• Sonuç bulunamadı

[Şeref Akdik'e ait vefat ilanı]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Şeref Akdik'e ait vefat ilanı]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

V E F A T

Merhum Reisülhattatin Hacı Kâmil ve Bedriye Akdik'in oğullan merhum Dr. Mehmet Ali Erel’in damadı, Muzaffer Akdik, Emekli Hâkim Ali Haydar Akdik’in kardeşleri, Tomris ve Meral’in sevgili amcalan, Muazzez ve Hamide Akdik’in kayınbiraderleri, Doktor Ali Hayadar ve Prof. Dr. Muhittin Erel ailesinin Aybar ve Taştan ailelerinin enişteleri, Gürbüz ailesinin baba ve büyükbabalan, İ4e- şide Kardaş’m cici babası, Prof. Dr Sârâ Akdik’in sevgili eşi

Güzel Sanatlar Akademisi Profesörlerinden emekli Ressam

Şeref AKDİK

20 Haziran 1972 sabahı Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Aziz nâşı 23 Haziran Cuma günü (yarın) öğle namazını müteakip Kadıköy Os- manağa Camii Şerifinden alınarak Karacaahmette toprağa verile­ cektir. Hak’tan mağfiret dileriz.

(Sonuç: 546) — 448?

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

In terms of chemical properties; mois- ture, ash, mineral, total phenolic contents increased with the increasing amount of honey powder but there were not significant

“Türk resminde saray, resim­ lerle Osmanlı Sarayı, sarayda ki­ tap ve güzel sanatlar, sarayları­ mızdan tablolar, Yıldız Sarayı ile ilgili çalışmalar,

İlmi ve içtimai faaliyetlerde bulunmak, gayesi­ ne hizmet verecek müesseseler kurmak, Türk tefekkür ve sana­ tını incelemek gibi amaçları olan vakfın yeni

Bir sprint boyunca, proje üyeleri ürün parçaları içinden görev seçer ve seçilen görevleri yerine ge- tirmek için alt işler tanımlar.. Bu alt işler “task” olarak

Bunu sultana anlatınca sultan pek ziyade memnun olmuş ve teklifi sevinerek kabul etmiş, hattâ yapılması için istical göstermişti.. Bu tarz için, îstanbulda

olarak üzerinde çalışmakta oldu­ ğu «Tarih Notları» «Dam Ağası» «Topal İhanet» adlı eserlerini ta­ mamlamış, üzerlerinde düzeltme­ ler yapmaktaydı.

Her şeye rağmen ablasıyla birlikte gittiği setler, sinema çevresinden pek çok kişiyle ta­ nışmalar belki de gelecek günlerin ilk adım­ larıydı Sevda için.. “

Konservatuvarın birinci orkestra konseri 21 şubat salı günü akşamı saat 21 de Fransız tiyatrosunda veri­ lecektir.. Orkestrayı Seyfettin Asal idare e- decek ve