MATEMATİK MANTIK - I TEST - 1 9. SINIF

105  Download (0)

Tam metin

(1)

Namık Karayanık /// Düzeyli Sorularla Hedefe Doğru

9. SINIF MATEMATİK MANTIK - I TEST - 1

1. I. Bu maçı almalıyız.

II. 3 5 7

III. Bir hafta 7 gündür.

IV. Lütfen dışarı çıkar mısınız!

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri önerme de- ğildir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve IV E) I, II ve IV

2. 6 farklı önermenin doğruluk değerleri için kaç farklı du- rum vardır?

A) 32 B) 64 C) 72 D) 80 E) 128

3. p : "91 asal sayıdır."

q : "Bir tek sayının bütün pozitif tam sayı kuvvetleri tek sayıdır."

r : "Eşkenar dörtgende köşegenler birbirine diktir."

önermeleri veriliyor.

Buna göre, aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

I. p1 II. q1

III. p0 ve r1 IV. q r V. pq

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4.

(1 1) (0 1)   

 

 (00) (0 1) 

bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

A) 0 B) 1

5. p : "7 2 9"

q : " 215, 3 ile tam bölünür."

önermeleri veriliyor.

Buna göre, pq bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

A) 0 B) 1 C) p D) q E) p q

6. p q 0 p r 1

olduğuna göre, p(qr) bileşik önermesi aşağıdaki- lerden hangisine denktir?

A) 0 B) 1 C) p D) r E) q

7. p  (r p) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

A) 0 B) 1 C) p D) r E) p

8. p(pq) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

A) 0 B) 1 C) p D) q E) p

(2)

Namık Karayanık /// Düzeyli Sorularla Hedefe Doğru

CEVAP ANAHTARI: 1.B - 2.A - 3.C - 4.D - 5.C - 6.A - 7.A - 8.C - 9.B - 10.D - 11.C - 12.E - 13.D - 14.C - 15.D - 16.A C. A : 1.D - 2.B - 3.C - 4.A - 5.B - 6.B - 7.A - 8.C - 9.E - 10.B - 11.E - 12.A - 13.B - 14.DDYDYD - 15.C - 16.(p  q) (r s) 9. p(qp ) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine

denktir?

A) 0 B) 1 C) p D) q E) p

q

10. p r 0 p  q 1

olduğuna göre,

p(qr)    pr

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

A) 0 B) 1 C) p D) q E) r

11.

p q     r q 1

olduğuna göre; p, q, r önermelerinin doğruluk değerleri sı- rasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1,0 B) 0,0,0 C) 0,1,1 D) 1,0,1 E) 0,0,1

12.

1 0

 (0 1)  

00

(0 1) bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

A) 0 B) 1

13. q 1 p q  1

olduğuna göre,

  p   p q      pq

bileşik önerme- si aşağıdakilerden hangisine denktir?

A) 0 B) 1 C) p D) q E) p

14. Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanla- rın başına Y yazınız.

I. p 0 0

II. p p 1

III. (p q) p 0

IV. p p 1

V. p p 1

VI. p 1 p

 

  

  

  

 

 

15. (pq)(pq ) bileşik önermesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) 1 C) p D) q E) q

16. Aşağıdaki elektrik devresine karşılık gelen bileşik öner- meyi yazarak ampulün yanıp yanmayacağını belirtiniz.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :