• Sonuç bulunamadı

BÖLEN SAYISI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BÖLEN SAYISI"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BÖLEN SAYISI

Soru Çözümü

(2)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

6. 21.7x+1

sayısının asal olmayan pozitif bölen sayısı 20 olduğuna göre, x kaçtır?

(3)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

7. 332+442+552

(4)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

5. A, B ve C pozitif tam sayıları için 360.A=B

B=C3

(5)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

ÖSYM Bir A pozitif tam sayısının farklı asal çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralanıp yan yana yazıldığında elde edilen sayıya A nın şifresi denilmektedir.

Örneğin, 54 sayısının asal çarpanları 2 ve 3 olduğundan, 54 sayısının şifresi 23 tür.

Buna göre, şifresi 25 olan iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?

(6)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

4. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu n kenarlı bir çokgen sembolü, A sayısının n nin katı olan pozitif bölen sayısını ifade et-mektedir.

Buna göre, 120 + 140 ifadesinin sonucu kaçtır?

(7)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

1. A B C D E F 1 2 2 2 3 5 5

Yandaki şekilde A sayısının asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmiştir.

Buna göre, A-B

(8)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

2. a bir doğal sayıdır.

2a-150 a+5

(9)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

3. x, y ve z farklı asal sayılardır.

450= x2. y2.z ve x<y

(10)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

8. A= 17!+18!

(11)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

SIRA SENDE Asal bölenlerinin toplamı 10 olan tüm iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır?

(12)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

9. a ve b pozitif tam sayılardır.

400a+800= (b-1)4 olduğuna göre, a+b toplamının en küçük değeri

(13)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

ÖSYM 60 tane şekerin tamamı n tane çocuğa aşağıdaki koşullara

uygun olarak dağıtılacaktır.

` Her çocuk eşit sayıda şeker alacaktır.

` Her çocuk en az 3 ve en çok 15 şeker alacaktır.

(14)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

10. 1< a < 300 olmak üzere,

(15)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

11 abir doğal sayıdır. 7a+7a+7a+...+7a sayısının

pozitif çift bölen sayısı 96 olduğuna göre, a kaçtır?

123

(16)

BÖLEN SAYISI

Simedyan Akademi

Bölen Sayısı Soru Çözümü

12. Bir A doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı;

` 45.A sayısının asal bölenlerinin toplamından 5 eksiktir. ` 154.A sayısının asal bölenlerinin toplamından 11 eksiktir.

Buna göre, A sayısının alabileceği en küçük değerin rakamları top-lamı kaçtır?

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

[r]

[r]

[r]

II) 40 tane negatif tamsayı böleni vardır. III) Tam sayı bölenlerinin tümünü toplarsak sıfır eder..

II) 24 tane tam sayı böleni vardır. III) 3 tane asal böleni vardır. IV) Asal olmayan tam sayı bölenleri 9 tanedir. II) 15 tane tek doğal sayı böleni vardır. III) 75 tane

E) Negatif asal tam bölen sayısı pozitif asal tam bölen sayısına eşittir. II) Asal sayı bölenlerinin toplamı 10 dur. III) Negatif asal bölenlerinin toplamı

III) Tam sayı bölenlerinin