• Sonuç bulunamadı

Erişilebilir Temiz Enerji 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Erişilebilir Temiz Enerji 6"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Erişilebilir Temiz Enerji

6

(2)

Yenilenebilir enerji kaynakları (hidrolik, jeotermal, güneş,

rüzgâr, biokütle, dalga vb.), ülkelerin enerji politikaları

(3)

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

 Dünya enerji üretiminin %79’u fosil yakıtlardan, %18’i yenilenebilir enerji kaynaklarından ve %3’ü ise, nükleer enerjiden üretilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, su ısıtma, seraların ısıtılması, kurutma, aydınlatma, ısınma, kimyasal prosesler gibi çok sayıda

alanda faydalanılmaktadır. Dünya elektrik üretiminde

(9)

Güneş çekirdeğindeki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz füzyon süreciyle açığa çıkan ışıma enerjisi, güneş enerjisidir. Dünyada 330000 kat daha

büyük olan güneş, doğal bir füzyon reaktörüdür. Güneş dünya için temiz ve tükenmez bir enerji kaynağıdır. Sadece

çöllerin kapladığı bölgelere gelen yıllık güneş

(10)
(11)
(12)

Karbon ayak izi, birim karbondioksit (CO2) cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Karbon ayak izi doğrudan ve dolaylı ayak izi olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır.

Doğrudan ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım (uçak, otomobil vb. motorlu taşıtlar) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının,

(13)

Biyolojik çeşitlilik;

Tabiattaki tüm varlıkların birbiriyle ve çevreleriyle olan karmaşık ilişkilerini vurgular ve bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve bunları birbirine bağlayan süreçlerin tamamını kapsar.

(14)

Referanslar

Benzer Belgeler

Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa bakterilerine karşı balın etkisini araştırdıklarını ve sonuç olarak balın antioksidan özelliğini ve bakterilere karşı

Kütle çekim potansiyel enerjisi: Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisme etki eden kütle çekim kuvveti cisim üzerinde iş yapar ve cismin kinetik enerjisi

• Senkron makinalar elektromıknatıslı veya küçük güçlerde sabit mıknatıslı bir rotor ile statorunda bir veya çok fazlı alternatif akım sargısı bulunan, sabit bir

• Stall etkisi ise kanatların hava akımı ile yaptıkları açı yüzünden kanat üzerinde oluşan türbülans etkisinin kullanılarak rüzgar. enerjisinin fazlasının

• Yükseltici Tip Transformatör: Primer sargısına uygulanan alternatif gerilimden daha büyük bir alternatif gerilim sekonder sargıdan alınıyorsa bu tip

• Aynı durum güç ifadeleri içinde geçerlidir. Doğru akım makinesinde üretilen güç “Pa” mildeki güç “Pm” ‘e momentteki gibi kayıplar ihmal edilebileceği için

içerisinden geçen akımı "i" olan bir iletken akı yoğunluğu B olan bir alan içerisinde kalırsa, iletken manyetik alan tarafından itilir. • İlekenin alana dik

• BLDC motorlar, fırçalı DC motorlara nazaran daha verimlidir veya başka bir deyişle her iki motora da aynı elektriki güç uygulandığında, BLDC motordan fırçalı DC