• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Türkçe Özel ve Cins İsimler Etkinlik-2 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Türkçe Özel ve Cins İsimler Etkinlik-2 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. AĢağıdaki sözcüklerden özel isim olanların baĢına “Ö”, cins isim olanların baĢına “C” harfi yazınız.. Levent Çorap Kedi. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF TÜRKÇE ÖZEL VE CĠNS ĠSĠMLER. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKĠNLĠK-2. Defter Kırmızı MenekĢe. Kızılırmak Fransa Ġslamiyet. ġekerbank Araba Limon. TavĢan Tekir Bardak. Atatürk Caddesi Kanepe Çanakkale. Ceket Gözlük Burun. Akdeniz Çukurova Susam Sokağı. Mavi Sansar Amca. Tuz Gölü Ilgaz Dağı Hürriyet gazetesi. Salatalık Ġngilizce Nutuk. Ġtalyan Zafer Bayramı Aksu Mahallesi. Teyze Keser Karadeniz. Makas Söğüt Çomar. http://www.leventyagmuroglu.com/. . AĢağıdaki cümlelerdeki özel isimlerin altlarını çizelim ve altındaki kutuya yazalım.. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF TÜRKÇE ÖZEL VE CĠNS ĠSĠMLER. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKĠNLĠK-2. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. Ayça, Demet. Ayça ve Demet akşam bize geleceklermiş.. Köpeğim Çomar’ı veterinere götürdük.. Osman dayım tatilde Almanya’ya gidecek.. Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu.. Mehmet her sabah Milliyet gazetesi okur.. Dün sabah Kayseri’de kaza olmuş.. Ali, Aydın Emniyet Müdürlüğünde çalışıyor.. Özlem halam İngilizce kursuna gidiyor.. Şeref Aksu Mahallesi’nde oturuyor.. Geçen kış Erciyes Dağı’nda kayak yaptık.. Ankara’ya giderken Tuz Gölü’nü gördüm.. Akdeniz’in suyu çok tuzludur.. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

(………..…………) Babam arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapıyor. Böyle olduğun yerde söylenmek sana hiç yakışmıyor. Labirentin çıkışı tam ters istikamettedir. Yeni

Hititler yalnız Hititçe metinler içinde kullandıkları Akadça kelimeleri değil, özellikle Anadolu’ya has veya yabancı isimleri de (özel) Akadize

Aşağıdaki özel isimlerin sonuna “-i, -ı, u, -ü” eklerinden uygun olanı getirip tekrar yazalım.. Aşağıdaki özel isimlerin sonuna “-de, -da” ekleri getirip

E “Çocukların hepsi de ellerindeki çubukları kolayca kırmışlar.” tümcesinde kaç tane sesli ve sessiz harf olduğunu yazınız... F Aşağıda verilen metinde parantez

Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulunuz ve örnekteki gibi düzeltiniz... cafer Amcam hilal

2 Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralayınız... www.leventyagmuroglu.com

Bardak, tepsi, tornavida, amca, hala, tilki, yılan, tavşan, mide, kalp, burun, masa, çiçek, televizyon, karanfil, çilek, armut, pırasa, kazak,

2.SINIF TÜRKÇE KURALLI CÜMLE VE DEVRĠK CÜMLE.. Ağaçlar yeşillendi