• Sonuç bulunamadı

Berker İnanoğlu öldü:"Sezercik"in babası ABD'de kurtarılamadı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Berker İnanoğlu öldü:"Sezercik"in babası ABD'de kurtarılamadı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

t# j.| /

“ Sezercik’Mn babası A BD ’de kurtarılamadı

Berker İnanoğlu öldü

Cl i 7 [ { X H

_ i . . . (H İn rtp n a l i n i ' Ir/StilİActi ____ i n i i » i ’ » ■ . MAGAZİN SERVİSİ

cEl

I iLM yapımcısı ve se­

narist Berker İnanoğ-llu y a k a l a n d ı ğ ı madı ve Amerika'da yaşama veda etti. 1941 yılında Safran­ bolu’da doğan Berker İna­ noğlu,yaklaşık bir ay önce Kent sinemalarının açılışı sı­ rasında biraz fenalaşm ış, kalp spazmı geçirdiği sanıl­ mıştı. Daha sonra Internatio­ nal Hospital’e yatan Berker İnanoğlu’na kanser ve siroz teşhisi kondu.

günden güne kötüleşti. Pazar günü ölen Berker İnanoğlu. Er Film'le film ya­ pımcılığına başlamış, küçük sanatçı oğlu Sezer Inanoğlu- nun başrol oynadığı “Sezer­ cik” filmleriyle ün yapmış, daha sonra da Sezer Film’i kurmuştu. İki kez evlenen ve iki çocuğu olan Berker İna­ noğlu, uzun yıllar Türk sine­ masına hizmet verdi, Türk Film Prodüktörler Sendikası

Genel Başkanlığını ve İstan­ bul T icaret Odası Meslek Grubu üyeliğini sürdürdü.

1975 yılında Film San Vakfı kurucu üyeliğini üstle­ nen Berker inanoğlu, ağabeyi Türker İnanoğlu »e SESAM kurucuları arasında da yer al­ dı. Bir ara MHP’yle ilgili ola­

rak 12 Eylül sonrasında yargı­ lanan Berker İnanoğlu’nun ce­ nazesi yarın İstanbul'a getiri­ lecek.

Bu teşhisten sonra eşi Ay­ sel İnanoğlu ile Amerika’ya giden Berker İnanoğlu’nu orada yaşayan kızı Arzum Başekinci karşıladı ve İna1 noğlu New Y ork K anser Araştırma Merkezi’ne yatırıl­ dı. İnanoğlu’nun hastalığı ileri bir devrede farkedildiği için yapılan tedaviler olumlu sonuç vermedi ve kendisi

Referanslar

Benzer Belgeler

Yapılan bu çalışmada, kolon TNF-α ekspresyonu incelendiğinde; kolit grubu kolon mukozasında TNF-α immünreaktivitesinin kontrol grubu kolon mukozasına kıyasla

Bunları lıemen takip eden Mehmet Ziyaettin Efen­ di, yani Mehmet Reşadın büyük şehzadesi daha cazip, emniyetli ve kendisi için bir takım tehlikeleri göze

Fârâbî’nin aşkın kozmolojik, epistemolojik, etik, estetik hatta siyaset bakımından farklı boyutlarını değerlendirirken, aslında “İlk’ten gelip yine ona

Yücel (2006) çalışmasında, Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki balıkçılık faaliyetlerini ve balıkçılık ile uğraşan kişilerin sosyo-ekonomik düzeylerini incelemiş,

• Düzensiz birliklerin ordu içine alınmasına karşı çıkan Demirci, giriştiği isyanın son bulmasından sonra,.. önceki hizmetleri nedeniyle ölüm cezasına

Almatâ’ya kidây deyüb kelâmı şerifi kavline alub yağlâb and ekid ve imân-ı şedid ile inândık da hâzinede bâr gümüşünü çıkârıb bunâ bir de Aftâbeci

Bu çalışmada bazalt agregalı bitümlü temel, binder ve aşınma tabakalarının karışım tasarımları Marshall yöntemiyle yapılarak; belirlenen frekans ve sıcaklıklarda

Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurtaların de- ğişik ağırlık gruplarına ayrılarak kuluçka işlemine tabi tutulduğu araştırmalarda, kuluçkalık yumurta

Yapılan bu analizler neticesinde, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencilerinin yaşam değerleri ve tarzları değerlendirilerek, satın alma karar

ni gösterdiği ile ri

dığı modern kütüphanecilik merhale ve seviyesi, Avrupa ’ daki ileri emsallerinden daha az değerde değüdir. İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi bütün

(For easy comparison, the densities for the clock models are given in the ad- joining Fig. 4.) The upper curve is U (aa) and U (bb), which coincide in the disordered

β-CD’nin modifikasyonu ile elde edilmiş bir türevi olan Sülfatlanmış β-CD ile gümüş nanopartiküllerin oluşturduğu inklüzyon kompleksinin daha kararlı ve daha

麵食、控制好血糖、多運動等,都可以減輕脂肪肝的程度,由重度慢慢減輕到中度、輕 度,甚至消失。

evidence-based medicine is essential for a successful physical medicine and rehabilitation practice in either academic or private facilities, well-developed research projects, such as

Mezenhimal kök hücreler (MSC) (kırmızı boyalı yukarıda); yeni kemik oluşturan kemik ara maddesi (şarap rengi, sağda); onarım bölgesinde, köpek uyluk kemiğindeki açıklık

The second class, sometimes referred to as consistently form ulated m odels, makes use of the concept of transverse integration and of higher order (than ordinary

doğal görünüm leriyle fotoğraflayarak bir anılar zincirine dolayıp götürm ek istem iştir. Fotoğraflaı ında İstanbul aşkı tüm içtenliğiyle kendini

Genel olarak bu araştırmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibari ile Aydın ili Efeler ilçesinde bulunan ve dik temel harflerle ses esaslı okuma yazma öğretimi ile

Berker akıllı bina sistemleri dahilinde aydınlatma otomasyonları gerçekleştirilen mekanda kullanılan Berker Serie 1930 siyah klasik anahtarlar ile geçmiş ve

6 kat açık ofi s ve 2 kat yönetim katından oluşan LCW Genel Müdürlük projesinde Berker akıllı bina teknolojileri dahilinde aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu

Anah tar Ke li me ler: Anizokori, adie sendromu, tonik pupilla, pilokarpin, horner sendromu, apraklonidin, üçüncü sinir felci..