• Sonuç bulunamadı

Çarpmaca (1-8) – 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çarpmaca (1-8) – 2"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2 30 6 56 24 2 5 18 42 12 48 20 20 56 28 2 32 6 15 14 24 40 6 7 4 42 24 10 30 24 7 8 24 7 40 16 6 6 2 15 35 48 18 28 8 20 28 6 21 16 4 30 4 18 10 56 15 4 14 48 20 56 12 3

ÇARPMACA (1-8)

ÇARPMACA (1-8)

Her satır ve sütunda sadece iki sayı olacak şekilde 1-8 rakamlarını tabloya yerleştirin. Her bir rakam sadece bir kez kullanılacak ve yazılan rakamların

çarpımları koyu alanlardaki sayılara eşit olacak.

Her satır ve sütunda sadece iki sayı olacak şekilde 1-8 rakamlarını tabloya yerleştirin. Her bir rakam sadece bir kez kullanılacak ve yazılan rakamların

çarpımları koyu alanlardaki sayılara eşit olacak.

Her satır ve sütunda sadece iki sayı olacak şekilde 1-8 rakamlarını tabloya yerleştirin. Her bir rakam sadece bir kez kullanılacak ve yazılan rakamların

çarpımları koyu alanlardaki sayılara eşit olacak.

Her satır ve sütunda sadece iki sayı olacak şekilde 1-8 rakamlarını tabloya yerleştirin. Her bir rakam sadece bir kez kullanılacak ve yazılan rakamların

çarpımları koyu alanlardaki sayılara eşit olacak.

ÇARPMACA (1-8)

ÇARPMACA (1-8)

Referanslar

Benzer Belgeler

Bunlara bir kişi daha katılınca kütlelerinin aritmetik ortalaması 71

D) ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ACCORDING TO YOURSELF (AŞAĞIDAKİ SORULARI KENDİNİZE GÖRE CEVAPLAYINIZ) (5x2: 10P) 1.. 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT İBRAHİM

Yönetim Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi, Buca, 35390, İZMİR Yayının Türü : Akademik Hakemli Dergi – 4 ayda bir

The manuscripts that will be sent to our journal to be evaluated for publication must be prepared in accordance with the writing rules of Dokuz Eylül University Engineering

Bu sayıda birçok değişik üniversite, araştırma merkezi ve sektörden araştırmacıların yer aldığı, bilimsel disiplinlerden ve alanlardan değerli

ve Tasarımı Fakültesi, Tekstil Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Filiz DİLEK Prof.

5.Aşağıdaki boşlukları waswere ve did in negatif , soru haline bakarak

4- Aşağıda verilen malzemelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapmaz?. A) Etil alkol B) Defter

Taş malzemesinin mekanik özelliklerini hasarsız deneyler yardımıyla belirlemek için Schmidt sertlik çekici ve ultrasonik ölçüm cihazları ile P dalga hızı oldukça

Yukarıda bazı maddeler üzerindeki ses dalgalarının sürati verilmiştir.Buna göre verilen bu maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A)1 numaralı madde

Kuran verdiği mesajlarla insanları kötülüklerden sakındırıp, iyiye yönlendirir. 4 C Çünkü peygamberimiz merhametli ve

1- Metnin başlığı sizce ne olmalıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz. 2- Metnin konusu sizce nedir? Düşüncelerinizi belirtiniz. 3- Bu olaydan köylünün aldığı ders sizce

Şekil 17, 18, 19 ve 20’de Tablo 1’de bilgileri verilen 26 nolu deney kapsamında dalga ilerleme yönüne göre 45° açı ile yerleştirilen dörtlü kazığın

This lends support to Pawley and Syder’s (2000) claim that one aim of formulaic language is to enable speakers to fluently process language which spans clauses. 4) Though

Recurent patterns of "morphgrams" formed by combinations of voice suffixes from non-finite template with other verbal inflections from finite template are extracted

Biber, Conrad & Cortes (2004) compared the distribution, formal and functional characteristics of lexical bundle in four registers: conversation, university

I A) II III B) C) D).. Ay ve Dünya hem kendi etraflarında dönme hareketi, hem de Güneş etrafında dolanma hareketi yaparlar. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini 1

Bu makalede, çevrimiçi görev-temelli yabancı dil olarak İngilizce etkileşimini sağlamak için tasarlanmış bir oyun çerçevesinde katılımcıların ortaklaşa

Bulgular, bu bilgi iddialarından hemen sonra onarım dizileri, uzun süreli sessizlikler ve standart hastaların konuşmayı bitirme girişimleri gibi etkileşimsel sorunların

Ay,hem Dünya’nın hem de Dünya le b rl kte Güneş’ n etrafında saat yönüne ters yönde dolanma hareket yapar.. kasırga volkan k patlama sel DÜNYA GÜNEŞ

Örtüşme, konuşma içinde akıcılığı bozan, anlaşmayı zorlaştıran bir olgu gibi sunulsa da uygun karşılandığı bağlamlar vardır (Hayashi, 2012, s. Bunlar

Evlilik programı bağlamında gerçekleşen bu etkileşimlerde en yaygın olarak kullanılan toplumsal ulamlar ise toplumsal cinsiyetle bağlantılı olanlardır (Örn:

The studies on patterns of use observed in corpus data have changed our understanding of lexical items and their role in textual organization. As the number of