• Sonuç bulunamadı

şekilde elde edilen sonuçlar birbirlerine

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "şekilde elde edilen sonuçlar birbirlerine "

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KALİBRASYON

Tüm analitik metotlar kantitatif analiz amacıyla kullanıldıklarında kalibrasyona gereksinim vardır. Kalibrasyon, bir enstrüman çıkışında ölçülen analitik sinyalin analitin konsantrasyonuyla olan ilişkisinin doğru olarak saptanması amacıyla yapılan bir işlemdir:

Sinyalin (veya responsun) kalibrasyonu yapılmadan bir örnek için alınan verilerle konsantrasyon bağıntısı elde edilemez. Bir kalibrasyon metodunun özgünlüğü kesinlik, doğruluk, bias, hassasiyet, algılama sınırları, seçicilik ve uygulanabilir konsantrasyon aralığına bağlıdır.

(2)

Kesinlik (Precision):

Metodun tekrar üretilebilirliğinin

(reproduciblility) bir ölçüsüdür; aynı

şekilde elde edilen sonuçlar birbirlerine

ne kadar yakın değerlerdedir?

(3)

Doğruluk (Accuracy):

Ölçülen değer gerçek değere ne kadar

yakındır? Normal olarak % relatif hata

(mutlak hata olabilir) ile tanımlanır.

(4)

Bias:

Bir ölçmenin sistematik hatasının

göstergesidir; enstrümantal, personel ve

metot hatalarından kaynaklanır.

(5)

Hassasiyet (Sensitivity):

Hassasiyet iki faktöre bağlıdır;

kalibrasyon eğrisinin eğimi (eğimin

dikliğiyle artar) ve ölçümlerin birbirine

yakınlığı.

(6)

Seçicilik (Selectivity):

Uygulanan metodun örnek matrisindeki

diğer maddelerden etkilenmemesini

belirten bir derecedir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Elde edilen sonuçlara göre; vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı ve kütlesi, relatif bacak kuvveti ve dikey sıçrama açısından gruplar arası fark olmadığı, yaş,

 Two-step flow (iki aşamalı akış): ilk aşamada medyaya doğrudan açık oldukları için göreli olarak iyi haberdar olan kişiler; ikinci. aşamada medyayı daha az izleyen

 KAVRULMA SÜRESİNE BAĞIMLI OLARAK AMİNO ASİT VE REDÜKTE ŞEKER AZALIR.  UÇUCU AROMA MADDELERİNİN

Kuramın genel olarak amacı şu şekilde özetlenebilir: “Liderleri büyük yapan şeyi bulmak ve şu anda bu özellikleri sergileyen veya bunun için eğitilebilecek tipteki

Eli yanlamasında yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirmek hayali bir karşı koyuşu bastırmaktır ve kişinin kendi görüşünün gücünü ortaya koymayı

neklemeye nazaran örnekleme ha - tasr daha küçük bir örnek veya. ayni hassasiyette fakat hacmi kü- çük bir ijrnek elde

 ABTS yöntemi ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda kitosan filmlere eklenen Prunella bitki özlerinin artmasıyla antioksidan özellik artışı sağlanmıştır ve 12

Subjektif kriter olarak, ağrı ve gece ağrısı objektif kriter olarak, eklemin hareket açıklığı ve· omuz çevresindeki kaslarda atrofi alın­. Tedavi