• Sonuç bulunamadı

[Mehmet Tevfik Biren'in hatıratında çıkan resimler]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Mehmet Tevfik Biren'in hatıratında çıkan resimler]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

[si\r\<_y*ÇıL

^ T r e a 'íq

U<\A-ıraAıac^<x

Çt le_ cvr)

-

-

V5.C

Nadide hacı. Kudüslü alıali. Kıulüslü. halktan hir kişi.

Saltan T Murad'm kt:t Fehime Sultan. TevJ'ik Hey'iıı eşi Emine Naciye Hamın larajıııdan ya/ıılmışiıı

• - ^

VAcvVvrcv^

ne^r-eci;W\£ ^

Y^~

’ 'Î\<A\.P)U se^Vvî Ç

ç

Wr

4

a

K

o

. c.vv/©l SÎ2.1Y ÎQîr)

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

“ Maymunların Resim Yapma Hakkı Üzerine” başlıklı yazımda, Batılının bir Türk ya da Perulunun çağdaş sanat yaptığına inanmasının] bir maymunun

Distorsiyon ürünü otoakusük emisyonların değerlendirilmesinde; ortalama olarak preoperatif olarak hiçbir frekansta emisyon elde edilemezken, postoperaif olarak l kHz dışında

yazdığı makaleler sonraları oğlu mü­ hendis Yusuf Razi tarafından Fran- sızcaya çevrilerek Pariste bastırılmış ve bu kitabın Çek diline yapıla»

Mü- ( sabaka bittikten sonra yazıları tet-( kik ederek kararınızı verecek ve&lt; (kadını anlatan erkek muharrir - lerden birinci olarak şunu, ikinci olarak şunu,

Çalışmamızda tümör çapı ile serum TSH düzeyi arasında her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmamış olsa da PTK’lı olgulara baktığımızda;

Saz sanatkârlarımız dan udi Fahri Topuz ile bu va­ dide konuşurken anın kendisi­ ne: (Zeki bey, mandalsız kanun babanla gitti. O, tıpkı bir nerdU bandan baş

This study aimed to describe chest X-ray (CXR) and thorax computed tomography (CT) findings of chil- dren with confirmed pandemic 2009 influenza A (H1N1) infection, to review

However, comparison of the 1 month or 3 months post-thaw samples of the OAT groups with those of the normospermic group, showed that the rates of DNA fragmentation of