• Sonuç bulunamadı

Beslenme:Kahve kalbe zararlı mı?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beslenme:Kahve kalbe zararlı mı?"

Copied!
1
2
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Beslenme

Kahve kalbe zararlı mı?

K

ahve ile kalp krizi arasında gerçek­ ten bir ilişki var mı? Yapılan sayısız çalışmadan alınan çelişkili sonuçlar araş­ tırmacıları, kahvenin kalp hastalıklarında­ ki rolü konusunda kararsız bırakmıştı. Dünya kahve tüketim rekorunu elinde tu­ tan İsveç’te yapılan bir çalışma, kahve tir­ yakilerine kahvelerini rahatça yudumlata- bilir.

Yaşları 51 ile 59 arasında olan 6765 er­

keğin gözlemlendiği 7 yıl süreli çalışmaya

katılanların üçte ikisi, günde 3-6 fincan kahve içiyor. Sigara içenlerin, alkol kulla­ nanların, kolesterol düzeyi ve stres indek­ si yüksek olanların sayısı kahve tüketimiy­

le artıyor. Koroner kalp hastalığı, beklendiği gibi si­ gara içen grupta daha faz­ la ama kalp hastalığı ile kahve tüketimi arasında anlamlı bir ilişki yok.

Başka çalışmaların so­ nuçlarına göre ise kahve, kalp hastalığında bağımsız bir risk faktörü. Muhteme­ len bu sonuçta kahveden çok, kahve içenlerin özel beslenme ve yaşam alış­ kanlıkları rol oynuyor. Kay­ natılarak pişirilen kahve, kolestrol düzeyini filtre kahveye göre daha çok yükseltiyor. Rosengren, A.,

et al.: J. Int. Med. 230, S.67, 1991.)

Alkol ve Beslenme

Farelerde yapılan bir araştırmaya göre alkol ile birlikte yeterli kalori alındığında alkolün zararları önlenebiliyor. Hollanda­

lI araştırmacıların çalışmasında, içme su­

larına % 25 oranında etanol katılan 3 ay­ lık fareler, normal ve az kalorili beslenen iki gruba ayrıldılar.

Yetersiz kalori artı alkol, farelerde er­ ken ölüme neden olurken yeterli kalori ile alkol alan farelerin ömründe kısalma gözlenmedi. —

Referanslar

Benzer Belgeler

İlaç tedavisi ve gerekli görülürse koroner anjiyografi Doktorunuz geçirdiğiniz kalp krizi çeşidine göre size ilaç tedavisi başlayabilir ve sonrasında gerekli

Çift kapak replasmanı yapılmış olan 16 hasta içerisin- de üç hastada beş gebelik tespit edildi, iki spontan düşük ve üç medikal düşük olduğu tespit edildi.. Mekanik kalp

Türk Kalp Çalışması'nın ilk bölümü, gelir düzey i yüksek olan er kek ve kadınlarda total kolesterol ve LDL-K düzeylerinin gelir düzeyi daha düşük kiş

Enstitümüz 28–30 Eylül 2005 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Su Günleri Sempozyumunun hazırlığında

Hane temelinde ise öğrencilerin 164’ünün (%58.0) evinde öğrenciler sigara dumanından pasif olarak etkilenmektedir.. Araştırma grubundaki anne ve babaların çocuklarını

Kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin iyileştirilmesinde; doymuş yağların ve rafine karbonhidratların tüketiminin azaltılması, tekli doymamış yağ asitlerinin ve posa

Kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin iyileştirilmesinde; doymuş yağların ve rafine karbonhidratların tüketiminin azaltılması, tekli doymamış yağ asitlerinin ve

Kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin iyileştirilmesinde; doymuş yağların ve rafine karbonhidratların tüketiminin azaltılması, tekli doymamış yağ asitlerinin ve posa

Tıkanıklık ayrıca, anormal, çok hızlı kalp atışı nedeniyle kalp kasının, gelen kan tarafından sağlanan oksijenden daha fazlasını talep etmesi sonucunda da oluşabilir..

Ayrıca anjin (kalbinizde yeterince oksijen olmaması nedeniyle meydana gelen göğüs ağrısı) rahatsızlığınız varsa, daha önce kalp krizi geçirdiyseniz veya

Yağsız/az yağlı diyet süt ürünleri (peynir, yoğurt, süt) kullanılmalı, kuzu, koyun eti yerine daha az yağlı dana eti ile tavuk, hindi ve.. özellikle balık eti

Çalışmanın bu bölümünde var olan bilimsel çalışmalardan elde edilen bilgilere göre sorular hazırlanmıştır. Bu bölümde bulunan “Haftada kaç öğün

 Börek, çörek gibi yiyeceklerin az tüketilmesi,  Katı yağların tüketiminin azaltılması.. KALP DAMAR HASTALIKLARINDA

 DKH’ lı çocuklarda yetersiz besin alımı, artmış enerji tüketimi ve intestinal malabsorbsiyon büyüme geriliği gelişiminde rol oynar..  Sıklıkla dispneye

Örnek :Örnek kalp hastalığı sorunu olan bir kişinin günlük toplam kalori gereksinimini 2500 olduğunu düşünürsek bunun günlük yağ ve doymuş yağ alım

Yelpaze mercanları çoğunlukla mikroskobik canlılarla (planktonlarla) beslenir ve avlarını dokunaçlarını kullanarak yakalarlar. Yelpaze mercanlarının şekilleri

Domuzlar üzerinde yapılan denemelerde kalp atışını dakikada 130 atıma sabitlemeyi başaran bu yeni kalp pili, pilsiz çalışan kalp pili kavramını hayatımıza sokacak

Çalışmada elde edilen verilere uygulanan faktör analizi neticesinde, eWOM arama motivasyonları bilgi arama/sosyal oryantasyon, topluluk üyeliği ve mükafat; eWOM

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve b ugün aktif öğrenci sayısı 250 bini

Bu bağlamda çalışmada dâhiliye, genel cerrahi ve kadın doğum alanlarından örneklerle stereotipler doğrultusunda şekillenen lakaplar, stereotiplerin yansıması olan

Öğrencilerin kovalent bağ türü kavramı ile ilgi olarak tanımları, tanımlarında yer alan metaforlar, benzeşimleri incelendiğinde öğrencilerin kimyasal bağ

Kalp yetersizliğinde görülen ödemin, periferik ve pul- moner ödem olarak sınıflandırılması, nedenlerinin, pato- fizyolojilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi etkin tedavi ve

Ferit Alnar'ın yaşamı boyun­ ca gerçekleştirdiği 50'ye yakın müzik yapıtında Türk Halk Mü­ ziğinin çeşitli temaları