Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Doğru seçeneği işaretleyelim.

Tam metin

(1)

Okuyorum, Anlıyorum, Çözüyorum TÜRKÇE

Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Doğru seçeneği işaretleyelim.

Tusi ormanda nasıl tanınıyormuş?

Tusi, tavşana ne sormuş?

Hayvanlar, Tusi’ye nasıl bir ders vermişler?

Fazla merak iyi değildir.

16

Gereksiz yere konuşmamalıyız.

17

Arkadaşlık bağları kuvvetli olmalıdır.

18

Metnin ana fikri nedir?

Metnin son cümlesi kaç kelimeden oluş- maktadır?

1.

2.

3.

4.

5.

A.

A.

B.

B.

C.

C.

Köstebek Tusi, ormanın en meraklı hayvanıymış. Tüm hayvanları takip eder, onlara sorular sorarmış.

Bir gün yolda tavşanı görmüş. ‘‘Tavşan kardeş, sincapla aranızda- ki sorunu hallettiniz mi?’’ demiş. Tavşan, Tusi’nin bu meraklı halini hiç sevmezmiş. ‘‘Bu kadar merak senin başına bir iş açacak sonunda.’’

demiş. Tusi, tavşanın sözlerini hiç umursamamış. Merak huyundan MERAKLI KÖSTEBEK TUSİ

bir türlü vazgeçemiyormuş. ‘‘Aranızdaki sorunu hallettiniz mi?’’ diye sorusunu yinelemiş. Tusi’den kaçış olmadığını anlayan tavşan olanı bi- teni anlatmak zorunda kalmış. Tusi arkasını dönüp gitmiş. Yorum bile yapmamış. Önüne gelene soru sorup merakını gidermeye devam etmiş.

Tavşan bu duruma çok öfkelenmiş. Tüm orman halkını toplayıp Tusi’ye ders vermeye karar vermiş.

Tusi bir gün yine ormanda dolaşırken dağınık halde kalabalık gruplar görmüş. Her grubun neden toplandığını merak ediyormuş. Ama hangi gruba yetişsem diye kara kara düşünmüş. Her tarafa hızlı hızlı koşmuş ve ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. En sonunda koşacak hali kalmamış ve olduğu yere yığılmış. Fark etmiş ki hayvanlar öylesine toplanmış ve konuşmadan boş boş bekliyorlarmış. Tusi durumu anlamış. Tüm hayvanlar ona bir ders vermek için oyun oynamışlar. O günden sonra gereksiz merakın iyi bir şey olmadığını anlamış ve bir daha bu kadar meraklı davranmamış.

(2)

Harf - Hece Bilgisi TÜRKÇE Aşağıdaki resimlerin isimlerini altlarına yazalım. Yanlarındaki kutulara ise sırasıyla ünlü harfler, ünsüz harfler ve hecelerini yazalım.

Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Verilen bilgiler doğru ise ‘‘ ‘‘, yanlış ise ‘‘ ‘‘ şekil- lerini yapalım.

Aşağıdaki kelimeleri alfabedeki sıralarına göre numaraladıralım.

Bisiklet

Ünlü Harfleri

Ünlü Harfleri

Ünlü Harfleri

Ünlü Harfleri

Ünsüz Harfleri

Ünsüz Harfleri

Ünsüz Harfleri

Ünsüz Harfleri

Heceleri

Heceleri

Heceleri

Heceleri

Alfabemizde 29 harf vardır. ‘‘e’’ harfi ünlü harftir.

‘‘Sehpa’’ sözcüğü 3 hecelidir.

Bir hece en fazla dört harften oluşur.

‘‘Tren’’ kelimesi 2 hecelidir.

Bir heceli sözcükler satır sonuna sığmadığında bölünemez.

salyangoz deniz arkadaş gamze havuç

balık filiz algı gizemli haykırmak

tavuk zeytin açacak gülücük hayat

kirpi yaramaz affetmek geyik hayal

eşek kalp anten goril hane

(3)

Eş Anlamlı Kelimeler TÜRKÇE Aşağıda verilen balonların içindeki kelimelerin eş anlamlılarını altındaki boş kutucuklara yazalım.

Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını altlarındaki renkli ala- na yazalım. Daha sonra örnekteki gibi aynı cümle içinde kullanalım

doğa

kirli

davet

sınav

görev

olanak

özgür

küçük

temiz

büyük batı

Doktorun verdiği ilaçları doğru bir şekilde kullandım.

İhtiyar adam elindeki torbayı taşımakta zorlanıyordu.

Amcam siyah arabasıyla bizi gezdirdi.

Babasının sorduğu soruya cevap vermekte zorlandı.

Hekimin verdiği ilaçları doğru bir şekilde kullandım.

hekim

(4)

Zıt Anlamlı Kelimeler TÜRKÇE Aşağıdaki sözcük çiftleri arasındaki anlam ilişkilerini inceleyelim. Eş anlamlılara ‘‘E’’, zıt(karşıt) anlamlılara ‘‘Z’’ yazalım.

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını bulmacada bulup boyayalım. Kalan harfleri sırasıyla şifre kutusuna taşıyıp şifreyi çözelim.

barış - sulh

kolay - zor

ıslak - yaş

kaygı - endişe

şişman - zayıf

cesur - korkak dost - düşman

kırmızı - al

güz - sonbahar

okul - mektep

doktor - hekim

soru - sual yavaş - hızlı

ırak - yakın

rüya - düş

yumuşak - sert

yurt - vatan

siyah - kara

K U Z E Y M L

ŞİFRE:

A Z E N G İ N

P A H A L I S

A K M C E H U

L B D I G I Z

I Ü E Ü E Z U

Ü Y R K N L N

S Ü İ Ö Ç I İ

T K N N M E N

AÇIK ARKA

GÜNEY YAVAŞ

YAKIN YAŞLI

KÜÇÜK KISA

UCUZ FAKİR

ALT SIĞ TATLI

(5)

5N1K TÜRKÇE Aşağıdaki cümlelerle ilgili 5N1K sorularını cevaplayalım.

Didem bahçedeki ağacı dün sulamayı unuttu.

Serhan yarın yüzmek için havuza gidecek.

Gizem oyun oynayamadığı için bankta üzgün üzgün oturuyordu.

Doğuş masadaki elmaları güzelce yedi.

Ayhan pazartesi günü hastaneye gidecek.

Şaban erken uyuduğu için ödevlerini yetiştiremedi.

Aylin fırında üzümlü ve çikolatalı kek yaptı.

Can yarın pikniğe gideceği için çok heyecanlıydı.

Beril dün akşam Serpil’in evinde uyu- du.

Suat, gömleği kirlendiği için düğüne gidemedi.

Kim?

Nereye?

Nasıl?

Neyi?

Kim?

Kim?

Kim?

Kim?

Kim?

Kim?

Ne zaman?

Ne zaman?

Kim?

Nasıl?

Ne zaman?

Ne zaman?

Ne?

Nereye?

Ne zaman?

Nereye?

Neyi?

Niçin?

Niçin?

Kim?

Nereye?

Neyi?

Nerede?

Niçin?

Nerede?

Niçin?

(6)

Noktalama İşaretleri TÜRKÇE Aşağıdaki noktalama işaretlerinin numaralarını, görevlerini veren cümlelerdeki kutucuk- lara yazalım.

Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri doğru kullanılmışsa mavi kutucuğu, yanlış kullanılmışsa kırmızı kutucuğu boyayalım.

Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazalım.

Tamamlanmış cümlelerin sonunda bulunurum.

Soru bildiren cümlelerin sonunda bulunurum.

Özel isimlere getirilen ek- leri ayırmada kullanılırım.

Babam neden geldiğimi anlamadı?

Ah, parmağım kapıya sıkıştı!

Babam pazardan elma, armut ve üzüm aldı.

Sinan’ın elinde hikaye kitabı var.

Niçin bana yardımcı olmuyorsun?

Senin aklında ne var.

Barış( )ın küçük bir kedisi vardı( ) Her yere onunla birlikte giderdi( ) Küçük kedi- siyle oyunlar oynardı( ) Bir gün kedisinin yalnız başına üzgün üzgün oturduğunu fark etti( ) Kedisine baktı( ) ( )Neden üzgün üzgün oturuyorsun( ) Bir sıkıntın mı var( )( ) dedi( ) Kedisi kafasını eğip önündeki tasa bakıyordu( ) Kedisinin aç oldu- ğunu( ) bu yüzden üzgün olduğunu anladı( )

Eş görevli kelimelerin arasında bulunurum.

Korku, heyecan bildiren cümlelerde kullanılırım.

Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırım.

?

.

,

!

-

‘ Soru

Nokta

Virgül

Ünlem

Konuşma

Kesme işareti

DOĞRU YANLIŞ işareti

çizgisi

işareti 3.

5. 6.

4.

2.

1.

(7)

Atasözleri TÜRKÇE Aşağıdaki atasözlerinin anlamlarını altlarına yazalım.

Aşağıdaki atasözlerini, verilen kelimelerden uygun olanını yazarak tamamlayalım.

Ak akçe kara gün içindir.

Dost kara günde belli olur.

Lafla peynir gemisi yürümez.

Rüzgar eken fırtına biçer.

Acı patlıcanı ... çalmaz.

Alacakla ... ödenmez.

Abanın kıymeti ... bilinir.

Besle ... oysun gözünü.

Büyük lokma ye büyük ... söyleme.

Ne ekersen onu ...

Öfkeyle kalkan ... oturur.

biçersin

zararla kargayı

kırağı yağmurda söz borç

(8)

En Yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarlama MATEMATİK

Aşağıdaki sayıların solundaki buluta onluğa yuvarlandığında ortadaki sayıyı veren en küçük sayıyı, sağındaki buluta onluğa yuvarlandığında ortadaki sayıyı veren en büyük sayıyı örnekteki gibi yazalım.

Aşağıdaki uçurtmaların içinde aynı yüzlüğe yuvarlanan sayıları aynı renge boya- yalım.

Aşağıdaki sayıları onluğa ve yüzlüğe yuvarlayalım.

140

135 144

424

413

241

567

677

435

342 140

643

360

218

510

366

248

192

197

213 220

537

470

247

620

287

336

136

208

329 250

559

410

272

550

322

314

175

271

277

Sayı Yüzlüğe Sayı

Yuvarla Yüzlüğe

Yuvarla Onluğa

Yuvarla Onluğa

Yuvarla

332 755

219 848

467 924

548 567

(9)

Doğal Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama MATEMATİK Soldaki kaplumbağa kabuğunda yazan sayıdan küçük olan yaprakları, sağdaki kap- lumbağa kabuğunda yazan sayıdan büyük olan yaprakları yiyecektir. Yapraklardan birini iki kaplumbağada yememiştir. Yenilmeyen yaprağı boyayalım.

Aşağıdaki boşluklara ‘‘< , > , =’’ sembollerinden uygun olanını yazalım.

Aşağıdaki boşluklara uygun sayıları yazalım.

123

220

698

550

146

141 748 367

324 312 292

218 987 318

656 425 339

423 321

315 316 777

987 100 523

555 218 658

238 420 864

135 320 778

765 100 524

555 268 657

200

158

856

310

165

450

269

795

112

475

388

476

379

316

325

985 148

278

342

524

185

397

567

684

(10)

Sayı Örüntüleri MATEMATİK Aşağıdaki şekillerin üzerinde verilen sayı örüntülerine göre boşlukları dolduralım.

Aşağıdaki verilen kurallara göre sayı örüntüleri oluşturalım.

37 29 37 98

84 18

77 25

45 47 45 94

75 23

73 28

89

76 33

66 33

41 38 41 93

85 28

70 30

KURAL: KURAL:

KURAL: KURAL:

KURAL: KURAL:

KURAL: KURAL:

9 artar, 3 azalır. 8 artar, 4 azalır.

5 azalır, 2 artar. 1 azalır, 4 artar.

3 artar, 2 azalır. 5 artar, 4 azalır.

5 azalır, 10 artar. 2 azalır, 7 artar.

(11)

Tek ve Çift Doğal Sayılar MATEMATİK Aşağıdaki tabloda boşluklardan tek olanlara ‘‘T’’, çift olanlara ‘‘Ç’’ yazalım.

Aşağıdaki toplama işlemlerinde örnekteki gibi tek olanlara ‘‘T’’, çift olanlara ‘‘Ç’’

yazalım.

81 90

43 73

56 T T Ç

+5 +2 +3 +1 +4 +7

45

97 94

68 59

25

47

50

27

57

38

37

55

54

19

29

41

63

24

58

68

88 47

31

43

25

25

25

27

27

13

92

43

45

42

45

34

22 94

88

TT Ç

(12)

Romen Rakamları MATEMATİK Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi Romen rakamları ile yazalım.

Aşağıdaki Romen rakamlarının karşılıklarını örnekteki gibi yazalım.

Aşağıda çiçeklerin içlerinde yazan sayıları toplayıp Romen rakamı şeklinde altlarındaki boş alanlara örnekteki gibi yazalım.

4

16

15

13

9

7

18

5

20

12 IV

3 + 6 = 9 9 + 9 =

8 + 9 = 6 + 8 = 1 + 1 = 2 + 2 =

6 + 4 = 5 + 7 =

III + VI = IX

5 X

2

2

9

7

6

8

6

2

7

1

1 5

2

1

9

6

5

7

8

4

9

1

4

(13)

Toplama İşlemi MATEMATİK Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. Sonuçları tablodan bulalım. İşlemin harfini tabloda uygun yere yazarak şifreyi çözelim.

147

256

156

305

444

475

518

422

548

326

218

379

372

498

356

357

637

178

213

422 796

376

218

158

356

255

293

367

395

487

167

166

278

446

165

415

246

193

597

234 N

Ç

K

Ü

A

İ

N

A

E

A

İ

D

G

İ

R

Ç

R

K

A

K

813 810 656

385

632 521

944

463 730

374 371 789

772

650 545

943 800

811

943 883

(14)

Eldeli Toplama İşlemi MATEMATİK Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım.

223

199

147

265

169

333

226

436

458

475

321

253

485

364

255

357

635

417

596

348

225

228

548

788

497

548

168

419 198

136

796

586

148

267

275

478

267

255

299

167

488

486

666

573

265

389

357

362

277

193

385

125

398

294

186

398

(15)

Toplananların Yer Değiştirmesi MATEMATİK Aşağıdaki toplama işlemlerini örnekteki gibi önce parantez içindeki sayıları toplaya- rak yapalım.

Aşağıdaki eşitliklerde sembollerin yerine gelmesi gereken sayıları yazalım.

223 + (118 + 313) = (223 + 118) +

54 + (63 + 25) = (25 + 54) + 63 27 + (35 + 88) = (88 + 27) + 35

18 + (17 + 16) = (18 + 17) + 16

55 + (27 + 44) = (27 + 55) + 44 25 + (34 + 46) = (25 + 46) + 34

73 + (86 + 97) = (73 + 97) + 86

(175 + 313) + 228 = ( + 175) + 313

(121 + 234) + 255 = ( + 255) + 234 456 + ( + 327) = (248 + 456) + 327

300 + ( + 242) = (242 + 300) + 195 + (364 + 425) = (364 + 298) + 425 245 + (415 + 657) = (245 + 657) +

= ...

= ...

= ...

= ...

= ...

= ...

= ...

54 + 88 79 + 63

142 142

= =

=

=

=

=

= =

=

=

=

=

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

(16)

9 2

8

6

7

4

5

3

5

8

4

8

8

5

5

7

2

7

6 5

5

2

1

6

3

6

5

4

2

7

4 1

5

3

3

2

4

1

2

4

3

3

3

2

1

2

1

2

4 4

1

1

1

2

2

3

4

3

1

5

5 2

5

5

1

5

7

4

4

0

4

8

4

8

7

5

8

0

8 2

5

2

7

4

3

5

5

5

8

2

5 1

3

5

1

2

6

3

1

0

3

4

4

4

4

4

3

0

1 2

3

0

7

2

0

2

1

4

8

0

7 4

4

8

8

7

9

8

7

3

1

5

7

7

3

3

7

0

8 4

9

9

9

8

5

9

5

7

4

6

6 2

2

4

5

2

8

5

6

2

0

0

7

5

0

2

5

0

3 3

1

8

3

7

1

6

3

6

2

6

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım.

Çıkarma İşlemi MATEMATİK

(17)

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım.

7 3

5

6

2

6

5 7

2

6

8

9

4 5

3

5

4

5

8 6

8

6

6

3

5 1

3

1

1

2

4 1

1

1

5

1

1 1

1

2

3

1

1 2

4

5

5

2

9 7

0

4

8

9

5 7

2

6

8

9

2 5

7

3

2

9

7 6

9

8

6

4

2 1

0

1

4

7

5 6

2

1

6

9

2 3

6

3

1

8

1 2

6

5

3

3

8 9

8

4

9

8

5 6

9

7

5

8

6 7

4

5

7

6

6 7

9

8

6

6

6 5

7

1

9

7

5 0

6

6

1

3

2 6

1

1

5

5

5 3

9

5

4

2

Çıkarma İşlemi MATEMATİK

(18)

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örneğe uygun yapalım.

158-

624-

268-

572-

874-

795-

356-

754-

473-

659-

777-

549-

235-

598-

350-

965-

846-

654- 27

320

123

210

452

252

124

234

321

324

341

201

124

500

200

301

324

323 11

510

157

52

213

140

25

100

400

100

54

315

200

375

211

654

100

214 147

131 105

413

114

441

633

524

245

432

252

548

267

433

111

456

120

733

533

541 53

Çıkarma İşlemi MATEMATİK

(19)

Toplama İşlemi MATEMATİK

315

418

215 435

132

600 131

342 161

324 626

252

135 445

304

222

528 - 213

529 - 111

575 - 360 956 - 521

256 - 124

233 - 102 800 - 200

564 - 222 497 - 336

478 - 154 887 - 261

796 - 544

789 - 654

666 - 221

508 - 204

999 - 777

Aşağıda sonuçların yazılı olduğu yapbozun parçalarını kesip altındaki çıkarma işlem- lerinin yazılı olduğu boş kutulardan uygun olanına yerleştirelim.

(20)

Varlıkların Hareket Özellikleri FEN BİLİMLERİ VARLIKLARIN HAREKET ÖZELLİKLERİ

Hareketsiz Varlıklar Hareketli Varlıklar Çevremizdeki varlıkları gözlemlediğimizde bazı varlıkların hareketli, bazı var- lıkların ise hareketsiz olduğunu görürüz.

Cansız varlıklar herhangi bir etki olmadan hareket ede- mezler.

Örnek; masa, sıra, çanta, kalem,

Canlı varlıklar hareket eder- ler.Örnek; insanlar, hayvanlar ve bitkiler

Başlangıç noktasına göre yeri ve konumu değişen varlıklara hareketli varlık- lar, değişmeyen varlıklara ise hareketsiz varlıklar denir.

Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareket edebilmek için dışarıdan bir etkiye ihtiyacı yoktur? Yıldızını boyayalım.

(21)

Varlıkların Hareket Özellikleri

Varlıkların Hareket Özellikleri

FEN BİLİMLERİ

Aşağıdaki cümleler ile ait olduğu hareket türlerini eşleştirelim.

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başındaki daireye ‘‘D’’, yanlış olanların başındaki daireye ’’Y’’ yazalım.

Hızlanma Yavaşlama Sallanma Dönme Yön Değiştirme

Bir varlığın hızının gide- rek artması- na hızlanma hareketi denir.

Hareketli bir cismin hızının za- man içinde azalmasına yavaşlama hareketi denir.

Bir varlığın sağa, sola, ileri, geri sürekli gidip gelmesine sallanma hareketi denir.

Bir varlık sa- bit bir noktada kendi etrafında veya sabit bir cismin etrafın- da dolanıyorsa dönme hareketi yapıyordur.

Bir varlığın belli bir yöne doğru hareket ederken etki sonucu farklı bir yöne hareket etmesine yön de- ğiştirme hareketi denir.

Limana yanaşan geminin yaptığı harekettir.

Yukarı atılan topun aşağı doğru hareketidir.

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketidir.

Salıncağın yaptığı harekettir.

Havalanmakta olan uçağın yaptığı harekettir.

Helikopterin pervanesi dönme hareketi yapar.

Dünya’nın güneş etrafında yaptığı hareket yavaşlama hareketidir.

Bitkiler ışığa doğru yön değiştirme hareketi yaparlar.

Hızlanma Dönme Yavaşlama Yön değiştirme Sallanma

(22)

Meslekler

Meslekler

HAYAT BİLGİSİ

Aşağıdaki resimlerde verilen mesleklerin yaptığı işleri yazalım.

Aşağıda verilen ifadeleri mesleklerle eşleştirelim.

Çeşitli meyve ve sebzeleri yetiştirir.

Hasta olan hayvanları tedavi eder.

Kıyafetleri diker, yırtılan giysileri onarır.

İnsanları bir yerden bir yere ulaştırmaya çalışır.

Bireylere eğitim ve öğretim sunar.

Her meslek gerekli ve saygındır. Mesleklerin ayrı birer işlevleri ve bu meslekleri yapan insanların ayrı görevleri vardır. Toplumda her mesleğin yeri ve önemi farklıdır. Bazı mesleklerin olmaması hayatımızı zorlaştırır.

AŞÇI

VETERİNER

TERZİ

ÖĞRETMEN

Veteriner Çiftçi Pilot

Öğretmen Terzi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :