[Melek ve Celal Sofu'nun hayatı hakkında kupür]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

MELEK, ilk kültür mayasını babası Miralay (a£İ3AY)

ZİYA Bey’den sanat aşısını da, dayısı -asker ressamlar­ dan- KÂZIM Bey’den aldı. MELEK'in ailesi -akrabala­ rından olan- 19. asır sonlarının kalburüstü kadınların­ dan- NASİP Hamm’dan mânevi güç alarak olgunluğa erişti.

MELEK ZİYA, çağdaşlarından farklı olarak, iki yaban­ cı dilde, özel eğitim gördü 14 Ekim 1918 de, Kıbrıslı Hacı Sofu Zade CELÂL Beyle evlendi. İstanbul Avukat­ ları arasında, büyük şöhret yapan CELÂL SOFU, maddî yönden varlıklı, kültürlü bir salon adamıydı. Tek çocukları, sanat aşıkı, Avukat ZİYA SOFU’dur. Hâlen Londra’da ikamet etmektedir.

39

&

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a To ros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :