Bilaga till RUN vidarefördelning av verksamhets- och projektstöd 2021 Dnr: 00553-2020

Tam metin

(1)

Bilaga till RUN vidarefördelning av verksamhets- och projektstöd 2021 Dnr: 00553-2020

FÖRDELNINGSBUDGET 2021 - KULTUR Beviljat 2020 Beviljat 2021 Förändring Not Ansökt 2021

Verksamhetsbidrag - Kulturinstitutioner

Norrbottens föreningsarkiv 680,0 665,0 -15,0 1) 680,0

Riksteatern Norrbotten 550,0 540,0 -10,0 1) 900,0

Dans i Nord 2 100,0 2 350,0 250,0 1) 2) 3 200,0

Konstmuseet i Norr 6 600,0 6 600,0 0,0 1) 6 600,0

Ájtte fjäll- och samemuseum 1 420,0 1 390,0 -30,0 1 430,0

Giron Sámi Teáhter 500,0 490,0 -10,0 520,0

Tornedalsteatern 735,0 720,0 -15,0 800,0

Silvermuseet 650,0 785,0 135,0 7) 1 200,0

Norrbottensteatern 20 507,0 20 157,0 -350,0 1) 20 157,0

Havremagasinet 3 184,0 3 256,0 72,0 1) 3 256,0

Summa kulturinstitutioner 36 926,0 36 953,0 27,0 38 743,0

Verksamhetsbidrag - Folkbildning

Norrbottens Bildningsförbund 9 230,0 9 045,0 -185,0 3) 9 230,0

Mobilitetsersättning 1 300,0 1 450,0 150,0 4) 1 450,0

Summa folkbildning 10 530,0 10 495,0 -35,0 10 680,0

Verksamhetsbidrag - Kulturorganisationer

Sv Folkdansringen Övre Norrlands distrikt 20,0 19,0 -1,0 50,0

Dansinitiativet 400,0 390,0 -10,0 1 000,0

Norrbottens hemslöjdsförening 35,0 34,0 -1,0 50,0

Konstnärscentrum Nord 20,0 19,0 -1,0 30,0

Konstnärer i Norrbotten (KiN) 40,0 39,0 -1,0 75,0

Sveriges Konstföreningar Norrbotten 50,0 49,0 -1,0 50,0

Galleri Syster, inkl. Galleri Lillasyster 200,0 195,0 -5,0 550,0

Svensk Form Norrbotten 50,0 49,0 -1,0 75,0

Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) 30,0 29,0 -1,0 100,0

Bygdegårdarnas riksförbund 20,0 19,0 -1,0 25,0

Norrbottens hembygdsförbund 90,0 88,0 -2,0 90.0

Siknäsfortet 20,0 19,0 -1,0 20,0

Försvarsmuseum Boden 380,0 370,0 -10,0 380,0

Norrbottens körsångarförbund 50,0 49,0 -1,0 100,0

Sverige-Finska Riksförbundet (SFRF) 40,0 39,0 -1,0 60,0

Samernas utbildningscentrum 150,0 145,0 -5,0 570,0

(2)

Svenska Tornedalingars Riksförbund (STR-T) 100,0 98,0 -2,0 200,0

Niejda - EJ ANSÖKT 2021 30,0 0,0 -30,0 0,0

Met Nuoret 50,0 49,0 -1,0 50,0

Sáminuorra 30,0 29,0 -1,0 50,0

Föreningen Norden 170,0 165,0 -5,0 460,0

Skådebanan 70,0 68,0 -2,0 85,0

Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) 100,0 100,0 0,0 1) 100,0

Kulturföreningen Ebeneser 150,0 146,0 -4,0 200,0

Norra Norrlands Folkets Hus och Parkregion 100,0 98,0 -2,0 100,0

Kontaktnätet Region Norra Norrland 30,0 29,0 -1,0 70,0

Teatercentrum Norra 40,0 39,0 -1,0 95,0

ATR Amatörteater i Norrbotten 50,0 49,0 -1,0 250,0

Teater Mila 90,0 88,0 -2,0 450,0

Teater Institutet 30,0 29,0 -1,0 160,0

Lule Stassteater, varav 150 tkr till Sjukhusclowner 500,0 490,0 -10,0 650,0

Teater Scratch 250,0 245,0 -5,0 250,0

Danscentrum Norr - NY SÖKANDE 2021 0,0 0,0 5) 160,0

Sameslöjdsstiftelsen Sámi Duodji - NY SÖKANDE 2021 0,0 0,0 5) 350,0

Tornedalica - NY SÖKANDE 2021 0,0 0,0 5) 40,0

Jukkasjärvi Hembygdsförening - NY SÖKANDE 2021 0,0 0,0 5) 25,0

Arrangörer i Norr - NY SÖKANDE 2021 0,0 0,0 5) 50,0

Summa kulturorganisationer 3 385,0 3 274,0 -111,0 6 930,0

Verksamhetsbidrag - Distriktspensionärsorganisationer

SPF Seniorerna Norrbotten 95,0 89,2 -5,8 6) 95,0

SKPF Distrikt Norrbotten 160,0 161,7 1,7 6) 180,0

PRO Norrbotten 315,0 307,7 -7,3 6) 340,0

Summa distriktspensionärsorganisationer 570,0 558,6 -11,4 615,0

Verksamhetsbidrag - Distriktsorganisationer inom fritidsområdet

Sverok Norrbotten - NY SÖKANDE 2021 0,0 0,0 5) 70,0

Friluftsfrämjandet Norrbotten 80,0 78,0 -2,0 80,0

Unga Örnar 80,0 78,0 -2,0 100,0

RF - SISU Norrbotten inkl. "Fysisk aktivitet på Recept" (FaR) 2 600,0 2 548,0 -52,0 3 000,0

Norrbottens Ridsportförbund 150,0 147,0 -3,0 150,0

Summa distriktsorganisationer inom fritidsområdet 2 910,0 2 851,0 -59,0 3 400,0

(3)

Verksamhetsbidrag - Distriktsorganisationer inom hälso- och sjukvårdskompletterande

området

BUFFF 30,0 50,0 20,0 7) 200,0

Norrbottens Parasportförbund 570,0 558,0 -12,0 620,0

Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten 130,0 150,0 20,0 7) 157,0

FAMY Norrbotten 12,0 0,0 -12,0 8) 50,0

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika 30,0 29,0 -1,0 50,0

Hjärtebarnsfonden Norr 25,0 24,0 -1,0 35,0

UNF Norrbotten 28,0 27,0 -1,0 30,0

NTF Norrbotten (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens

Främjande) 150,0 147,0 -3,0 200,0

Barnens Rätt i Samhället (BRIS Nord) - NY SÖKANDE 2021 0,0 0,0 5) 100,0

Hej främling - NY SÖKANDE 2021 0,0 0,0 5) 216,9

Röda Korset - NY SÖKANDE 2021 0,0 0,0 5) 30,0

Summa distriktsorganisationer inom hälso- och

sjukvårdskompletterande området 975,0 985,0 10,0 1 688,9

SUMMA VERKSAMHETSBIDRAG 55 296,0 55 116,6 -179,4 62 056,9

PROJEKTSTÖD - Samtliga projektstödsformer

Projektstöd - egna initiativ 2 292,0 1 770,7 -521,3

Projektstöd - övriga 7 000,0 7 000,0 0,0

Turnéstöd (institutioner och professionella kulturskapare 2020) 1 500,0 0,0 -1 500,0 9)

Turnéstöd scenkonst 550,0 550,0 10)

Turnéstöd Norrbottensteatern 450,0 450,0

Turnéstöd Riksteatern Norrbotten 300,0 300,0

Snabba ryck - arrangörsstöd för unga 100,0 100,0 0,0

Mobilitetsstöd - professionella kulturskapare 400,0 300,0 -100,0 11)

Summa projektstöd 11 292,0 10 470,7 -821,3 11210,9

(4)

STIPENDIER

Rubus Arcticus 400,0 400,0 0,0

Idrotts- samt Heders- och förtjänststipendium 100,0 100,0 0,0

Idrottsledarstipendium 30,0 30,0 0,0

Summa stipendier 530,0 530,0 0,0 530,0

SUMMA KULTURSTÖD 67 118,0 66 117,3 -1 000,7 73 797,8

Fotnoter

1) Verksamheten ingår i kultursamverkansmodellen och har även del av statligt anslag enligt förordningen 2010:2012.

2) Enligt beslut i RUN 2020-10-06 §101 om ändrade turnéstöd utökas från 2021 Dans i Nords verksamhetsbidrag med motsvarande belopp 300 tkr.

3) Verksamhetsbidrag till länets folkhögskolor och studieförbund fördelas till Norrbottens bildningsförbund, enligt en modell där (100 procent) av bidragen fördelas utifrån statsbidragsgrundande verksamhet, beslutat i RS 2017-10-03 § 176.

4) Ökade kostnader för mobilitetsersättning.

5) Inga nya sökande har beviljats verksamhetsbidrag med anledning av effektivisering och ramminskning för 2021.

6) Bidrag utgår till distriktsorganisationer för pensionärer med minst 1000 betalande medlemmar, har öppet medlemskap och tillhör en rikssammanslutning. Bidraget fördelas procentuellt efter antalet medlemmar inom upprättad ram i fördelningsbudgeten enligt beslut i LS 2012-12-12 §227.

7) Höjning med anledning av prioritering.

8) Organisationen uppfyller inte villkor för stöd.

9) Utfördelats till Riksteatern Norrbotten, Norrbottensteatern, Turnéstöd scenkonst samt i Dans i Nords verksamhetsbidrag enligt beslut i RUN 2020-10-06 §101.

10) Turnéstöd som utgår till professionella kulturskapare inom scenkonstområdet enligt beslut i RUN 2020-10- 06 §101.

11) Minskat med anledning av coronapandemin.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :