözücü maddeler kullanmayınız.

Ekranı dikkatli kullanınız, zira sivri uçlu nesnelerle temas veya parmak baskısı ile çizikler meydana gelebilir.

Not

Ekrandaki parmak izlerini yumuşak bir bez ile gerekirse saf alkol ile temizleyiniz.

Hırsızlığa Karşı Güvenlik Sistemi

Hırsızlığa Karşı Şifreleme Sistemi

Radyonuz bir konfor şifrelemesiyle donatılmıştır. İlk kullanımda güvenlik şifresi radyoya ve araca kaydedilir.

Akü şalterleri sökülüp takıldıktan sonra önce kontağı ve ardından radyoyu açın.

Radyoyu başka bir araca takmak istiyorsanız, güvenlik şifresini girmeniz gerekir. Bu durumda yetkili bir Škoda servisiyle veya bir Škoda ithalatçısıyla temasa geçin.

Cihaz ancak güvenlik şifresi girildikten sonra çalıştığı için, çalındıktan sonra kullanılabilmesi pratikte imkansızdır, bu da hırsızlığa karşı güvenliği artırır.

Not

Şifre, gösterge panelindeki hafızada bulunur. Bu şekilde radyonun şifresi otomatik olarak çözülür (konfor kullanımı). Bu yüzden normal durumlarda bir şifre girilmesi gerekli değildir.

Şifrenin Girilmesi

Devreye sokulduktan sonra talep üzerine kodu girmek için bir klavye alanı belirirse, cihazın kilidi mutlaka dört haneli ve doğru olan kod numarasının girilmesi ile açılır.

– Ekran göstergesi üzerinde bulunan ile arası sayı bloklarında bir sayıya doğrudan dokununuz. Bu sayı giriş satırı tarafından kabul edilir.

– Dört haneli kod numarası girildikten sonra, sayı bloğu gri (devre dışı) olur ve giriş satırına başka bir giriş yapılamaz.

– Giriş satırındaki sayıları sağdan sola doğru silmek ve gerekirse girişinizi düzeltmek için, ekranda üzerine dokununuz.

– Doğru kod numarası giriş satırında gösterilirse, üzerine dokununuz.

Kod numarası

Hırsızlığa karşı daha etkili bir koruma sağlamak için, kod numarası Škoda Sistemi üzerinden sadece “online” olarak sorulabilir. İhtiyaç durumunda lütfen yetkili Škoda servisinize danışınız.

Yanlış kod numarası

Şifrenin girilmesi sırasında yanlış bir şifre onaylanırsa, işlem bir kere daha tekrar edilebilir. Denemelerin sayısı ikinci ekran satırında gösterilir.

/ 

0 9

OK

(6)

Genel Bilgiler 4

Kod numarası ikinci kez yanlış girilirse, cihaz yaklaşık bir saat süre ile kilitlenir. Bir saat geçtikten sonra, cihazın devrede ve kontağın açık olması sırasında, şifrenin tekrar girilmesi mümkün olabilir.

İki başarısız deneme sonucunda navigasyon sistemi bir saat boyunca daha kilitli kalır.

"İki deneme, bir saat kilitlenme" çevrimi devamlı olarak geçerlidir.

Not

Şifre normalde gösterge panelindeki hafızada bulunur. Bu şekilde radyonun şifresi otomatik olarak çözülür (konfor şifrelemesi). Bu yüzden normal durumlarda bir şifre girilmesi gerekli değildir.

Genel kullanım

Cihazın ekranı dokunmatik (Touchscreen) bir ekrandır. Ekranda renkli olarak çevrelenmiş bölgeler o anda “aktiv” durumdadır ve ekrana dokunularak kullanılır.

Bir fonksiyon veya bir menü çağıran aktif alanlara “fonksiyon tuşları” denir.

Nesneleri veya Ayarlayıcıyı Kaydırma

– Parmağınızı ekran üzerindeki hareketli bir nesneye koyunuz, örneğin bir “Scroll çubuğundaki” “Sürmeli ayarlayıcı” üzerine.

– Parmağınızı ekrandan kaldırmadan hareket ettiriniz. Nesne hareketlerinizi takip eder, ancak sadece önceden tanımlanmış alan içinde hareket eder.

– İstediğiniz konumda parmağınızı ekrandan kaldırınız.

– Gösterilen menü kısmını görmek için, sağ sürmeli ayarlayıcıyı Scroll çubuğunda tamamen aşağıya kadar hareket ettiriniz.

– Alternatif olarak, sürmeli ayarlayıcıyı ve fonksiyon tuşlarına dokunarak ekranda aşağı ve yukarı doğru hareket ettirebilirsiniz.

– Bir ayar çubuğundaki bir sürmeli ayarlayıcı  , alternatif olarak veya konu- muna basılarak hareket ettirilebilir.

“Bir önceki menüye dönüş”

Bir önceki menüye ile dönebilirsiniz.

“Kaydırma (Scroll) Çubuğu”

Ekranın sağ kenarında, ve ok tuşları arasındaki bir sürmeli ayarlayıcı ile birlikte bulunan bir dikey çubuğa “Scroll çubuğu” denir. Bu çubuk, sürmeli ayarlayıcıyı

tamamen aşağıya kadar hareket ettirdiğiniz zaman, diğer menü girişlerinin görün- mesini sağlar.

“Değerin ayarlanması”

Bir ayar menüsünde bir ayar veya bir değer kademesiz olarak değiştirilebilir. Bir ayarı değiştirmek için, sürmeli ayarlayıcıyı  kaydırınız veya veya üzerine basınız.

“Pop-up pencere”

Bir başka fonksiyon tuşunun arkasındaki oklu  fonksiyon tuşu, o anda seçilmiş olan

ayarı gösterir, örn. .

fonksiyon tuşuna dokununuz. Ekranda tüm olası ayar opsiyonlarının gösterildiği bir “Pop-up pencere” açılır.

İstenen ayar opsiyonuna kısaca dokununuz. Pop-up pencere kapatılır ve seçilen ayar gösterilir. Ayarı değiştirmeden pencereyi kapatmak için, penceredeki fonk- siyon tuşuna dokununuz.

“Checkbox (Kontrol kutusu)”

Sadece açılabilen veya kapatılabilen bir fonksiyonun önünde, bir “Checkbox”

(kontrol kutusu) vardır. Kontrol kutusundaki bir kancacık, fonksiyonun açık olduğunu gösterir. Boş bir kontrol kutusu, fonksiyonun kapalı olduğunu gösterir.

Devreye sokmak veya çıkarmak için, ilgili fonksiyon tuşuna bir kez kısa süreli dokununuz.

 

- +

 

+ –

Acoustic feedback/Onay sesi  Off/Kapalı

 Off/Kapalı

(7)

Temel ayarlar 5

Temel ayarlar

Cihazı devreye sokma ve devreden çıkarma

– Basmalı ve çevirmeli düğmeye uzun basarak sistem açılır veya kapatılır.

Kapatılmadan önceki en son aktif olan ses kaynağı tekrar verilir.

Cihaz devrede iken kontak anahtarı kontaktan çıkartılırsa, cihaz otomatik kapanır.

Cihazı o zaman tekrar devreye sokabilirsiniz. Kontak kapalıyken cihaz (akünün boşalmaya karşı korunması) yakl. bir saat sonra otomatik olarak kapanır. Bu iste- nildiği kadar tekrarlanabilir.

Ses ayarları

tuşuna basarak aşağıdaki parametreleri seçebilirsiniz:

- Tiz, orta ve bas ayarı;

- Ses seviyesi oranı (Sol ve sağ = Balans), (Ön ve arka = Fader);

- ,

ve

- Açılış sesi, trafik mesajlarında ses seviyesi ve park etme sırasında ses seviyesi;

- araç radyosu ses

seviyesini sürüş hızının artmasıyla birlikte arttırır (yüksek sayılar, ses seviyesinin daha hızlı artması demektir);

- Radyo istasyonlarını kaydederken duyulan ses

sinyalini açma/kapatma;

- Ekolayzerin ayarı (Linear, lisan, rock, klasik,...);

- Oda sesi ayarı.

Park yardımının devreye sokulması durumundaki ses seviyesini azaltma (PDC) Aracınızda sürücü asistanı sistemi “park yardım sistemi (PDC)” varsa, “park yardım sistemi” etkin olduğunda ses seviyesi otomatik olarak belirlenen bir değere düşürülür.

Radyo modu

Radyo Vericisinin Seçilmesi

RADYO Ana Menüsünün Çağırılması ve Frekans Aralığının Seçilmesi – RADIO/RADYO ana menüsünü çağırmak için, tuşuna basınız. O anda

duyulan radyo vericisi ekranda üstte gösterilir.

– Frekans aralığını değiştirmek için, veya tuşuna ve açılan Pop-up penceredeki veya üzerine dokununuz. Güncel frekans aralığı ekranda üst solda gösterilir.

Radyo Vericisinin Değiştirilmesi

– RADIO/RADYO ana menüsü ekranındaki ok tuşlarına basarak, önceki veya sonraki vericiye geçebilirsiniz.

Radyo Vericisinin Verici Listesinden Seçilmesi

– O anda alınabilen tüm radyo vericilerini bir listede göstermek için,

tuşuna basınız. Liste, doğrudan o anda duyulan radyo vericisinin görüntüsüne “gelir”.

– Dokunarak istediğiniz vericiyi seçiniz. Hiç bir işlem yapılmaz ise, verici listesi yaklaşık 20 saniye sonra otomatik olarak kapatılır.

Radyo Ana Menüsündeki Fonksiyon Tuşları

ile arası – Kaydedilmiş radyo vericilerin kaydedilmesi veya çağırılması için istasyon tuşları.

– İstenen frekans aralığını seçme tuşu.

– O anda alınan radyo vericilerinin listesini açar.

- Kaydedilmiş radyo vericilerinin listesini açar.

- Çalma otomatiğini çağırma veya radyo metnini gösterme tuşu.

– Ayarlanan frekans aralığının frekans bandını açar.

A

1

Treble - Mid - Bass/Tiz - Orta - Bas Balance-Fader

Volume/Ses şiddeti Maximum switch-on volume/Maksimum açılış sesi

Traffic announcements/Trafik mesajları Parkpilot: Audio level/Park pilotu: Ses seviyesi

Speed dependent volume control/Hıza bağlı ses adaptasyonu

Acoustic feedback/Onay sesi

EQ settings/EQ ayarları Surround

RADIO

RADIO Band

FM AM

Station list/Verici listesi

1... ...42

Band

Station list/Verici listesi Presets/Hafıza

Extras/Özellikler Scan/Tara Radio Text/Rady.metni

Man./Manuel

(8)

Temel ayarlar 6

Radyo Istasyonlarını Arama ve Kaydetme

Manuel Arama

no'lu ayar düğmesini çeviriniz veya RADIO/RADYO ana menüsünde fonksiyon tuşuna dokununuz. Ekranın alt bölgesinde seçilen frekans aralığının, frekans bandının skalası gösterilir.

– Manuel frekans seçimini sona erdirmek ve fonksiyon tuşlarını tekrar görüntü- lemek için, ayar düğmesine kısaca basınız.

Radyo Vericisinin Gösterilen bir İstasyon Tuşuna Kaydedilmesi

– RADIO/RADYO ana menüsünde gösterilen altı istasyon tuşundan ile arası bir tanesini, bir sinyal sesi duyuncaya kadar basılı olarak tutunuz. O anda duyulan radyo vericisi bu istasyon tuşuna kaydedilmiştir.

Radyo Vericisinin Hafıza Listesinden Silinmesi

– Kaydedilen radyo istasyonlarının listesini açmak için, RADIO/RADYO ana menü- sündeki fonksiyon tuşuna basınız.

– Silmek istediğiniz vericinin arkasındaki fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Vericiyi hafıza listesinden tamamen çıkarmak için, fonksiyon tuşuna dokunarak aşağıdaki güvenlik sorusunu onaylayınız.

O anda duyulan radyo vericisi zaten hafıza listesine kaydedilmiş ise, frekans aralığı işaretinin arkasında (FM veya AM) hafıza yer numarası gösterilir.

Setup Radio/Radyo ayarları menüsü ile, hangi altı radyo istasyonunun RADIO/RADYO ana menüsünde gösterileceğini belirleyebilirsiniz.

SCAN (tarama) fonksiyonu

Bir dalga aralığındaki istasyonlar arka arkaya kısa olarak (10 saniye için) çalınır.

– Ayar tuşuna bastığınız zaman, radyo güncel dalga aralığındaki alınabilir tüm istasyonları otomatik olarak tarar.

– Alternatif olarak, fonksiyon tuşuna ve açılan pencerede üzerine dokununuz.

– Çalma otomatiğinin çalışması sırasında fonksiyon tuşu konumuna geçer.

– Çalma otomatiğinin güncel olarak duyulan radyo vericisinde sona erdirmek için, ayar düğmesine tekrar dokununuz veya tuşuna basınız.

RDS fonksiyonları

Radyo Metnini Devreye Sokma ve Devreden Çıkarma

– RADIO/RADYO ana menüsünde, fonksiyon tuşuna ve ardından fonksiyon tuşuna basınız. Şimdi altı istasyon tuşu yerine, ekranın alt yarısında radyo metnini gösteren pencere açılır.

– İstasyon tuşlarının tekrar gösterilebilmesi için, radyo metnini gösteren pencere mutlaka tekrar kapanmalıdır. Radyo metni gösterge penceresine kısa süreli dokununuz.

– Alternatif olarak, fonksiyon tuşuna ve açılan Pop-up pencerede vurgulanarak gösterilen fonksiyon tuşuna dokununuz.

RDS (“Radio Data System”) (radyo veri sistemi), program tanımlarının ve ek hizmet- lerin aktarılmasını sağlar ve böylece herşeyden önce bir vericinin otomatik olarak takibini gerçekleştirir.

RDS'ye uygun radyo vericilerinde, yeterli ve iyi alış durumunda verici frekans numarası yerine verici ismi gösterilir.

Bir vericinin kaydedilmesi sırasında, bir radyo istasyonu RDS fonksiyonu üzerinden ilave bilgiler gönderiyorsa, radyo vericisinin adı doğru gösterilmeyebilir.

Trafik Yayın Fonksiyonu

– Trafik yayını fonksiyonunu açmak veya kapatmak için, tuşuna basınız.

“TP” göstergesi, verici ismi (örn. verici veya hafıza listesi) ile bağlantılı olarak bir trafik yayını vericisini gösterir.

Cihazdaki ek bir alıcı kısım, hangi radyo vericisinin duyulmasına bağlı kalmadan, trafik yayını fonksiyonu devrede olduğu sürece, daima bir trafik yayını vericisini alır.

Trafik yayını fonksiyonunun çalışmaya hazır olması, ekranın üst sağ tarafında “TP”

sembolü ile gösterilir.

Örneğin radyo alımının genel olarak bozuk olması nedeniyle hiçbir trafik yayını veri- cisi alınamıyorsa, “TP” sembolü yerine, “No TP” gösterilir. Otoparkların, tünellerin, yüksek binaların veya dağların radyo sinyallerini tamamen bozabileceğine dikkat ediniz.

Gelen Trafik Duyurusu

Bir trafik duyurusu gösterildiği zaman, bir Pop-up pencere açılır.

Trafik bildirisini yarıda kesmek isterseniz, Traffic announcement/Trafik bildirisi penceresindeki fonksiyon tuşuna dokununuz. Trafik yayını fonksiyonu

A

8 Man.

1 ... 6 ...

Presets/Hafıza

Delete/Sil

Delete/Sil

A

8

Extras/Özellikler Scan/Tara

Extras/Özellikler

 Scan/Tara

A

8 Scan/Tara

Extras/Özellikler Radio Text

Extras/Özellikler Radio Text

TP

Cancel/İptal

(9)

Temel ayarlar 7

buna rağmen devrede kalır ve takip eden trafik duyurusu çalışan ses işletmesinde yayınlanır. fonksiyon tuşuna basarsanız, trafik yayını fonksiyonu sürekli devre dışı kalır.

Trafik yayın hafızası

Trafik Duyurularının Otomatik Olarak Kaydedilmesi

Trafik yayını fonksiyonu devrede ve trafik radyo vericisi alınabiliyorsa, gelen trafik duyuruları kontak açık kaldığı sürece kaydedilir. Böylece her an, yolculuğunuz sırasında radyoyu uzun süre kapalı olarak tutsanız bile, güncel trafik konumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bir trafik radyo vericisi alınabilir durumda ve trafik yayın fonksiyonu devrede iken, araç tamamen durdurulursa (kontak kapalı), bu vericiden gelen trafik duyuruları iki saat süre ile kaydedilir.

Kontak kapatılırken, sonraki iki saatte trafik duyurularının kaydedileceği güncel trafik yayını vericisi yaklaşık 5 saniye için gösterilir. Bu 5 saniyelik gösterim sırasında, ok tuşlarıyla kaydedilmesi gereken bir başka trafik radyo vericisini seçebilirsiniz.

Tamamen durdurulmuş bir araçta, ayarlanmış bir trafik radyo vericisinin yayın alınışı dış etkenler nedeniyle kötü ise, otomatik olarak bir başka trafik radyo vericisi aranır.

Toplam süresi dört dakikaya kadar olan azami dokuz adet trafik duyurusu kaydedi- lebilir. Ses hafızası dolu ise, daima en eski trafik duyurusunun üzerine kayıt yapılır.

TIM Alış Süreleri

Bunun haricinde, araç durduğu zaman bile trafik duyurularını kaydetmek üzere iki TIM alış süresi ayarlama imkanınız vardır. Bu durumda radyo, ayarlanmış olan TIM alış sürelerine göre, ayarlanmış olan trafik radyo vericisinden gelen trafik duyu- rularını kaydetmeye başlar.

Örneğin hergün belirli bir saatte işinize aracınızla gidiyorsanız, sadece tahmini başlatma zamanını giriniz. Radyo, ayarlanmış başlatma süresinden 90 dakika önce kayda başlar ve ondan sonraki 30 dakikada kayıt sona erer. Böylece yolculuğunuza başlamadan önce, en son trafik duyurularını dinleyebilir ve rotanızı güncel trafik durumuna göre belirleyebilirsiniz.

Eğer bir trafik anonsu 4 dakikadan daha uzun ise, bu trafik anonsunun Not başlangıcının üzerine yazılır.

Araç 3 günden daha uzun süre kullanılmazsa, aracın aküsünü korumak için, daha başka trafik duyuruları kaydedilmez.

Trafik Duyurularının Dinlenmesi

– Kaydedilmiş trafik duyrularını dinlemek için, tuşuna basınız. Çalma işlemi en son kaydedilen duyurudan başlar ve kaydedilen en eski duyuruya kadar devam eder.

– Başlangıçta güncel olarak duyulan trafik duyurusunu dinlemek için, tuşuna dokununuz.

– Bir trafik duyurusunu atlamak için, tuşuna dokununuz.

– Çalma işlemini tuşuna dokunarak kesebilirsiniz. Tuş konumuna gider.

tuşuna dokunulduğunda, çalma işlemi son yerden devam eder.

MEDIA modu

MEDYA ana menüsü:

MEDYA Ana Menüsünün Çağırılması ve Medya Kaynağının Değiştirilmesi – tuşuna basıldığında, çalma işlemi son çalınan ses kaynağından devam

eder.

O anda cihazda ses kaynakları seçilebiliyorsa, alan seçme tuşu ile en son çalınan ses kaynakları arasında dolaşabilirsiniz.

Önceden çalınmış olan bir medya kaynağı tekrar seçilirse, çalma işlemi en son çalınan yerden devam eder.

O anda bir ses kaynağı seçilemiyorsa, örneğin hiç bir veri taşıyıcı takılmadığı için (örn.

hafıza kartı), fonksiyon tuşu arka planda gri gösterilir.

Güncel Ses Kaynaklarının Kumandası ile ilgili Fonksiyon Tuşları

– Kısa süreli basma: Güncel parçanın veya bölümün başına gider. Yeniden basma: Bir önceki parçanın veya bölümün başına gider.

– Kısa süreli basma: Bir sonraki parçanın veya bölümün başına gider.

- Pause: Oynama işlemi o andaki yerde durur - sembol olarak değişir, – üzerine basıldığında, oynama işlemi bu yerden devam eder.

MEDIA Menüsünde Seçilebilen Ses Kaynakları - Dahili CD değiştiricide en son çalınan CD'ye geçer.

- Takılmış bir hafıza kartına geçer.

TP deakt.

TIM

  

MEDIA

MEDIA

  

CD

SD card/SD kart

(10)

Temel ayarlar 8

- Bağlanmış bir dış ses kaynağına geçer. Bağlanmış bir dış ses kaynağının kullanımı, sadece sınırlı olarak mümkündür ve bağlantının türüne çok bağımlıdır.

- telefona geçer - telefon hazırlık tertibatından kablosuz MP3 aktarımı.

MEDIA Ana Menüsündeki İlave Fonkisyon Tuşları

– Çalma otomatiğini Tara başlatır. fonksiyon tuşu gösteri- lirse, çalma otomatiği başlatılmıştır - sona erdirmek için tuşa yeniden dokununuz.

– Rasgele çalma Krş başlar. fonksiyon tuşu gösterilirse, rasgele çalma başlatılmıştır – sona erdirmek için tuşa yeniden dokununuz.

– Tekrarlama fonksiyonunu devreye sokmak için Pop-up pencere- sini açar. Ayrıca, sadece güncel veya güncel 'nin veya MP3 işletmesi için güncel tekrarlanıp tekrarlanmaması gerektiği tespit edilir.

- Bir başka parçayı veya bir başka kaynağı seçmek için, güncel medya kaynağının parça listesini açar.

CD Yerleştirme veya çıkarma

CD'nin yerleştirilmesi – tuşuna basınız.

– CD'yi dahili CD değiştiriciye yerleştirmek için, .... arası konumları seçiniz.

“Please insert CD/Lütfen CD yerleştirin” mesajı gösterilinceye kadar bekleyiniz.

– Bir CD'yi yazılı kısmı yukarı bakacak şekilde, CD yuvası otomatik olarak çekinceye kadar sürünüz. Çalma / oynatma otomatik olarak başlar.

CD'nin Çıkartılması

– tuşuna basıldığında CD çıkarma pozisyonuna getirilir.

Bir CD çıkış konumunda iken alınmaz ise, güvenlik nedenlerinden dolayı yaklaşık 10 saniye içinde tekrar içeri çekilir.

WMA Dosyaları (Windows Media Audio)

Windows Media Audio üzerinden sıkıştırılmış olan ses dosyaları, ek olarak DRM yöntemi (Digital Rights Management) tarafından telif hakları açısından korunabilir.

Bu tür WMA dosyaları cihaz tarafından desteklenmez.

Hafıza Kartını Yerleştirme veya Çıkarma

Hafıza Kartını Yerleştirme

– Hafıza kartını, kesilmiş köşesi ön sağda olacak şekilde yerine oturuncaya kadar hafıza kart yuvasına itiniz. Çalma / oynatma otomatik olarak başlar.

Hafıza Kartını Çıkarma

– Yerleştirilmiş olan hafıza kartını yay direncine karşı bastırırsanız. Hafıza kartı çıkış konumuna “sıçrar”.

Sadece MP3 dosyaları ve korunması olmayan WMA dosyaları SD kartı tarafından okunabilir. Diğer dosyalar yok sayılır.

Hafıza Kartı Boş veya Dosyalar Okunmuyor

Hiç bir ses dosyasının kaydedilmiş olmadığı bir hafıza kartı yerleştirilirse, denenen yerleştirme işleminden sonra hafıza kartı işletmesi konumuna geçilmez.

fonksiyon tuşu, menu MEDIA/MEDIA menüsü içindeki üst ekran satırında devre dışı kalır ve fonksiyon seçilemez.

Hafıza Kartı Şartları

Boyutları 32 mm x 24 mm x 2,1 mm veya 1,4 mm olan hafıza kartları kart yuvasına yerleştirilebilir.

Cihaz, SDHC hafıza kartı gibi yuvaya fiziksel olarak uyan diğer hafıza kartlarını okumaz.

CD değiştiriciden CD seçme

– MEDIA ana menüsünü açmak için, tuşuna basınız.

– Eğer cihaz CD işletmesinde değilse, üst ekran satırındaki tuşuna basınız.

– O anda çalınan ses CD'sinin parça listesini göstermek için, tuşuna dokununuz.

– CD seçme menüsü gösterilinceye kadar, devamlı olarak tuşuna dokununuz.

– - tuşuna, ilgili CD'nin çalma işlemini başlatmak için basınız.

CD seçme menüsünde güncel olarak çalan CD dokunarak seçilirse, bir parça listesi açılır.

İçinde CD olmayan bir CD yuvası, “Boş” olarak tanımlanır ve fonksiyon tuşu devre dışı olarak gösterilir.

AUX

BT Audio/BT-Audio

Scan/Tara Scan/Tara

Mix/Krş Mix/Krş

Repeat/Tekrarla

Trackl/Parça CD

Folder/Klasörün Selection/Seçim

/

1 6

/

SD card/SD kart

MEDIA

CD

Selection/Seçim

CD 1: CD 6:

(11)

Temel ayarlar 9

Hangi CD'nin güncel olarak çalınacağı, MEDIA ana menüsünde ekranın üst solunda gösterilir.

– Rasgele çalma; melodiler rastgele bir sırayla çalınır;

– CD'nin aranması. Her parçanın ilk 10 saniyesi çalınır.

Not

CD değiştiricisi tarafından okunamayan CD'ler, radyonun CD seçme menüsünde de seçilemez (Gösterge: “Empty”).

Parçanın seçilmesi

MEDIA ana menüsüne geçmek için, bölge seçme tuşuna basınız.

Audio (Ses) CD’si: Parçanın seçilmesi

– O anda çalınan ses CD'sinin parça listesini göstermek için, fonk- siyon tuşuna dokununuz. Güncel olarak çalınan parça öne çıkarılarak gösterilir.

– Parça listesindeki parçalardan birisini tu8şuna dokunarak seçiniz.

MP3 Dosyaları: Parçanın seçilmesi

– Güncel olarak çalınan parça ile birlikte ve gerekirse bu klasörde bulunan alt klasörü göstermek için, fonksiyon tuşuna basınız. Güncel olarak çalınan parça öne çıkarılarak gösterilir.

– Dokunarak bir başka parçayı seçiniz. Aranan parça bir başka klasörde ise, önce klasör yapısını incelemeniz gerekir.

– Bunu açmak için, bir klasörün göstergesi üzerine dokununuz (Resim: ).

– Düzenlenmiş olan klasörü açmak için, fonksiyon tuşuna dokununuz.

Parçanın Tekrar Edilmesi

– fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Güncel parçayı sonunda otomatik olarak tekrarlamak için, açılan penceredeki ikonuna dokunun.

– Açılan pencerede (Ses CD'si işletmesi) veya (MP3 işletmesi) ikonuna dokunursanız, güncel CD'nin veya güncel klasörün parçaları tekrarlanır.

Not

MEDIA menu/MEDIA menüsünde, ayar düğmesinin çevrilmesi ile parçayı değiştirebilirsiniz.

Dahili CD sürücüsünde bir veri taşıyıcı çalınırsa, bu durum ekranda sol üstte

“CD int.” olarak gösterilir.

ID3 etiketinde mevcut olan sanatçı, albüm ve parça adı MP3 dosyalarının çalınması sırasında gösterilir. ID3 etiketi yok ise, dizin veya dosya ismi gösterilir.

Bazı ses CD 'leri “CD-Text” (CD metni) özelliğini destekliyor. Bu tür CD'lerde

“Track” yerine parça ismi gösterilir.

MP3 İşletmesi için Genel Uyarılar

MP3 Dosyaları ve Veri Taşıyıcıları ile ilgili İstenenler

Kapasiteleri 650 MB ve 700 MB arası olan CD-ROM, CD-R, CD-RW uygundur.

CD'ler, mutlaka ISO 9660-Level 2 standardına ve ayrıca Joliet dosya sistemine (tek oturumlu ve çoklu oturumlu) uymalıdır.

Dosya isimleri 64 işaretten daha uzun olmamalıdır.

Dizin yapısının derinliği, 8 dizin düzeyi ile sınırlıdır.

Çalınan MP3 dosyalarının sanatçı, albüm ve parçaların isimleri ID3 etiketinde mevcut ise, gösterilir. ID3 etiketi yok ise, dizin veya dosya ismi gösterilir.

Çalma listeleri desteklenmez.

WMA dosyaları (Windows Media Audio), ek olarak DRM yöntemi (Digital Rights Management) tarafından telif hakları açısından korunmadıkları zaman çalınabilirler.

Bu tür WMA dosyaları cihaz tarafından desteklenmez.

Veri Hızı (Birim zaman içindeki veri akışı)

Bu cihaz, veri hızı 32 ile 320 kbit/s arası olan MP3 dosyalarını ve ayrıca değişken veri hızı olan MP3 dosyalarını destekler.

Değişken veri hızları olan dosyalar durumunda, çalma süresinin göstergesi tam doğru olmayabilir.

CD'lerin kullanımı

Çalarken atlama

Kötü caddelerde ve etkili titreşimlerde çalarken atlama meydana gelebilir.

Mix/Krş Scan/Tara

MEDIA

Selection/Seçim

Track ...

Select./Seçim

F1.1.1

Repeat/Tekrarla

Track/Parça

CD Folder/Klasör

A

8

(12)

Temel ayarlar 10

Yoğunlaşma oluşması

Soğukta veya yağmurlu havalarda CD mekanizmasının içinde nem yoğunlaşabilir. Bu çalmayı etkileyebilir veya engelleyebilir. Bu tip durumlarda, yoğunlaşma

buharlaşıncaya kadar bekleyiniz.

CD'lerin bakımı ile ilgili bilgiler

Eğer CD kirlenmişse, asla dairesel hareketler ile değil, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bez ile içeriden dışarıya doğru siliniz. Eğer CD çok kirlenmişse, piyasada bulunan CD temizleyiciler ile temizlemenizi öneririz. Fakat bu durumda da CD'yi dairesel hareketler ile silmeyiniz, aksine içeriden dışarıya doğru siliniz ve sonunda kurumasını bekleyiniz.

UYARI!

CD çalar, birinci sınıf bir lazer ürünüdür. CD çaları açarsanız, gözle görün- meyen lazer ışını nedeniyle yaralanma tehlikesi meydana gelir.

CD çalarda bakımını yapmanız veya onarmanız gereken herhangi bir parça yoktur. Bu nedenle, bir mekanik arıza olduğunda veya CD çaların onarılması gerektiğinde, kesinlikle bir teknik servise baş vurunuz.

Dikkat!

Benzin, tiner veya plak temizleyici gibi sıvıları asla kullanmayınız, aksi takdirde CD'nin yüzeyi hasar görebilir.

CD'leri asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız!

CD'lerin üzerine asla yazmayın veya üzerine bir şey yapıştırmayınız!

Not

Her türlü kir ve hasar CD'nin “okunmasında” zorluk çıkartabilir. Okuma hatasının büyüklüğü kire veya mekanik hasarın büyüklüğüne bağlıdır. Büyük çizikler CD'nin atlamasına ve hatta “takılıp kalmasına ” sebep olabilir. Tüm CD'leri dikkatli kullanınız ve koruyucu kılıflarında saklayınız.

Harici ses kaynakları

AUX-IN girişi

– Harici ses kaynakları için AUX-IN girişi ön koltukların kol dayanağının altında bulunur.

– AUX-IN girişini, tuşuna ve sonra fonksiyon tuşuna dokunarak aktif duruma getirebilirsiniz.

– AUX-IN girişine bağlanmış olan harici ses kaynakları, radyo üzerinden kullanılamaz.

MDI girişi - Multimedia soketi (MEDIA-IN)

– MDI ses kaynaklarıyla ilgili giriş, ön koltukların kol dayanağının altında, ön yolcu tarafındaki eşya gözünde veya orta konsoldaki bir eşya gözünde bulunur (Araç tipine göre).

– MDI girişini, tuşuna ve sonra fonksiyon tuşuna dokunarak aktif duruma getirebilirsiniz.

– MDI girişine bağlanmış olan dış veri taşıyıcılarının MP3-, WMA-, OGG-Vorbis- ve AAC formatındaki ses dosyaları, radyo üzerinden çalınabilir.

– MDI girişine bağlanmış olan harici ses kaynakları, radyo üzerinden kullanılabilir.

Harici ses kaynaklarını, araç içinde radyonun hoparlörleri üzerinden verebilirsiniz.

Her zaman radyodan bir başka ses kaynağı seçebilirsiniz. Dış ses kaynağını devreden çıkarmadığınız sürece, bu kaynak arka planda daima aktif olarak kalır.

Dış ses kaynağının kullanımı bilgilerini, lütfen ilgili üreticinin kullanma kılavuzundan alınız.

İlave olarak bir MEDIA-IN soketi takılmış ise, Audio menu/Audio menüsünde fonksiyon tuşu yerine tuşu gösterilir. AUX-IN soketine bağlanmış olan bir ses kaynağının, MDI girişine o anda hiç bir veri taşıyıcının bağlanmamış olması koşuluyla çalınabileceğine lütfen dikkat ediniz.

AUX-IN soketi için 3,5 mm'lik standart bıçak tipi soket kullanılır. Dış ses kaynağı bu bıçak tipi sokete sahip değilse, mutlaka bir adaptör kullanmalısınız.

Dış Ses Kaynağının Çalma Ses Seviyesinin Uyarlanması

Dış ses kaynağının çalma ses seviyesi, radyodaki ses seviye ayarlayıcısından ayarla- nabilir.

Çıkış ses seviyesi, devrede olan ses kaynağına bağlı olarak dış ses kaynağında değiştirilebilir.

Bunun dışında, dış ses kaynağının çalma ses seviyesini diğer ses kaynaklarına uyar- lamak veya bozulmaları önlemek için, dış ses kaynağının giriş hassasiyetini ayarla- yabilirsiniz.

Adaptör

Ses kaynaklarını MDI girişi üzerinden bağlamak için, özel bir adaptör gereklidir.

USB cihazlarını, Mini-USB çıkışlı veya iPod adaptörlü cihazları bağlamak üzere gerekli olan adaptörü yetkili bir Škoda servisinden satın almanızı öneririz.

MEDIA AUX

MEDIA MDI

AUX MDI

(13)

Temel ayarlar 11 Doğru bağlantı şartları

Sadece 2,0 özelliğindeki USB cihazları bağlanabilir.

Bağlı olan cihazın dosya düzenleme tablosu versiyonu FAT (File Allocation Table) mutlaka FAT16 (< 2 GB) veya FAT32 (> 2 GB) olmalıdır.

Üzerinden çok büyük veri hacmi bulunan bir hard diski (HDD) olan bir cihazdan çalma sırasında, müzik dosyalarının genel bakışının okunması sırasında bir gecikme olabilir.

Üzerinde karmaşık bir klasör yapısı olan bir cihazdan çalma durumunda, müzik dosyalarının genel bakışının okunması sırasında bir gecikme olabilir.

Bağlı olan cihazdaki klasör yapısı sekiz düzeylik bir derinliği aşmamalıdır. Bir klas- örde 1.000 dosyadan fazla bulunmamalıdır.

Cihazın bağlanması için, hiç bir USB uzatma kablosu veya USB dağıtıcı (HUB) kullanılmamalıdır.

UYARI!

Dış ses kaynağını hiç bir zaman kumanda panelinin üzerine koymayınız. Bu cihaz, aracın ani bir manevrası durumunda aracın içinde uçar ve araç içindekiler yaralanabilir.

Dış ses kaynaklarını hiç bir zaman hava yastıklarının yakınına koymayınız.

Hava yastığının açılması durumunda araç içinde geriye doğru fırlar ve araç için- dekiler yaralanabilir.

Dış ses kaynağını sürüş sırasında elinizde veya dizlerinizin üzerinde tutmamalısınız. Bu cihaz, aracın ani bir manevrası durumunda aracın içinde uçar ve araç içindekiler yaralanabilir.

Dış ses kaynağının bağlantı kablosunu, sürüş sırasında engel olmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

AUX-IN soketi sadece ses kaynakları için kullanılabilir!

AUX-IN üzerinden bağlı olan bir dış ses kaynağını sadece, MDI üzerinden bir Not başka cihaz bağlı olmadığı zaman kullanabilirsiniz.

AUX-IN üzerinden harici akım besleme adaptörüyle donatılmış olan bir harici ses kaynağı bağlı ise, ses sinyali bozulabilir. Bu husus kullanılan adaptörün kalitesine bağlıdır.

Araçtaki hoparlörler radyo çıkışı olarak 4x20 W çıkış gücüne ayarlanmıştır.

Ses sistemi donanımındaki hoparlörler güçlendiricinin 4x40 W + 6x20 W değerindeki çıkış gücüne uyarlanmıştır.

AYARLAR

Ayarlar Ana Menüsü (Setup)

– Setup/Ayarlar ana menüsüne geçmek için, bölge seçme tuşuna basınız.

– Değiştirmek veya oluşturmak istediğiniz ayarlar için, dokunarak bölgeyi seçiniz.

– En son seçilen menüyü geri getirmek için, fonksiyon tuşuna dokununuz.

Ayar Menülerine Genel Bakış

– Radyo işletmesindeki ok tuşlarının çalışması, gösterilen hafıza tuşları, hafıza listesi ve trafik duyuruları için ayarların yapılması.

– MP3 dosyalarının çalınması ve gösterilmesi ayarlarının tespit edil- mesi ve dış ses kaynaklarının devreye sokulması veya devreden çıkarılması.

– Lisan ve saat zamanı gibi sistem ayarlarının değiştirilmesi ve tek tek bölgelerde yapılan ve kaydedilen ayarların geri alınması veya silinmesi.

– Tercihli TMC vericilerin seçilmesi ve TMC duyuruları ile ilgili bölge tayini.

- Ekran parlaklığının, harita sunumunun gündüz/gece tasarımının ve tuş onay sesinin ayarlanması.

- Cihazdaki telefon rehberini güncelleştirme, tüm çağrı listelerini silme ve kısa seçme tuşlarını yerleşimini düzenleme.

Radyo Ayarları

alan seçme tuşuna ve fonksiyon tuşuna basarak, Setup Radio/Radyo ayarları menüsünü çağırınız.

Alternatif frekans (AF) fonksiyonu, seçilen istasyonunun en iyi alındığı frekansı otomatik olarak ayarlar. En iyi alınan frekans araması sırasında radyo yayının sesi çok kısa süre için kesilebilir. Seçilen radyo istasyonunun alternatif bir frekansı buluna- mazsa ve istasyonun alınması tatmin edici kalitede değilse, lütfen başka bir istasyon seçiniz.

SETUP

Radio/Radyo

Media/Araçlar

System/Sistem

Traffic info/Trafik bilgi

Display/Ekran

Telephone/Telefon

SETUP Radio/Radyo

Activate AF/Alternatif bir frekans (AF) etkinleştir

(14)

Temel ayarlar 12

Radyo şirketlerinin bazı programları belirli zamanlarda bölgesel programlara ayrılır.

Bu yüzden bir istasyonun her bir bölgesel programında farklı içerikler yayınlanabilir.

Cihaz önce seçilen istasyonun alternatif frekansına ayarlamaya çalışır.

Kalite hala “yayının kaybedilmesi” durumuna gelecek kadar kötüyse, cihaz “akraba”

bir istasyonun frekanslarını kabul eder.

Radyo modunda verilerin seçileceği kaynak ayarı.

– O anda alınan radyo vericilerinin listesini açar.

- Sadece verici hafızasında bulunan vericileri gösterir.

İstasyon tuşlarının gösterge için seçilmesi.

Hafıza listesinin silinmesi.

Tercihli TMC vericisi

“Tercihli” TMC vericisinin yayını artık alınamıyorsa, o anda gidilen bölgede en iyi alınan TMC vericisi sistem tarafından otomatik olarak aranır. O anda duyuruların hangi TMC vericisinden geldiği, Setup Radio/Radyo ayarlarında gösterilir.

Trafik anonslarıyla ilgili ayarlar

alan seçme tuşuna ve fonksiyon tuşuna basarak TIM settings/TIM ayarları menüsünü çağırınız.

– Recording time setting/Kayıt saati ayarları menüsünü açmak için, göstergenin solundaki bir TIM alış süresine dokununuz.

– İlgili zaman birimini yukarı veya aşağı doğru adım adım değiştirmek için, Recor- ding time setting/Kayıt saati ayarları menüsündeki saat veya dakika gösterge- sinin altında bulunan ok tuşlarına veya kısaca dokununuz.

– Zaman birimini ileri doğru değiştirmek için, ilgili tuşu basılı olarak tutunuz.

İstenen değere ulaşıldığında, ilgili tuşu bırakınız.

– Gösterilen TIM alış süresini kabul etmek ve Recording time setting/Kayıt saati ayarları menüsünden çıkmak için, tuşuna dokununuz.

– Böylece istenen her iki TIM alış süresini ayarlayabilirsiniz.

– tuşuna basarak, istenen TIM alış süresini devreye sokunuz veya devreden çıkarınız. Checkbox  devreye girdiğinde, yanında bulunan TIM alış süresi devreye girer.

Cihaz, ayarlanmış başlatma süresinden 90 dakika önce kayda başlar ve ondan sonraki 30 dakikada kayıt sona erer.

Medya Ayarları

bölge seçme tuşuna ve fonksiyon tuşuna basarak Setup Media/Ortam ayarları menüsünü çağırınız.

Menüdeki Fonksiyon Tuşları – Setup Media/Ortam ayarları

– Bir harici ses kaynağını dinlemek için.

– MP3 dosyalarının telefon hazırlık tertibatına kablosuz olarak aktarılmasını gerçekleştirir.

– CD metni olan ses CD'lerinde ve MP3 işletmesinde, ilgili ayarlara göre parça ve ses sanatçısının adı veya sadece dosya veya klasör adı gösterilir.

– Klasörlere ve alt klasörlere kaydedilmiş olan tüm MP3 dosyaları çalınan kaynak üzerinde ilgili sıraya göre arka arkaya çalınır.

- Bağlanmış bir dış ses kaynağının çalma ses seviye- sinin uyarlaması ile ilgili AUX-IN soketinin alış hassasiyeti, üç kademe ile diğer ses

kaynaklarına uyarlanabilir. tuşuna dokununuz ve

açılan Pop-up penceresinde istenen giriş hassasiyetini seçiniz. Eğer ilave olarak bir multimedya soketi MEDIA-IN takılıysa, bu ayar multimedya soketine bağlanmış olan ses kaynakları için de geçerlidir.

Sistem Ayarları

bölge seçme tuşuna ve fonksiyon tuşuna basarak Setup System/Sistem ayarları menüsünü çağırınız.

Sistem Lisanının El ile Değiştirilmesi

– tuşuna dokununuz ve açılan Pop-up penceresinde istenen lisanı seçiniz. Sistem lisanı normal olarak gösterge panelinde ayarlanmış olan lisan ile verilmektedir “Automatic/Otomatik”. Eğer istenirse, radyo için anlatıldığı gibi bir başka lisan ayarlanabilir.

RDS Regional/RDS yerel

Search mode /Arama modu

Station list/Verici listesi Preset list/Hafıza listesi Preset list/Hafıza listesi

Delete preset list/Hafıza listesini sil

SETUP Traffic info/Trafik bilgi

 

Active/Activ

SETUP Media

Activate AUX input/AUX girişini etkinleştir BT audio autoplay/Bluetooth-Audio etkinleştir

Hide artist/track name/Yorumcu/Parça ismini kapat

Scan/Mix/Repeat including subfolders/Alt klasör dahil Tara/Krş/Tekrarla

AUX input level/AUX ses şiddeti

AUX input level/AUX ses şiddeti

SETUP System/Sistem

Dil / Language

(15)

Temel ayarlar 13

Cihazı Fabrika Ayarlarına Getirme

– fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Aşağıdaki güvenlik sorusunu cevaplarsanız, cihaz fabrikadan çıkış durumuna geri döner ve kaydedilen tüm veriler silinir.

Düğmelerin Aydınlatması

– fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Kontak açık olduğu zaman, cihazdaki düğmelerin ve aydınlatmasını açabilir veya kapayabilirsiniz .

Climatronic ünitesi ile ilgili ayar göstergesi

– fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Climatronic değerlerinin göstergesini kapatabilir veya açabilirsiniz.

Telefon Ayarları

bölge seçme tuşuna ve fonksiyon tuşuna basarak Setup Telephone/Telefon ayarları menüsünü çağırınız.

Cihazdaki Telefon Rehberini Güncelleştirme

– Mobil telefonun veya SIM kartının telefon rehberindeki son bağlantıdan itibaren cihazda değiştirilen tüm girişleri güncelleştirmek için,

fonksiyon tuşuna dokununuz.

İşlem birkaç dakika sürebilir.

– Aşağıdaki güvenlik sorusunu onaylayınız. Güncelleme sırasında, cihazdaki telefon rehberinin “eski” verileri seçilmeye hala mevcuttur.

– Bu bağlamda geçerli araç kullanım kılavuzunu dikkate alınız.

Çağrı Listelerini Silme

– fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Gelen güvenlik sorusunu ile onayladığınız zaman, aranan çağrı numa- ralarının ve cevaplanmamış çağrıların listeleri cihazdan silinir.

Yerleştirilmiş Kısa Seçme Tuşlarını Düzenleme

– Yerleştirilmiş olan kısa seçme tuşlarını düzenlemek için, fonk- siyon tuşuna dokununuz.

– Takip eden menüde, içeriğini değiştirmek istediğiniz kısa seçme tuşuna doku- narak seçiniz.

– Girişi tarif edildiği gibi değiştiriniz.

Telefon modu

TELEFON Ana Menüsü

Mobil telefonunuzu araç için geçerli olan kullanma kılavuzuna göre mobil telefon hazırlama sistemine bağlayınız.

– Telephone/Telefon ana menüsünü çağırmak için, bölge seçme tuşuna basınız.

Bağlantı işleminden sonra, bağlanmış mobil telefonun telefon rehberi verilerinin radyo cihazında kullanılabilmesi birkaç dakika sürebilir.

TELEFON Ana Menüsündeki Fonksiyon Tuşları

- Çağrıyı almak, oluşturmak veya tutmak. TELEFON ana menüsünde, dokunulduğu zaman seçilmiş çağrı numaralarının çağrı listesi gösterilir.

– Görüşmenin sona ermesi veya çağrının kabul edilmemesi.

– Tekrar onaylandıktan sonra bir acil çağrı numarasına bağlantı kurar. Bu fonk- siyon sisteme bağlanmış mobil telefon olmadan da mümkündür. Önkoşul ise mobil telefon şebekesi sağlayıcısının bu bağlantıyı sağlamasıdır.

ve ile arası - Kısa seçme

tuşları; bunlara her defasında bir çağrı numarası yerleştirilebilir.

- Bir çağrı numarasını girmek için sayı bloğunu açar.

– Bir çağrı listesinin seçimi için bir pencere açar. Sadece mobil telefon hazırlama sisteminde cevaplanmayan, aranan veya kabul edilen çağrılar gösterilebilir.

ve ,

veya - Bir görüşme

sırasında mikrofonu kapatır. Mikrofon kapalı durumda iken, araç içinde yapılan konuşmalar karşıdaki kişi tarafından duyulmaz.

– Bir çağrı numarasının seçilmesi için sisteme bağlanmış mobil telefonun rehberini açar.

Factory settings/Fabrika ayarları

Illumination/Aydınlatma

A

1

A

2

2 1

Climate displays/Klima göstergeleri

SETUP Telephone/Telefon

Update telephone book/Telefon rehberini güncelle

Delete call lists/Arama listelerini sil Delete/Sil

Speed dial/Kısa yol

PHONE

 SOS

Mobile box/Posta kutusu Preset/Hafıza 2 Preset/Hafıza 6

[:::]

Call list/Aramalar

Extras/Özellikler Conference details/Konferans ayrıntıları Hands-free off/Serbest kon. kapat Microphone off/Mikro. kapat

(16)

Temel ayarlar 14

Çağrı numarası girme

Bir Numara girme ve seçme

– Bir çağrı numarasının girişi için sayı bloğunu açmak üzere, TELEPHONE/TELEFON ana menüsündeki fonksiyon tuşuna dokununuz.

– İlgili sayıyı giriş satırına almak için, belirmiş olan bir sayı tuşuna dokununuz.

– Giriş satırındaki işareti, fonksiyon tuşuna dokunarak, soldan sağa doğru sile- bilirsiniz.

– İstenen numara giriş satırında gösterildiği zaman, fonksiyon tuşuna dokununuz. Girilen çağrı numarası ile bağlantı kurulur.

Bir ülke numarasını girmek için, ilk iki sayı yerine (örneğin “00”) “+” işaretini seçebi- lirsiniz. Bunun için, küçük üçgeni “” olan fonksiyon tuşunu ve fonksiyon tuşları olan bir pencere açılıncaya kadar basılı olarak tutunuz. İstenen işareti giriş satırına dokunmak suretiyle kabul ederseniz - Pop-up pencere kapanır. Herhangi bir giriş yapılmaz ise, açılan pencere birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Özel tuşlar “yıldızcık” ve “kare” , telefon tuş takımındaki aynı fonksiyonları sağlar. Bu işaretler özellikle bir çağrı sırasındaki ses sinyallerinin aktarılmasında gereklidir.

Telefon rehberi

Telefon Rehberini Açma

– Telefon rehberini açmak için, TELEPHONE/TELEFON ana menüsünde bulunan alt sağdaki fonksiyon tuşuna basınız.

Telefon rehberinden telefon numarası seçme

– Başka kayıtları gösterebilmek için, Telephone book/Telefon rehberi menüsünde sürmeli ayarlayıcıyı scroll çubuğunda aşağı doğru hareket ettiriniz.

– Bir telefon rehberi girdisini seçmek için, fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Sol kolondaki bir telefon rehberi girişinin göstergesine dokununuz. Bu giriş için telefon rehberine yerleştirilmiş olan ilk çağrı numarası ile bağlantı kurulur.

Bir Telefon Rehberi Girişine ait Bilgileri Gösterme

– Göstermek istediğiniz telefon rehberi girişinin sağ yanındaki fonksiyon tuşuna dokununuz. Bu giriş altında yerleştirilen çağrı numaraları gösterilir.

– Bir çağrı numarasına dokunursanız, bu numara ile bağlantı kurulur.

Telefon Rehberinde Giriş Arama

– Bir telefon rehberi girdisini seçmek için, Telephone book/Telefon rehberi menü- sünde fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Arama ekranındaki klavye üzerinde seçilebilen bir işareti giriş satırına kabul etmek için üzerine dokununuz.

– Sayı ve özel işaretlerin girişi ile ilgili giriş ekranını açmak için, fonksiyon tuşuna dokununuz. Harf giriş ekranına tekrar geçmek için, üzerine dokununuz.

– Giriş satırındaki işaretleri, fonksiyon tuşuna dokunarak, imlecin konumundan itibaren soldan sağa doğru silebilirsiniz.

– tuşuna dokunursanız, telefon rehberinde giriş satırında gösterilen ismin arkasındaki ilk çağrı numarası ile bağlantı kurulur.

Telefon rehberine girilen bir giriş aranırken, küçük ve büyük harfin bir anlamıyoktur.

Düzenleme Alanı: Özel İşaretin Gösterilmesi

Bazı harfler ilave olarak küçük bir üçgen “” ile işaretlenir. Bu durum, bu harflere esas teşkil eden özel işaretlerin seçilebileceğini gösterir.

Bu özel işareti gösteren Pop-up pencere belirinceye kadar, ilgili tuşu parmağınızla basılı tutunuz. İstenen işareti giriş satırına dokunmak suretiyle kabul ederseniz - Pop-up pencere kapanır. Herhangi bir giriş yapılmaz ise, açılan pencere birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Çağrı numarasının değiştirilmesi

Telefon rehberinden veya bir çağrı listesinden, ilgili bölümde anlatıldığı gibi bir çağrı numarasının göstergesini açınız.

– İmleci giriş satırında kaydırmak için, veya ok tuşlarına dokununuz.

– İşaret bloğu üzerinde gösterilen bir işareti imlecin arkasına almak için üzerine dokununuz.

– fonksiyon tuşuna dokunursanız, gösterilen çağrı numarası ile bağlantı kurulur.

Çağrı Listeleri

Sadece araçtaki mobil telefon hazırlama sisteminde cevaplanmamış, aranmış ve kabul edilmiş çağrı numaraları kaydedilir. Bir mobil telefonda kayıtlı olan çağrı liste- leri araca aktarılamaz.

[:::]

0 0 +

* #

Ara

Ara

 A-Z

 

(17)

Temel ayarlar 15

– TELEPHONE/TELEFON ana menüsünde fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Açılan pencerede, istediğiniz çağrı numarasının yer aldığı çağrı listesini doku- narak seçiniz. İlgili liste gösterilir. Telefon rehberinde bir girişi olan çağrı numa- raları ilgili isimlerle gösterilir.

fonksiyon tuşu ile, kaydedilmiş çağrı numarası için diğer bilgilerin gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

– Mobil telefon hazırlama sistemindeki cevapsız çağrıların bir listesini gösterir.

– Mobil telefon hazırlama sistemi ile bir bağlantı kurmak üzere, denemiş olan çağrı numaralarının bir listesini gösterir.

- Mobil telefon hazırlama sisteminde alınan çağrıların bir listesini gösterir.

Çağrı numarası telefon rehberindeki bir çağrı listesinde kayıtlı ise, çağrı numarasının yerine rehberde kayıtlı olan isim gösterilir.

fonksiyon tuşu ile kabul edilmemiş olan gelen çağrılar, alınan çağrılar listesine kaydedilir.

Çağrı listeleri daima bir kullanıcı profiline göre düzenlenmiştir ve sadece ilgili SIM kartı mobil telefon hazırlama sistemine tekrar bağlandığında gösterilir .

Kısa Seçme Tuşları

Mobil telefonunuzun SIM kartı ile ilk bağlantıdan sonra, TELEPHONE/TELEFON ana menüsü ilk kez çağrıldığında tüm kısa seçme tuşları boştur.

Boş Kısa Seçme Tuşlarını Yerleştirme

– Boş olan kısa seçme tuşlarından birisine dokunduğunuzda, isim ve telefon girmek için kısa seçim menüsü açılır.

– fonksiyon tuşuna dokununuz. Bir ismin girilmesi için bir giriş ekranı açılır.

– fonksiyon tuşuna dokununuz. Bir çağrı numarasının girilmesi için bir giriş ekranı açılır.

– Bir çağrı numarasını ilgili listeden buna ait kısa seçme tuşuna almak için,

veya fonksiyon tuşuna

dokununuz.

– Giriş satırlarındaki girişleri ile bir defada silmek için, fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Speed dial/Kısa seçim menüsündeki girişlerinizi bitirdiğiniz zaman, fonk- siyon tuşuna dokununuz.

– Girilen isim, TELEPHONE/TELEFON ana menüsünde kısa seçme tuşunda göste- rilir. Kısa seçme tuşu girilen çağrı numarası ile birlikte yerleştirilir.

Kısa Seçme Tuşu ile Bağlantı Çağırma

– Yerleştirilmiş kısa seçme tuşlarından birisine dokunursanız, yerleştirilmiş çağrı numarası ile bağlantı kurulur.

Yerleştirilmiş Kısa Seçme Tuşlarını Düzenleme

– Bir kısa seçme tuşunun içeriği değiştirilecekse, ilgili kısa seçme tuşunu Speed dial/Kısa seçim menüsü açılıncaya kadar basılı tutunuz.

Kısa seçme tuşlarının yerleşimi cihazda kayıtlı kalır, ancak ilgili SIM kartı mobil telefon hazırlama sistemine tekrar bağlandığında tekrar gösterilir .

kısa seçme tuşu

kısa seçme tuşu ilgili ülkedeki mobil telefon sağlayıcısına bağlı olduğu için, bu tuşun arka planına fabrika çıkışında hiç bir çağrı numarası yerleştirilmemiştir. Bu kısa seçme tuşunun ismi önceden verilmiştir ve değiştiri- lemez. Burada sesli mesajlarınızı hızlı dinlemek için, posta kutunuzun numarasını kaydetmelisiniz.

Düzenleme Alanı: Diğer Giriş İmkanları

– Büyük harften küçük harfe veya tersine değişir.

– Rakam ve özel işaretlerin girişi için düzenleme alanını açar. Tuş arasında değişir. Harf düzenleme alanına tekrar geçmek için, üzerine dokununuz.

- İçi boş tuş.

veya – İmleci giriş satırında sola veya sağa hareket ettirir.

– İmlecin konumundan itibaren giriş satırındaki işareti sağdan sola doğru siler.

Telefon Görüşmesi

Bir çağrı numarası için bağlantı kurulmasına başladıysanız veya bir çağrı aldıysanız, TELEPHONE/TELEFON ana menüsü Telephone conversation/Telefon görüşmesi görünümüne geçer.

Call list/Aramalar

Missed calls/Cevapsız

Dialled numbers/Aranan

Received calls/Kabul edilen

Name/İsim

Number/Numara

Call list/Aramalar Telephone book/Telefon rehberi

OK 

OK

Mobile box/Posta kutusu Mobile box/Posta kutusu

 A-Z

A-Z

 

(18)

Temel ayarlar 16

Gelen Telefon Çağrısı

– Gelen bir telefon çağrısı, ekranda “Incoming call/Gelen arama” ve arayanın çağrı numarası ile gösterilir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlı ise, çağrı numarası yerine arayanın ismi gösterilir.

– Çağrıyı almak için, fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Çağrıyı kabul etmemek için, fonksiyon tuşuna dokununuz.

Bir Telefon Görüşmesi Sırasında

– Bir telefon görüşmesi sırasında fonksiyon tuşuna dokunursanız, güncel görüşme “sessiz” duruma geçer (Gösterge: “Call being held/Arama bekletiliyor”). Bunun anlamı, bağlantı hazır olarak bekliyor, ancak görüşme aktarılmıyor demektir.

– fonksiyon tuşuna dokunursanız, görüşme devam edebilir.

– Bir telefon görüşmesi sırasında fonksiyon tuşuna dokunursanız, güncel çağrı numarasına olan bağlantı sona erer ve cihaz TELEPHONE/TELEFON ana menü- süne geri döner.

İlave olarak bir Diğer Telefon Görüşmesi Yapma

– Güncel görüşmeyi yukarıda anlatıldığı gibi “tutmak” için, bir telefon görüşmesi sırasında fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Yeni bir çağrı numarası veya kaydedilmiş bir çağrı numarası seçiniz.

– İlave bir bağlantı kurduysanız, aşağıda anlatıldığı gibi iki katılımcı “arasında gidip gelebilirsiniz”.

“Tıklama” ve iki katılımcı arasında gidip gelme

– Bir görüşme yaparken bir çağrı alırsanız, arayanın numarası veya ismi ekranda o andaki görüşmenin altında belirir (Fonksiyon: “Tıklama”).

– İkinci çağrıyı kabul etmemek için, “Incoming call/Gelen arama” satırındaki fonksiyon tuşuna dokununuz.

– İkinci çağrıyı kabul etmek için, “Incoming call/Gelen arama” satırındaki fonk- siyon tuşuna dokununuz. Birinci katılımcı ile bağlantı kesilir, ancak sona ermez (Gösterge: “Call being held/Arama bekletiliyor”).

– “Call being held/Arama bekletiliyor” satırındaki fonksiyon tuşuna dokun- ursanız, bu katılımcı ile görüşme devam eder ve diğer katılımcı “tutulur”. Böylece iki katılımcı arasında gidip gelebilirsiniz.

– Bu satırda gösterilen çağrı numarası ile bağlantıyı sona erdirmek için, fonk- siyon tuşuna dokununuz.

DTMF Tuş Tonları

Bir telefonun her tuşu, belli bir DTMF tuş tonuna göre düzenlenmiştir. DTMF tuş tonları, örneğin bir şifrenin telefon üzerinden girilmesi veya bir “Call-Center” (çağrı merkezi) çalışanının seçimi sırasında kullanılır.

Bir görüşme sırasında bir DTMF tuş tonu girişi talep edilirse, sol alttaki fonksiyon tuşuna dokunarak tuş takımını açınız ve talimatı takip ediniz (örneğin: “Bir iş arkadaşımız ile özel görüşme için, lütfen 'ü tuşlayınız”).

Daha uzun bir DTMF tuş sırasını mobil telefonunuza da kaydedebilirsiniz. Bir görüşme sırasında bu DTMF tuş tonu girişi talep edilirse, ilgili girişi anlatılıdığı gibi, telefon rehberinden çağırınız .

Giriş ekranında fonksiyon tuşuna dokunursanız, giriş satırında gösterilen işaret dizisi DTMF ses dizisi olarak çalınır.

Bir DTMF ses dizisinde “+” işareti olmamalıdır, zira bu işaret bir DTMF tuş tonunun çalınmasını keser.

3

Enter numbers/Sayı girin

(19)

Notlar 17

(20)

Notlar 18

(21)

Notlar 19

(22)

Skoda tüm tiplerin ve modellerin sürekli olarak geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu nedenle sevkiyat kapsamında şekil, donanım ve teknik olarak daima değişiklikler olabileceğini anlayışla karşılayacağınızı umarız. Teslimat kapsamı, dış görünüş, güçler, ölçüler, ağırlıklar, yakıt tüketimi, normlar ve aracın fonksiyonları ile ilgili bilgiler, bu kılavuzun baskısı sırasındaki bilgi durumunu yansıtmaktadır.

Donanımlardan bazıları mümkün olduğunca daha sonra teslim edilebilir (Yetkili Škoda servisi bilgi verir) veya belirli bazı pazarlarda sunulur. Bu talimattaki veril- erden, resimlerden ve tanımlamalardan herhangi bir talep söz konusu olamaz.

Bu kılavuzun tekrar basılmasına, çoğaltılmasına, tercüme edilmesine veya başka bir nedenle değiştirilmesine, özet şeklinde dahi olsa, Škoda Auto'nun yazılı izni olmadan müsaade edilmez.

Telif hakları kanununa göre bütün telif hakları kesin olarak Škoda Auto'da saklıdır.

Bu kılavuzda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yayınlayan: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2011

(23)

Autorádio Bolero

Superb, Octavia, Yeti turecky 05.11 S00.5610.77.77

1Z0 012 095 HB ARAÇ RADYOSU BOLERO

KULLANIM KILAVUZU

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :