Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Doğru seçeneği işaretleyelim.

Tam metin

(1)

Masal TÜRKÇE

Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Doğru seçeneği işaretleyelim.

Tarla faresi kimi ziyaret etmiş? Nerede bir tek kuş sütü eksikmiş?

Tarla faresi, şehir faresinin evine ula-

şınca ne demiş? Tam yemeğe başlayacakları sırada kim-

ler içeri girmiş?

1. 3.

2. 4.

Şehir faresi, arkadaşı tarla faresini her zaman tarlaya gi- derek ziyaret edermiş. Ona konuk olup her gün beraberce yemeklerini yerlermiş. Bir gün şehir faresi, arkadaşı tarla faresini yaşadığı şehre davet etmiş. Şehir faresi o kadar çok ısrar etmiş ki sonunda şehir hayatını pek sevmeyen yoksul tarla faresi; “Davete icabet etmek gerekir. Gidip şu arka- daşımın evini ziyaret edeyim.” diyerek yola koyulmuş. Tarla

ŞEHİR FARESİ İLE TARLA FARESİ

faresi yolculuğunu tamamlayıp da şehir faresinin yaşadığı eve ulaşınca gözlerine ina- namamış. “Ooo, bu ne büyük bir zenginlik!” diyerek hayretini gizleyememiş. İçeri girince daha bir etkilenmiş gördüklerinden. Hele o ziyafet sofrasını görünce dili tutulmuş. Bir tek kuş sütü eksikmiş sofrada. Güzel yemekler, çeşit çeşit peynirler ve akla gelebilecek her yiyecek onları bekliyormuş. Şehir faresi bu aziz misafirini baş köşeye oturtmuş. Tam yemeğe başlayacaklarmış ki, bir gürültü kopmuş. Az sonra bu büyük evin büyük Kedisi içeri girmiş. Şehir faresi hemen kaçıp saklanmış. Bunu gören tarla faresi de saklanmış.

Ortalığı kolaçan eden kedi bir süre sonra gitmiş. Masaya oturmuşlar, tekrar bir gürültü kopmuş. Bu defa gelen evin hanımı imiş. Neyse ki hemen saklanan farecikleri Görme- miş. Ama farecikler çok korkmuş. Şehir faresi; ”Tehlike geçti, şimdi yemeğimizi yiyebili- riz.’’ diyerek arkadaşı tarla faresini sofraya davet etmiş. Tarla faresi sofraya oturmadan kapının yolunu tutmuş. ‘‘Bu kadar korku yeter. Benim evim zengin değil ama korkusuzca ve özgürce yaşıyorum orada. Her an korku içinde zengin yaşamaktansa, kendi evimde özgür yaşamayı tercih ederim.” demiş.

Böylece tarla faresi geldiği gibi yaşadığı yoksul topraklara geri dönmüş. Mutlu mesut yaşamaya devam etmiş. Bir daha da kente hiç inmemiş.

(2)

Harf - Hece Bilgisi TÜRKÇE Aşağıdaki kutuların içinde karışık olarak verilen heceleri boyayarak anlamlı kelimeler oluşturalım. Oluşturduğumuz kelimeyi, harf sayısını ve hece sayısını altlarına yazalım.

Aşağıda alfabedeki sırası verilen harfleri noktalı yere yazıp görselleri ile eşleştirelim.

yol de

zon kös

si

ra

Kelime: Kelime:

Kelime:

Kelime:

TAVŞAN

Kelime:

Kelime:

Harf sayısı: Harf sayısı:

Harf sayısı:

Harf sayısı:

Harf sayısı:

Harf sayısı:

Hece sayısı: Hece sayısı:

Hece sayısı:

Hece sayısı:

Hece sayısı:

Hece sayısı:

lık men

nı bek

yo

te

ki at

li ne

ne

kol la

salatalık 9 4

ğir

ha ler

fa

zi

ta ko

me te

de

ma

sa sa

ge su

ma

ya

24

21

20

14

14

29 1

1

6

25

19

26 27

14

17

21

20

21 23

25

8

2

6

1 1

17

25 6 17

1

14

7 1

17 9 1

(3)

Zıt Anlamlı Kelimeler TÜRKÇE Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlısını boyayalım.

Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını yazalım.

Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını cümle içinde kullanalım.

açık

barış

aşağı

ağır

zayıf

geri aralık

kavga

ortası

cılız

kilolu

uzak kapalı

savaş

yukarı

hafif

şişman

ileri

barış çirkin ağır dolu

uzun siyah kuru

önce genç gece

sağ az hızlı

ön fakir zarar

derin ödül doğu

(4)

Eş Anlamlı Kelimeler TÜRKÇE Aşağıdaki cümleleri, altı çizili kelimelerin eş anlamlısını kullanarak yeniden yazalım.

Aşağıdaki her grupta eş anlamlı kelimeler verilmiştir. Eş anlamlı kelimeleri aynı renge boyayalım.

Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını karşılarındaki boş alanlara yazalım.

Barış tahtaya tümce yazdı.

Yaşlı adam bankta oturuyordu.

Sınavda çok basit sorular çıkmıştı.

Yıl sonunda mezun olacağız.

hikaye

kelime

siyah

sonbahar

organ

yel

hatıra

sürpriz öykü

tümce

kırmızı

kış

kalp

rüzgar

anı

armağan şiir

cümle

kara

güz

yürek

yağmur

soru

hediye

dize hasret tutsak

uyarı alem önlem

tane lisan kalp

(5)

Noktalama İşaretleri TÜRKÇE Aşağıda verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümleler oluşturup yazalım. Cümle- lerde noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanalım.

Aşağıda verilen metni altındaki boşluğa yazalım. Metindeki cümlelere gelmesi ge- reken noktalama işaretlerini koyalım.

kimler

ağaçlar

mutlu

kapıya

baban

of

kaçta

kadar gelecek

ilkbaharda

uçuyor

sıkıştı

aldı

çok

saat

ne yarın

açar

mutlu

elim

ne

sıkılıyor

eve

konuşuyor parka

çiçek

kelebekler

ah

pazardan

canım

döneceğiz

güzel

Anne geyik yavrularını yanına çağırdı Onlara sakince dedi ki

Yavrularım ormanda yanlız başınıza yemek aramanızın zamanı geldi Artı bü- yüdünüz Karşınıza çıkacak olan yırtıcı hayvanlara dikkat etmelisiniz Yavrulardan biri annesine baktı Anneciğim sen merak etme dikkatli oluruz dedi Daha son- ra ormanın derinliklerine doğru yola koyuldular İlk defa dışarıya adım atmışlardı Gördükleri karşısında hem şaşkınlardı hem de heyecanlılardı

(6)

Sözcükleri doğru olarak yazmayı ve okumayı sağlayan kurallara yazım kuralla- rı denir. Sözcüklerin doğru yazılışlarını imla kılavuzuna bakarak öğrenebiliriz.

Yazım Kuralları TÜRKÇE

Doğru yazılan kelimeleri örnekteki gibi boyayalım.

yalnız

şefkat

kravat

inklap

soğuk

öretmen

elektrik

yanlış

meyve

eşki

çukulata

sovan

aile

filim

tren

çünkü

sipor

herşey

kibrit

öğrenci

alarım

İstanbul

aferim

şöför

kavaltı

maydanoz

cilet

herkes yanlız

şevkat

gravat

inkılap

sovuk

öğretmen

elektirik

yalnış

meyva

ekşi

çikolata

soğan

ayle

film

tiren

çünki

spor

her şey

kirbit

örenci

alarm

İstambul

aferin

şoför

kahvaltı

maydonoz

jilet

herkez

(7)

Cümleler büyük harfle başlar.

Şiirde dizeler büyük harfle başlar.

Özel isimler büyük harfle başlar.

Kurum ve kuruluş adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.

Dergi, kitap ve gazete adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.

Yazım Kuralları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını bularak cümlelerin doğrusunu yazalım.

Büyük harflerin yazımında yanlışlık yapılan kelime ve kelime gruplarını doğru bir şekilde yeniden yazalım.

Köpeğim dumanın kemiği kaybol- muş.

Her hafta sevimli çocuklar dergisi alıyorum.

Türkiye’nin en yüksek dağı ağrı dağıdır.

van gölü ülkemizin en büyük gö- lüdür.

türkçe ödevini sedayla birlikte ya- pacağız.

Okul müdürümüz sinan bey aile- lerimizle görüşme yapacak.

türkçe

sevgi sokağı

mustafa kemal atatürk

ramazan bayramı

atatürk orman çiftliği

türkiye cumhuriyeti

şaban bey

(8)

Tek ve Çift Doğal Sayılar MATEMATİK Aşağıda toplama işlemlerinin sonucu tek olanlara ‘‘T’’, çift olanlara ‘‘Ç’’ yazalım.

Aşağıdaki rakamlar birer kez kullanılarak istenilen üç basamaklı sayıları yazalım.

3

7

4

1 9

5

0

4 2

2

3

5 En büyük çift sayı:

En büyük çift sayı:

En büyük çift sayı:

En büyük çift sayı:

En büyük tek sayı:

En büyük tek sayı:

En büyük tek sayı:

En büyük tek sayı:

En küçük çift sayı:

En küçük çift sayı:

En küçük çift sayı:

En küçük çift sayı:

En küçük tek sayı:

En küçük tek sayı:

En küçük tek sayı:

En küçük tek sayı:

24

25

55

10

75

75 20

17

63

11

23

50 33

49

12

21

37

51 24

52

26

30

40

52 15

48

27

20

48

74 47

42

96

31

18

73

Ç T T

(9)

Tek ve Çift Doğal Sayılar MATEMATİK Aşağıdaki çift sayıları kırmızıya, tek sayıları siyaha boyayalım.

Aşağıdaki toplama işlemlerinden toplamı tek olanlara ‘‘T’’, çift olanlara ‘‘Ç’’ yazalım.

Tek

Tek

Tek

Tek 13 + 36 = 49

22 + 21 =

21 + 27 =

30 + 46 = 44 + 21 =

38 + 46 =

46 + 51 =

77 + 34 = 18 + 27 =

71 + 19 =

63 + 63 =

55 + 19 = 23 + 10 =

57 + 34 =

17 + 12 =

59 + 23 = Çift

Çift

Çift

Çift

25 31

23 27 29 33

39 37 35 41 43 45 47 49 59 57 55 53 51

6 8 61 2 100

72 97 4 63 36 99 36 50 70 74 76 65 78 80 82 84 48 93 95 68 66 67 86 19 98 13 11 46 91 89 64 62 69 88 94 96 17 15 44 52 56 58 60 71 90 23 21 36 36 42 54 85 87 36 73 92 25 27 36 36

40 83 81 38 75 102 34 32 30 18 20 22 77 24 26 28

16 14 79 12 10

(10)

Romen Rakamları MATEMATİK

Aşağıdaki romen rakamı yazılı tavuklarla karşılığı olan sayıların yazıldığı yumurtaları aynı renge boyayalım.

Aynı sembol en fazla üç kere yan yana yazılabilir.

II VI

IV IX

XII XV XIII

2 III 6

4 9

5+1

5-1 10-1

10+212 10+515 10+313

3

Bir sembolün sağına kendisinden küçük bir sembol yazılırsa toplanarak okunur.

Bir sembolün soluna kendisinden küçük bir sembol yazılırsa çıkarma yapılır.

Aşağıda verilmiş olan sayılardan önce ve sonra gelen sayıları romen rakam- larıyla yazalım.

II

VI

XII

XV

V

I IV

IX

VII

X

XIV

XVII

III

XV

X

VI

II

XIV

XI

V

IX

XII

IV

VII

15 12 5

10 11 9

6 14 7

3 2 4

(11)

Romen Rakamları MATEMATİK Aşağıdaki köpeklerle etleri örnekteki gibi eşleştirelim.

Aşağıdaki Romen rakamlarıyla verilen çıkarma işlemlerinin sonuçlarını örnekteki gibi Romen rakamı ile yazalım.

VI XVI

IX XIII

XI XV

XII XIX

XII

XIV III XVII

V VI

IV III

VI VIII V VIII

X

VII II VI I

Aşağıdaki sayıları romen rakamları ile yazalım.

6 3

17

10 17

12

11 14

19

1 5

4 VI

XVI XIII XIV VIII XX IV XVII IX

13 17 4 16 9 14 8 10

(12)

Romen Rakamları MATEMATİK Aşağıdaki Romen rakamlarıyla verilen toplama işlemlerinin sonuçlarını örnekteki

gibi Romen rakamı ile yazalım.

Aşağıdaki Romen rakamlarından çift olanlarını turuncuya boyayalım.

Aşağıdaki Romen rakamlarından tek olanlarını yeşile boyayalım.

9 + 3

5 + 5

13 + 7

9 + 9

8 + 5

6 + 7

1 + 8

5 + 7

7 + 7

9 + 1

9 + 5

6 + 1

10 + 2

12 + 6

6 + 6

2 + 2

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= XII

XII

XX IX

XV

XV

VII VII

IV

I

XVII X

V

VI

VIII II

II

IV

XVIII XI

I

V

III XIII

XIV

VIII

XIII III

VII

(13)

Romen Rakamları MATEMATİK

Aşağıda okunuşları verilen sayıları romen rakamları ile yazalım.

Aşağıdaki ayların başına kaçıncı ay olduklarını Romen rakamları ile yazalım.

Haziran Ocak

Mayıs Ağustos

Şubat Eylül

Nisan Mart

Temmuz Ekim

Aralık Kasım

Aşağıdaki boş alanları örnekteki gibi dolduralım.

Yedi

Sekiz

Dört VII

XIV

IV 7

19

15

9 İki

On üç On sekiz Yedi Yirmi

On yedi Dokuz On altı

On beş Dört

(14)

Eldesiz Toplama İşlemi MATEMATİK

Yüzlük

4 Yüzlük

3 Yüzlük

7 Yüzlük

4 Yüzlük

3 Yüzlük

2 Yüzlük 2 Yüzlük

1 Yüzlük

1 Yüzlük

2 Yüzlük

2 Yüzlük

7 Yüzlük ....Yüzlük

....Yüzlük

....Yüzlük

....Yüzlük

....Yüzlük

....Yüzlük Yüzlük

Yüzlük

2 2

1 3

2 1 3

4 2 1 6

3

Onluk

2 Onluk

4 Onluk

1 Onluk

4 Onluk

2 Onluk

8 Onluk 5 Onluk

3 Onluk

5 Onluk

2 Onluk

6 Onluk

1 Onluk ....Onluk

....Onluk

....Onluk

....Onluk

....Onluk

....Onluk Onluk

Onluk 2 1 3

Birlik

1 Birlik

5 Birlik

5 Birlik

3 Birlik

9 Birlik

8 Birlik 8 Birlik

4 Birlik

3 Birlik

5 Birlik

0 Birlik

1 Birlik ....Birlik

....Birlik

....Birlik

....Birlik

....Birlik

....Birlik Birlik

Birlik 4 2 6

Taban bloklarla modellenen toplama

işlemlerini yapalım. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım.

(15)

Eldesiz Toplama İşlemi MATEMATİK

2 2

1

4

3

2

1

3

2

2

3

5

5

2

5

4 5

5

2

1

6

1

2

5

4

2

3

1 1

1

1

3 1

4

2

1

1

1 3

2

3

2

3

4

2

3 1

1

1

2 4

1

1

6

2

2

3

3

3

1

5

2 2

2

1

2

0

4

4

1

5

4

2

1

5

0

2 4

2

2

2

4

3

5

2

8

0

2

1 1

0

5

2

1 1

2

4

8

1

5

3

1

2 0

3

0

4

2

3

0

4 3

5

1

8

3 1

2

0

5

5

1

1

3

1

0

0

4 4

4

0

1

5

1

7

7

6

1

0

4

0

0

1 4

7

0

5

5

5

4

0

7

4

0

2 2

2

7

3

4 2

3

1

0

0

0

0

1

3

0 3

2

1

0

7

5

2

0

5

4 3

1

0

3

2 3

1

0

3

4

4

2

3

0

2

2 Aşağıdaki eldesiz toplama işlemlerini

yapalım. Aşağıdaki eldesiz toplama işlemlerini

yapalım.

(16)

Eldesiz Toplama İşlemi MATEMATİK

Aşağıdaki eldesiz toplama işlemlerini yapalım. Doğru olan sonucu boyayalım.

Aşağıdaki eldesiz toplama işlemlerinde boş olan alanları dolduralım.

125 + 142

341 + 121

747 + 120

378 + 410

214 + 323

125 + 614

161 + 122

546 + 140

353 + 225

263 + 421

810 + 158

130 + 431 267

542

847

788

519

841

293

656

577

764

938

571 269

589

957

778

537

739

273

666

578

941

948

561 255

652

754

798

232

100

123

254

246

342 113

250

614

243

342

154 321

430

546

511

521

222 457

510

400

724

422

517 539

654

363

676

579

684

958

551 246

462

867

768

546

819

283

686

580

755

968

541

(17)

Eldeli Toplama İşlemi MATEMATİK

2 2

1

4

3

2

1

3

2

2

3

5

5

2

5

4 5

5

2

1

6

1

2

5

4

2

3

4 1

1

1

3 1

4

2

1

1

1 3

2

3

2

3

4

2

3 1

1

1

1 4

1

1

6

2

2

3

3

3

1

5

5 2

2

1

5

5

4

4

1

5

4

2

1

5

0

6 2

2

2

2

4

3

5

5

5

8

2

5 1

0

5

2

1 1

2

4

8

3

5

3

6

2 6

3

9

4

2

3

0

4 3

5

1

8

3 4

8

0

7

5

2

6

7

4

8

0

7 4

4

9

1

5

1

7

7

6

1

7

4

2

4

9 4

9

9

9

8

5

4

0

7

4

6

6 5

5

7

3

4 6

3

1

0

0

9

6

3

3

0 3

2

5

0

7

5

2

6

5

4 3

8

8

3

2 7

1

8

3

7

8

6

3

6

2

6 Aşağıdaki eldeli toplama işlemlerini

yapalım. Aşağıdaki eldeli toplama işlemlerini

yapalım.

(18)

Eldeli Toplama İşlemi MATEMATİK

198

164

298

456

476

277

254

367

645

291

246

342

424

688

168 325

255

157

257

239

351

258

240

199

246

169

384

182

155

154 164

437

560

438

427

497

687

575

278

534

428

579

278

236

236 488

518

455

366

366

765

436

413

265

638

257

499

369

288

574

Aşağıdaki eldeli toplama işlemlerini yapalım, sonuçlarını boş alanlara yazalım.

(19)

Beş Duyumuz FEN BİLİMLERİ

Aşağıdaki cümleleri okuyup bu cümlelerin hangi duyu organının sağlığıyla ilgili oldu- ğunu karşısına yazalım.

Göz Sağlığımızı Korumak İçin Yapılması Gerekenler

Kulak Sağlığımızı Korumak İçin Yapılması Gerekenler

Burun Sağlığımızı Korumak İçin Yapılması Gerekenler

Deri Sağlığımızı Korumak İçin Yapılması Gerekenler

Dil Sağlığımızı Korumak İçin Yapılması Gerekenler

Işığın az ya da çok olmamasına dikkat etmeliyiz. Yakın mesafaden televizyon izlememeliyiz.

Gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız. Şiddetli darbelerden korunmalıyız.

Yabancı cisimleri kulağımıza sokmamalıyız.

Bilmediğimiz nesneleri koklamamalıyız. Burnumuzu yabancı maddelerle karış- tırmamalıyız.

Düzenli banyo yapmalıyız. Güneş altında uzun süre kalmamalıyız. Derimizi kimyasal maddelerden korumalıyız.

Ağız ve diş temizliğine özen göstermeliyiz. Alkol, sigara gibi maddelerden uzak durmalıyız.

Ezik, şişlik veya yara varsa muayene olmalıyız.

Soğuktan korunmak için bere takmalıyız.

Televizyonu yakından izlememeliyiz.

Ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

Kötü kokulu ortamlarda uzun süre durmamalıyız.

Gürültülü yerlerden uzak durmalıyız.

Asitli içeceklerden uzak durmalıyız.

Deri

(20)

Okulda Dayanışma ve Demokrasi HAYAT BİLGİSİ

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına ‘‘D’’, yanlış olanın başına ‘‘Y’’ yazalım.

Aşağıda verilen tanımları uygun kavramlarla eşleştirelim.

Okulda Dayanışma ve Demokrasi

Okul, birlikte iş yapma becerimizi geliştirir. Bir gruba ait olma, bu grupta görev alma sorumluluğu kazandırır. Düşüncelere saygı göstermeyi öğretir.

Ayrıca düşüncelerimizi açıkça söylememize yardımcı olur. Okulda demokrasi anlayışı kazanırız. Başkalarının haklarına saygı duymayı ve kendi haklarımızı korumayı öğreniriz.

Okul genelinde kararları öğretmen alır.

Okulumuzdaki sosyal etkinliklerde görev almak için istekli olmalıyız.

Sınıf kurallarını öğretmen tek başına belirlemelidir.

Sınıfı ilgilendiren konularda karar alınıyorsa herkes fikrini açıkça söylemelidir.

Demokratik uygulamaları hayatımızın her alanında kullanabiliriz.

Toplum içinde insanların yardımlaşma faaliyeti için bir araya gelmesine denir.

İhtiyacı olan arkadaşımızın eksiklerini gidermek ama- cıyla bağış toplanmasına denir.

İnsanların tek başlarına yapamadıklarını başkalarının destek olarak yapmasıdır.

Bir çalışmaya yardım sağlamak amacıyla genellikle açık havada yapılan ve gelir sağlanan toplantı.

yardımlaşma

kampanya

kermes

dayanışma

(21)

Özenle Kullanalım HAYAT BİLGİSİ

Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayalım.

Aşağıdaki sorulara ‘‘evet’’, ‘‘hayır’’ kutularını boyayarak cevap verelim.

Okul Kaynaklarını Etkili ve Verimli Kullanalım

Okuldaki ihtiyaçlarımızı karşılamak için okul kaynaklarımızı kullanırız. Okulları- mızda su, elektrik, doğal gaz gibi kaynaklar kullanırız. Bu kaynakların verimli kullanılması hepimizin sorumluluğundadır. Örneğin; sınıf yeteri kadar aydınlık- sa ışıkları kapatmalıyız. Okul musluğunu açık bırakan arkadaşlarımızı uyarma- lıyız.

Okulda boşa akan muslukları ...

Okul kitaplığındaki kitapları ... kullanmalıyız.

Sınıf kitaplığındaki kitapları özenli okuyor musun?

Gündüz vakti sınıfın ışıklarını yakıyor musun?

Sinirlenince kapıya tekme atıyor musun?

Lavabodaki sıvı sabunu israf etmeden kullanıyor musun?

Sınıftaki sıraları kalemle çiziyor musun?

Kaynakları verimli kullanman gerektiğini biliyor musun?

Arkadaşlarına karşı öfkeyle yaklaşıyor musun?

Okul eşyalarına zarar veriyor musun?

Okulun bahçesini temiz tutuyor musun?

Sabun ve tuvalet kağıdını ... kadar kullanalım.

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Okul, ... uyum sağlamamıza katkıda bulunur.

Okul, toplumdaki bireylerin birbirlerine karşı daha ... olmasını sağlar.

kapatmalıyız topluma ihtiyacımız saygıyı özenle

(22)

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ TÜRKÇE

5.

6.

7.

8.

1.

3.

4.

A.

A.

B.

C.

B.

C.

Defne, öğretmenine soru sordu.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcü- ğün yerine hangisi gelirse cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?

Yukarıda verilen sözcükler zıt anlamla- rıyla eşleştirildiğinde hangi sözcük dışa- rıda kalır?

Aşağıdaki görsellerin hangisinin adın- da ‘‘a’’ harfi diğerlerine göre daha fazla yer almıştır?

Yukarıdaki sözcüklerden satır sonuna geldiğinde hecesine bölünebilenler boyanırsa hangisi oluşur?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanılmadığı için anlam karı- şıklığı olmuştur?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?

A.

A.

A.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

muallim

üst

cevap

çık

sual

var 2.

Yukarıda verilen nesnelerden hangisi- nin adındaki hece sayısı fazladır?

A.

A.

B.

B.

C.

C.

Bilgisayarı bozulmuş.

spor elma tren dört güneş

Benimle oynar mısın Çocuğuna oyuncak aldı.

Baban kaç kilo elma aldı İhtiyar adama soru sordu.

Senin de saçon beyazlamış A.çay B. süt C. elma

yok çık var üst in

(23)

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ MATEMATİK

5.

6.

7.

1.

3.

4.

Aşağıdakilerden hangisinin sonucu tek sayıdır?

16, 14 ve 5 sayıları boyanırsa tablo- nun görünümü hangisi olur?

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdaki rakamları kullanarak oluş- turulabilecek en büyük çift sayı kaç- tır?

Yukarıdaki rakamları birer defa kul- lanarak oluşturulabilecek üç basa- maklı en büyük çift sayı ile üç ba- samaklı en küçük tek sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

V + V işleminin sonucu kaçtır?

A.

A. B.

C.

A. A.

A.

B.

B. B.

B.

C.

C. C.

C.

126 286 193

310 323 321

978 612

VI

987 545

XV

879 653

X

2.

Yukarıdaki sıralamada boş bırakılan yere yazılabilecek sayı ile ilgili hangisi söylenemez?

A.

B.

C.

A.

A.

A.

Yazılabilecek en büyük tek sayı 25’tir.

Yazılabilecek en küçük tek sayı 21’dir.

Yazılabilecek en büyük çift sayı 24’tür.

3 + 6 işleminde toplam çift sayıdır.

12 + 8 işleminde toplam çift sayıdır.

7 + 9 işleminde toplam çift sayıdır.

21 < ... < 26

8 9 7

4 1 2

V XVI

XIII III

XIV VII

(24)

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ Fen Bilimleri

4.

5.

6.

1.

3.

Güneşli havalarda güneş gözlüğü takan Serhat hangi duyu organının sağlığını korumaya çalışmıştır?

Buna göre Gamze hazırlayacağı su- numda aşağıdaki bilgilerden hangisini kullanamaz?

Sibel hangi duyu organının sağlığına dikkat etmemiştir?

Buna göre gözleri kapalı olan öğ- renci hangi duyu organını kullanarak arkadaşını tanımıştır?

Gamze yandaki görseli kullanarak fen bilimleri dersi için sunum hazır- layacaktır.

Aşağıdaki duyu organı ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A.

A.

B.

B.

C.

C.

Kulak

El

Göz

Burun

Burun

Göz 2. Aşağıdaki görsellerden hangisi duyu

organlarımızdan biri değildir?

A.

B.

C.

Duymamızı sağlar.

Beş duyu organımızdan biridir.

Koku almamızı sağlar.

A. B.

C.

A.

A.

B.

B.

C.

C.

Göz

Göz Görme

Burun

Burun Koku alma

Dil

Dil Duyma

Sibel yemeklerin tadlarını iyi ala- madığı için doktora gitmiştir.

Sergen Öğretmen, sınıfta bir öğrencisini seçerek gözlerini ka- patmasını istemiştir. Gözleri kapalı olan öğrencinin bir arkadaşını yüzüne dokunarak tanıdığını göz- lemlemiştir.

(25)

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ Hayat Bilgisi

3.

5.

4.

1.

2.

Okulun doğusunda ve batısında sıra- sıyla hangi yapılar vardır?

Yukarıdaki ifadeleri ‘‘Doğru, Yanlış’’

olarak değerlendireceğiz. Hatasız bir değerlendirme hangi seçenekteki gibi olmalıdır?

Hangi öğrencinin okul ile ilgili söyle- dikleri doğru değildir?

Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

Yukarıdaki noktalı alana aşağıdakiler- den hangisi gelebilir?

A.

A.

B.

C.

A.

A.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

Kasap - Manav

Okulun musluklarını açık bırakmak.

sadece müdüre Hastane - Durak

Gereksiz yanan lambayı söndürmek.

demokratik kurallara Hastane - Muhtarlık

Okul merdivenlerinden yürüyerek annemize

Durak Hastane

Manav Okul

Kasap Muhtarlık

D K B

G Okul zaman kaybından

başka bir şey değildir.

Okulumuz ve sınıfımızın yönetimi ... uygun olmalıdır.

Okul bizi geleceğe hazırlar.

Okulda yeni bilgiler öğreniriz.

( ) Okulumuzda sosyal etkin- liklerde görev almak için istekli olmalıyız.

( ) Sınıf başkanlığına aday ol- mak için müdürden izin almak gerekir.

( ) Sınıfta herkes fikrini açıkça söyleyebilir.

A.(D) B. C.

(Y) (D)

(D) (D) (Y)

(Y) (Y) (D)

(26)

Burak, Sinan ve Görkem üzerinde numara yazan topları kovalara atacaklar- dır. Oyunun kuralları şu şekildedir:

- Tek sayılı toplar 1 numaralı kovaya, çift sayılı toplar 2 numaralı kovaya atılacaktır.

- Her çocuk dört top atacaktır.

- Burak IV, VI, VIII ve X numaralı topları kovaya atmıştır.

- Görkem III, VII, XI ve XV numaralı topları kovaya atmıştır.

- Sinan XVI, II, IX ve XIV numaralı topları kovaya atmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1.

A.B.

C.

Burak, 1 numaralı kovaya hiç top atmamıştır.

Görkem, 2 numaralı kovaya iki top atmamıştır.

Sinan, her iki kovaya da top atmıştır.

1 2

III IX IV

A. B. C.

2.

Yukarıda verilenlere göre boyalı alanlara yazılması gereken sayılarla oluş- turulabilecek en büyük ve en küçük üç basamaklı sayıların toplamı kaçtır?

Yanda üç basamaklı üç tane sayı verilmiştir. Bu sayılarla ilgili şu bilgiler verilmiştir:

- A, rakamları farklı en küçük üç basamaklı sayıdır.

- B, rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek

431 565 642

sayıdır.

- C, onluğa yuvarlandığında 150 sayısını veren en küçük sayıdır.

1 1 A

B C

0 0

2

5

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ Soruya Gel

(27)

Verilen bilgileri yerleştirelim. Daha sonra her satır ve sütunda 1-4 arası ra- kamları birer kez kullanılacak şekilde yerleştirelim.

A

A

A

A B

B

B

B C

C

C

C D

D

D

D 1

1

1

1 4 4

4 2 2

1

2

2

2

2 2

1 1

3

3

3

3 1

3

3 2 3

4

4

4

4 2 2

3 4

2

4

A-2 = 1

A-1 = 3

A-2 = 3

A-1 = 1

B-4 = 3

B-4 = 3

C-1 = 2

C-1 = 3 A-3 = 2

A-2 = 4

B-1 = 3

B-2 = 3

C-4 = 1

C-2 = 2

D-2 = 1

D-1 = 2 B-2 = 2

B-3 = 2

B-3 = 4

C-3 = 1

D-3 = 4

D-3 = 4

D-4 = 2

D-3 = 4

AKIL VE ZEKA ETKİNLİKLERİ

(28)

AKIL VE ZEKA ETKİNLİKLERİ Boş karelerin tümünü sarı ve mavi renklerle öyle boyayalım ki;

- Her satırda ve her sütunda 3 sarı, 3 mavi kare bulunsun.

ÖRNEK

(29)

Cevap Anahtarı 3. Sınıf 1. Dönem 5. Hafta

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE

1- 1-

1- 1-

B A

C C

2- 2-

2- 2-

A B

A A

3- 3-

3- 3-

B A

A C

4- 4-

4- 4-

A C

B B

5- 5-

5- 5-

C B

A C

6- 6-

6-

A C

A 7- 8-

7- C

C

C

SORUYA GEL

1- B

2-B

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :