• Sonuç bulunamadı

Yeşiller'den Çırağan protestosu:'Bugün Çırağan'ı yıkan, yarın Yıldız Parkı'na villa yapar'

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yeşiller'den Çırağan protestosu:'Bugün Çırağan'ı yıkan, yarın Yıldız Parkı'na villa yapar'"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

T 1989

:

n t

¥

â s a m

Yeşillerden Çırağan protestosu

‘Bugün

Çırağan’ı

yıkan, yarın

Yıldız

Parkı’na

villa ya p a r’

İstanbul Haber Servisi — Yeşiller Partisi Beşiktaş ilçesinden bir grup, Çırağan Sarayı duvarlarının yıkılmasını protesto ederek imza kampanyası başlattılar. Aralarında parti Genel Başkanı Prof.Dr. Celal Ertuğ, Beşiktaş İlçesi Başkanı İnci Aslıer, bazı mimar ve mühendislerin de bulunduğu Yeşiller Partisi grubu, “ Şehrimizin padişahı Bedrettin Dalan’ın yıkımları halkın yararına yaptığını ve duvarlar istibdat) simgeler, ben halka denizi göstereceğim” dediğini hatırlatarak, “ Gerçek istibdatın kentliye sormadan kenti yıkmak olduğunu” anlattılar. Yeşiller, Çırağan duvarları ile birlikte İstanbullunun yaşam ve geçmişinin parçalarından birinin de yok olduğuna inandıklarını, İstanbul’un bir müddet sonra kitaplarda ve belleklerde kalacağını söylediler. Dalan’ın, “ Duvarların tarihi değerinin olmadığını iddia ettiğini, ancak surlar için aynı şeyi söylemediğini” belirten Yeşiller, “ Bugün Çırağan duvarlarını yıkan zihniyet, yarın Dolmabahçe duvarlarım da yıkacak, sıra Yıldız Parkı’na villa yapmaya gelecektir. Çünkü Boğaz'da Yıldız Parkı gibi ne korular yağma edilmiştir” dediler. Yeşiller Partisi grubu sağduyu sahibi insanları imza kampanyasına katılmaya ve konuya sahip çıkmaya çağırdılar. (Fotoğraf: Uğur Günyüz)

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

有效的資訊素養教育,則依賴校園中各利益團體與資訊專家和學科專家合作,才 能透過創新的課程設計來培育學生的資訊素養。 (註

Tıpkı, Kâzım Karabekir Paşa’nın fedakâr eşi Iclâl Hanım’ın de­ de yadigârı pırlantısını, saatini sattırması gibi!.. Ama, hepsinin arkalarını

elim kanda da olsa giderim, benim için büyük bir zevktir.”.. Soprano A lis Manukyan Erme­ ni toplumuna yabancı olan mü- sikseverlerin de yakından tanı­ dığı

Anket sorularına ver len cevaplar le demografik özell kler arasındak l şk y ölçmek ç n yapılan K Kare test sonuçlarına göre, bağımsızlık kavramı le c ns

Bağımsız değ şkenler se denet m kom tes özell kler nden; denet m kom tes n n bağımsızlığı, toplantı sıklığı, büyüklüğü, muhasebe ve finans alanında

alikamas Balıkçısı’nın yeğeni, aktris Şirin Devrim’in, eski İstanbul’u, Cevat Bey’i ve Şakir sülalesininressamlarıyla, şairleriyle, askerleriyle diğer fertlerini

Bu nedenle de hisse senetleri ilk halka arz edildiklerinde gerçek değerinin altında bir fiyattan satılabilmektedir ya da firmalar düşük fiyattan halka arzı

3 Kart 1924- günü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 431 sayılı kanun uyarınca Halife*İlk kaldırıldı.Osmanlı hanedanı mensup­ l a n yurddışına