• Sonuç bulunamadı

Aquaculture Studies

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aquaculture Studies"

Copied!
3
0
0

Tam metin

(1)

HABERLER

15

ENSTİTÜDEN HABERLER

Burak ÖZKAN – SÜMAE

Ordu Perşembe Ağ Kafes İzleme Projesi

Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığınca yürütülen “Ordu Perşembe Ağ Kafes İzleme Projesi” 2004 yılı Haziran ayında başlamış ve 18 ay süren çalışma 2005 Aralık ayında bitirilmiştir. TÜGEM kanalı ile Enstitümüz Su Ürünleri Sağlığı Yetiştiricilik ve Ekoloji bölümleri, Ordu İl Müdürlüğü, Ordu İl Özel İdare Müdürlüğü ve bölgedeki işletmelerin katkıları ile yürütülen çalışmada, bölgede mevcut 5 işletmeye ait ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan levrek ve alabalıklarda görülen hastalıklar, hastalıkların çıkış nedenleri, tedavi ve hastalık kontrol yöntemleri, su parametreleri ile boy-ağırlık dağılımları incelenmiştir.

Enstitü müdürümüz Dr. Atilla ÖZDEMİR’ in de katıldığı proje sonuçlarının tartışılması ve uygulamaya aktarılması amacıyla Ordu ve Perşembe’de üreticilerin ve Tarım il Müdürlüğü ilgili personelinin katılımlarıyla seminerler düzenlenmiştir.

Ulusal Su Günleri

Enstitümüz 28–30 Eylül 2005 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Su Günleri Sempozyumunun hazırlığında ve organizasyonda görev almış, toplantı öncesinde ve toplantı sırasında enstitü adına çalışmalara katılınmış ve stant kurularak katılımcılara enstitü çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

(2)

SÜMAE YUNUS Araştırma Bülteni, 6:1, Mart 2006

16

Su Ürünleri Program Proje Grup Toplantısı

21-24 Mart 2006 tarihleri arasında Antalya’da “Su Ürünleri Araştırma Program Değerlendirme Toplantısı” yapılmış ve enstitümüzün yeni teklif edilen, devam eden ve sonuçlanan projeleri bu toplantıda sunulmuştur. Toplantıya enstitü müdürümüz Dr. Atilla ÖZDEMİR‘in yanı sıra proje liderleri ve ilgili teknik personel katılmıştır.

Su Ürünleri Araştırma Program Değerlendirme Toplantısında TAGEM Genel Müdürümüz Dr. Lütfi TAHTACIOĞLU‘da katılmış, bir konuşma yapmış ve sunulan proje çalışmalarını takip etmiştir.

ELME Projesi

External partner olarak enstitümüzden Dr. Mustafa Zengin’in görev aldığı AB 6. Çerçeve projelerinden ELME projesi kapsamında 2005 yılı içerisinde Ordu, Samsun ve Sinop hattında aylık deniz sörveyleri (dip trolü, deniz salyangozu avcılığı) gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında düzenlenen çalıştay ve alt komite toplantılarında faaliyetlere ilişkin raporlar sunulmuştur. Dr. Mustafa Zengin Elme proje toplantıları için Hollanda ve İspanya’ya gitmiştir.

Karadeniz Komisyonu Balıkçılık Komitesi Ülke Temsilciliği

8-10 Mart 2006 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Karadeniz Komisyonu, Balıkçılık Yönetiminde Çevre Sorunları ve Canlı Deniz Kaynakları Danışma Grubu”nun yaptığı toplantıya enstitü müdürümüz Dr. Atilla ÖZDEMİR’ de katılmış ve 2006 yılından itibaren komisyonun Türkiye temsilcisi olarak seçilmiştir.

(3)

SÜMAE YUNUS Araştırma Bülteni, 4:1, Mart 2004

Referanslar

Benzer Belgeler

Araştırma sonucunda pedagojik formasyon eğitimi alan beden eğitimi öğretmeni adayları, öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının mesleğe

Bu olağanüstülükler daha çok, çocuksuz bir anne-babanın çok ileri bir yaşta dua ile, rüyada görülen derviş ile veya dervişin verdiği bir şey ile (çoğunlukla elma)

Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl,

[r]

Bu amaçla turizmde sosyal, kültürel, fiziksel gelişmeleri, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak ve tartışmak üzere, Mimarlar Odası Antalya Şubesi bu alandaki

Bu türden şehirlerin başında ise, Musevllik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi üç semavi dinin kutsal olarak kabul ettiği ve adeta üç kez kutsal olan Kudüs

KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesinde, Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde hazırlanan ve yayınlanan tüm iç ve dış kaynaklı

KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Acil Servisi’nde acil servis hizmetlerini, Acil Servis’e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, triaj,

ANKARA GÖLBAŞI AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZI ANKARA MAMAK AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZI ANKARA SINCAN AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZI ANKARA BALGAT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZI

Bilgi Şöleni’nde Devlet Bakanı Faruk Çelik, Nevşehir Valisi Osman Aydın, Nev- şehir Milletvekilleri Rıdvan Köybaşı, Ahmet Erdal Feralan ve Mahmut Dede, Ata- türk

Keskinoğlu Poşet Bütün Piliç.. kg

D edar’ın “Cross-pollination: Çapraz tozlaşma” adlı 2015 koleksiyonunda, farklı ruh halleri ve ilham kaynakları bir- likte hayat buluyor, birbirlerine geçiş

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 10 - Sayı: 20 - Aralık 2020.. Karadeniz Technical University Institute of Social Sciences Journal

metodun iletişim açısından çocuğun zihin ve psikolojik dünyasına uygı.m olup olmadığı meselesi dil ve edebiyat açısından önemli olduğu gibi İslclmi esaslar

1) Başvuru formu eksiksiz doldurulduktan sonra banka dekontu ile birlikte fakslanması veya mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eğitimler ile ilgili detaylı bilgilere

 Kalite Koordinatörlüğünün planladığı tarihlerde, oluşturulan öz değerlendirme ekipleri tarafından ilgili Birim/Bölüm sorumlusu ve kalite birim temsilcileri

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş

Kalite koordinatörlüğü ve hastane yönetimince oluşturulan komite ve ekipler, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen

Peygamber'in sa, yaşadığı dönemde yetirnlere ve kimsesizlere yönelik Kur' an ayetlerini açıklayan, yorumlayan, destekleyen ve bu tip kimselerin baba veya aile

(_)rulduğunu öğl-enince): "Çocuğu olan birisi, onun için kurban (neslke) kesrnek isterse, erkek çocuk için birbirine denk iki, kız çocuk için ise bir ~oyun

Bu konuda çok sınırlı araştırmacının çalışma yaptığı tespit edilmiş olup söz konusu araştırmacılardan Al Mamun (2009) Bangledeş’teki 52 adet rastgele seçilmiş

Fakültemizde Kilinik Bilimler Bölümüne bağlı Ağız, Diş, Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Endodonti Anabilim

James ve Dunlap gibi bilim adamları· dinsel duygunun tek bir formunun olmadığından, onun çeşitli duyguların dinsel bir biçim kazanmasıyla ortaya