Meddelanden till regionstyrelsen 2020-01-28

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-01-28 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-828 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Meddelanden till regionstyrelsen 2020- 01-28

Dnr 72-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

DHR Boden 2019-12-12 Yrkande över årlig avgift för hjälpmedel (CPAP), dnr 3577- 2019

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :