• Sonuç bulunamadı

Eminönü'nde han gezisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Eminönü'nde han gezisi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

G

ezimize Eminönü

' Meydam'ndan başlıyoruz. Yeni Cami Caddesi'ne saptığımızda, ■ T gitmemiz gereken Çakmakçılar

W Yokuşu'na doğru yola çıkıyoruz. Çünkü tarihi hanların çoğu bu sokakta bulunuyor. Bu yolun sonunda iş Bankasinı

takip edince Hacı Küçük Sokağa varıyoruz.

Bu bölge alışveriş yapabileceğiniz irili ufaklı hanlarla dolu. Kürkçü Han'ın yanından dönüşte uğramak üzere . geçip, Çakmakçılar Yokuşu'nun başına geliyoruz. Yolun başına gelip yukarı baktığımızda Sultan 3.

Mustafa Camii'ni görüyoruz. Yokuşu yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. İlk karşılaştığımız tarilü yapı, Büyük Yeni Han.

Bu

DAIHATSU

• •

U ç

KATLI BAROK HAN

Haldim Hürel anlatıyor: "Büyük Yeni Han almaşık ve eskiliğini olanca görkemiyle hissettiren duvarlarıyla, kemerli büyük kapısıyla, yolun bir tarafım sur gibi kaplar. Büyük bir avlusu bulunan bu eser 18. yüzyılda 3. Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Büyük Yeni Han, az da olsa barok sanatı izlerini taşır. Harun üç katlı olması, onu benzer yapılardan ayıran en büyük özellik. Dönemin başmiman Tahir Ağa'nın eseri olduğu tahmin ediliyor. İlk yıllarında devrin bankerleri işlerini görürken, bir ara bu tarilıi han, işgal kuvvetlerinin de merkezi oldu. Han en ilginç işlevini Üçüncü Selim zamanında, aynı yılın 11 Nisan'ında yaşamıştır. Ermem cemaatinin Başpatriklik seçimi nedeniyle, bu han içinde toplantılar

yapılmıştır."

GÜN ÇOK AZ DÜKKAN VAR

Büyük Yeni Han'a bugün baktığımızda içinde az sayıda dükkan bulunduğumu görüyoruz. Diğer hanlarda da durum aynı. Genellikle bu mağazalar gümüşçü, havlucu ve eşarpçı. Dükkanların ortak talebi hanların

biran önce restore edilip,

güzelleştirilmesi.

Büyük Yeni Han'ın tam karşısında Sümbüllü Han

bulunuyor. İçinde tarihi bir çeşme de bulunan Sümbüllü Han'ın birçok bölümü bugünlere ulaşamamış. Bu tarihi ham geride bırakıp gezimize devam ediyoruz. Çakmaçdar Yokuşu'nu çıkarken solda Üçüncü Mustafa Camii karşılıyor bizi. 3. Mustafa'nın 1760 yılında yaptırdığı tuğla minareli, almaşık duvarlı, kubbeli, alt kah dükkanlara ayrılmış caminin köşesinde bir de çeşme var. Bu çeşmenin adı yüzünden eskiden cami, Saka Çeşmesi Camii olarak da biliniyor.

OSEM SULTANTN HANI

Yokuş yukarı gezimize devam ettiğimizde, Büyük Valide Han'a varıyoruz. Diğer hanlara oranla basık bir girişi bulunan bu binanın duvarlarında eskiden kalma şekiller

gözümüze çarpıyor. 16. yüzyılda IV. Murat'ın ve Sultan İbrahim'in (Deli İbrahim) annesi, IV. Mehmed'in babaannesi Kösem Sultan, büyük oğlunun ve torununun saltanatında ilk yılİarda naiplik görevini üstlenmiş, Osmanlı tarihinin en güçİü ve en zengin kadınlarından

biri.

Kösem Sultan'ın yaptırdığı bu hatun bir efsanesi var. Kösem Sultan'ın gizli

hâzinesinin bu hanın bir köşesine saklandığı rivayet ediliyor. Tarihi kaynaklara göre 366 adet hücre odası bulunan handa bugün kaç odanın kullanıldığı belli bile değil. Büyük Va­ lide Han'ı eskiden İranlı tacirler kullandığın­ dan hanın ortasında, Haşan ve Hüseyin'i an­ ma törenleri de yapılmış. Büyük Valide Han'ın çatısında tarihi bacalar da var.

Y

a

PILIŞ TARİHİ 1883

Büyük Valide Han'm tam karşısındaki sokakta iki tarihi yapı bulunuyor. Bunlardan ilki Küçük Yeni Han. Bu hanın Çakmakçılar Yokuşu'na bakan taraftaki duvarlan yol duygusuna uygun biçimde asimetrik çıkmaları bulunuyor. Bu yapıda yer yer sağır

Hamdi Restoran Tel: 0 2 1 2-52 8 03 90. Borsa Restoran Tel: 0212-511 8 0 79. Konyalı Restoran Te l:0 2 1 2- 5 1 3 96 10. Filibe Köftecisi Tel: 0 2 1 2 -5 1 9 39 76.

uğruyoruz. Mağazada 100 farklı yün çeşidi var. Yünün kilosu da 10-50 YTL arasında değişiyor. Kürkçü Han'daki mağazalardan

yün, masa örtüsü gibi ürünler satın I alabilirsiniz.

DAIHATSU

H

a

LİÇ'E KARŞI MOLA

Kürkçü Han'dan yürüyerek tuğla kemerleri de kullanılmış. Bu

yapmın tam karşısında Büyük Ticaret Ham bulunuyor. 19 Yüzyıl dokusu olan bu hanın girişinde öteki yapılarda göremediğimiz bir yapılış tarihi de bulunuyor. Bu yazı hem Arap, hem de Latin

rakamlarıyla belirtilmiş. Çakmakçı Han'ın en tepesine vardığımızda gezimizin dönüş kısmına başlıyoruz. Son uğrayacağımız han yünleriyle ünlü, Kürkçü Han.

YÜ N LERİYLE

ü n l ü h a n

Kürkçü Han'a Birlik Han'ın içinden geçiliyor. Burarım en büyük özelliği birçok renkte yün satılması. Diğer hanlar içinde tarihi dokusu en az hissedilen han burası. Kürkçü Han'm içinde Diyana mağazasına

Eminönü Meydam'na çıktığımızda, Hamdi Restoran'da mola verip gezimizi bitiriyoruz. Urfa Bilecikli Hamdi Arpacı tarafmdan 1970'te kurulan Hamdi Restoran, İstanbul'un en tanınmış lokantalarından biri. Buraya haftanm yedi günü saat 11.00-24.00 arası gidebilirsiniz. Yaz aylarmda terası çok güzel. Lokantayı bugün de Hamdi Bey ve oğlu Şevket Arpacı işletiyor. 400 kişilik mekanın önerileri arasında fındık lahmacun, içli köfte ve fıstıklı kebap başta geliyor. Kişi başı fiyatlar 20-40 YTL arasmda değişiyor.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Gezi

wvrvxXv<rYÚ¿.

CUM AGBM

CUMA,

18 Şubat 2005

TARİHİ ESKİDEN TİCARETİN KALBİNİN ATTIĞI, BUGÜN RESTORASYON BEKLEYEN ESKİ HANLARDA İZLEYİN

B

'u hafta Eminönü'nün

önemli altı tarihi hanını

geziyoruz. Rehberimiz

"İstanbul'u Geziyorum

G özlerim Açık" kitabının

yazarı Haldun Hürel.

M arm ara Üniversitesi İletişim

Fakültesinde Sanat Ta rihi

dersi de veren Hürel, "Ta rih i

hanları hafta içi ve pazar

günü ayrı ayrı gezin. Çünkü

tarihi doku kalabalık içinde ve

kepenkler inikken farklı tatlar

veriyor" diyor. Rotamız

Eminönü M eydanindan

başlayıp, Çakmakçılar yokuşu

sonunda bitecek. Gezdikten

sonra dinlenmek için farklı

adreslerde mola vereceğiz.

Em inönü'nün unutulmuş bu

hanları şu anda bakımsız ve

ilgi bekliyor; çoğuna daha sonradan birçok ek yapılmış,

bazı yerleri yıkılıp yok olmuş. Buna rağmen

hanların içinde gezerken, zamanda bir

yolculuğa çıktığını hissediyor İnsan. Eğer

s iz de bu haftasonu unuttuğumuz bu

mekanları hatırlamak istiyorsanız, fotoğraf

makinenizi alıp yola koyulun.

Kürkçü Han

Sümbüllü Han i

Referanslar

Benzer Belgeler

Muhsin Ertuğrul büyük adamdı ama böyle bazı olayları vardı.. Ben o zamanlar çok yeni ve

‹flte bu nedenle kablosuz a¤lar, veri iletiflimin- de WEP (Wired Equivalent Privacy-Kablolu Eflde- ¤erinde Gizlilik) ad› verilen bir flifreleme yöntemi kullanarak iletiflim

Bugün dilerseniz, Ağacamii yanındaki Sakı- zağı sokak (onlara cadde diyorlar) üstündeki vitrininde, kavanozlarda kompostoların turşula­ rın, tabaklarda güzel

Bundan çıkarıyorum kİ, yeni sanat akımlarının tanınmış temsilcileri olarak Türkiye’ye çağrılan mimarlar, burada kendi kafala­ rındaki bir doğa

Bir veya birkaç sürekli birinci büyük azı dişi ile birlikte sürekli keser dişlerinde etkilenebildiği, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, ameloge- nezisin olgunlaşma

Başta III harfi olsaydı ıdu,§ at(ı)m a, yani &#34;ey kutsal adım!&#34; diye okuyup anlamak mümkün olurdu. Ne var ki ilk harf /Dldir ve bundan önce de bir III harfi yoktur. Bu

Rûhuma bir acı, sessiz, garip elem duyurdu Etrafında gördüğüm o baldıranlar, o katır Tırnakları, o kamışlar, o çalılar... bir ağır Hasta gibi hepsi sanki baygın

Burada yaşayan Kırgızların derdiyle dertlenmiş, bütün hayatı boyunca onlar için yaşamış Rahmankul Han’ı millet olarak kendi bakış açımızla değerlendirmenin