ÜÇGENDE AÇI KENAR BAĞINTILARI TEST -1

76  Download (1)

Tam metin

(1)

2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

8. SINIF ÜÇGENDE AÇI KENAR BAĞINTILARI

MATEMATİK

1

Öğrencinin adı soyadı : Sınıfı ve Numarası : Şekildeki ABC üçgeninde IABI = 3 cm IACI = 7cm olarak veriliyor. Buna göre IBCI kaç farklı tamsayı değeri alır?

A)4

B) 5 C)7 0)9 2. Yandaki üçgende; IA81 = 5 cm IACI = 8 cm ve A8C üçgeninin en

büyük açısı ( 8) ise leri toplamı kaçtır?

A)22 8)25 C)33 D)75

BC uzunluğunun alabileceği tamsayı değer-

3.

Şekilde

m(C8 D) = 56°

m(8CD) = 64° m(A80) = 63°

m(A D 8) = 59° dir.

Yukarıdaki şekil eğer gerçek açı ve uzunluk ölçümlerine göre çizilseydi, en kısa kenar aşağıdakilerden hangisi olurdu?

A) [BD] B) [DA] C) [CD] D) [CBJ

4.

Yandaki şekilde

IBCI =5cm IACI = 9 cm m(B) > 90° ise

AB uzunluğunun alabileceği

en

büyük tam­ sayı değeri kaçtır?

A)14

8)13

C)9

5.

Şekildeki ABC

üçgeninde IABI = 8 cm IACI

=

11 cm dir.

Yukarıdaki ABC üçgeninin çevresinin alabi­ leceği

en

büyük tamsayı değeri kaçtır?

A) 23 8)36 C)37 D) 38 6. Yandaki şekilde IACI = 12 cm 18CI

=

7 cmve ... "" m(B)> m(C) olduğuna göre, AB uzunluğu kaç farklı tamsayı değeri alır?

A)6

8)7

C)12

0)13

Yandaki şekilde; m(B AC) = 57° m(AB C) = 48° m(C A D) = 40° m(A C D) = 60° dir. Yukarıdaki şekil ölçülerine uygun çizilseydi en uzun kenar hangisi olurdu?

A) [AB] B) [AC] C) [BC] D) [AD]

8.

Yandaki şekilde;

IABI = 9 cm,

IBCI = 3 cm,

ICDI = 12 cm ve

IDAI = 5 cm dir. BD uzunluğu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) BD uzunluğu 11 cm olabilir.

B) BD uzunluğu 5 cm olamaz.

C) BD uzunluğunun en büyük tamsayı değeri

13 cm dir.

D) BD uzunluğunun en küçük tamsayı değeri 9 cm dir.

D)8

(2)

8. SINIF MATEMATİK AÇI KENAR BAĞINTILARI 2

9.

Şekildeki ABC üçgeninde IABI = 2x-1 IACI =3x-5 IBCI = 9 ve x pozitif bir tam­

sayıdır.

AC uzunluğunun en büyük olduğu billndiğl­ ne göre x aşağıdakilerden hangisi

olamaz?

A) 4 B) 5 C) 6 0)7

10.

Şekildeki ABC üç­ geninde; IABI = 5 cm IACI = 11 cm IBCI = x cm ve

m( B) > m( A) olduğuna göre BC uzunluğu-nun alabileceği tamsayı değerleri toplamı kaçtır? A)24 8)27 C)34 0)40 11. Yandaki şekilde m(AB D) = 40° m(BD C) = 120° m(AC D) = 30° m(BC D) = 20° "' m(C B E) = 40° "' m(B E C) = 70° dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru­ dur?

A) En uzun kenar [AB] dir. B) IACI = IBCI dir. C) IBEI < IBCI dir.

O) En uzun kenar [AC] dir.

12. Yandaki şekilde IABI = 8 cm IBCI = 10 cm ICD1=7cm IDAI

=

12 cm ve IBDI

=

X cm ise

x in alabileceği tamsayı değerleri kaç tane­ dir? A)14 B) 13 C)12 D) 11 13. 3 cm Yandaki şekilde IABI = 3 cm IAOI = 6 cm IBCI = 2 cm ICOI = 8 cm ve 1801 = x cm dir. Şekilde verilenlere göre x in alacağı asal sayı değeri kaçtır?

A)2 B) 3 C) 5 0)7 14. Şekildeki ABC üç­ geninde IABI = 5 cm IACI =8cm m(A) > m(B) ise

x hangi aralıkta değer alır?

A)6<X<13 8)7<X<13 C)3<X<13 D)8<X<13 15. Yandaki şekilde IADI = 3 cm IDCI = 4 cm IABI = 6 cm ve IBCI = 5 cm dir.

Şekilde verilenlere göre, IACI nin alablleceğl en büyük ve en küçük değerlerlnin toplamı kaçtır? A) 6 B)7 C)8 D) 10 16. Yandaki şekilde m( B) = 60° m(D) = 120° °ve m(D A C) = 25 m(CA 8) = 50° dir.

Yukarıda verilenlere göre en uzun kenar hangisidir?

A) [AC) B) [AB) C) [BC] D) [AD]

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :