• Sonuç bulunamadı

Çarpmaca (1-8) – 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çarpmaca (1-8) – 2"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2 30 6 56 24 2 5 18 42 12 48 20 20 56 28 2 32 6 15 14 24 40 6 7 4 42 24 10 30 24 7 8 24 7 40 16 6 6 2 15 35 48 18 28 8 20 28 6 21 16 4 30 4 18 10 56 15 4 14 48 20 56 12 3

ÇARPMACA (1-8)

ÇARPMACA (1-8)

Her satır ve sütunda sadece iki sayı olacak şekilde 1-8 rakamlarını tabloya yerleştirin. Her bir rakam sadece bir kez kullanılacak ve yazılan rakamların

çarpımları koyu alanlardaki sayılara eşit olacak.

Her satır ve sütunda sadece iki sayı olacak şekilde 1-8 rakamlarını tabloya yerleştirin. Her bir rakam sadece bir kez kullanılacak ve yazılan rakamların

çarpımları koyu alanlardaki sayılara eşit olacak.

Her satır ve sütunda sadece iki sayı olacak şekilde 1-8 rakamlarını tabloya yerleştirin. Her bir rakam sadece bir kez kullanılacak ve yazılan rakamların

çarpımları koyu alanlardaki sayılara eşit olacak.

Her satır ve sütunda sadece iki sayı olacak şekilde 1-8 rakamlarını tabloya yerleştirin. Her bir rakam sadece bir kez kullanılacak ve yazılan rakamların

çarpımları koyu alanlardaki sayılara eşit olacak.

ÇARPMACA (1-8)

ÇARPMACA (1-8)

Referanslar

Benzer Belgeler

Taş malzemesinin mekanik özelliklerini hasarsız deneyler yardımıyla belirlemek için Schmidt sertlik çekici ve ultrasonik ölçüm cihazları ile P dalga hızı oldukça

Yukarıda bazı maddeler üzerindeki ses dalgalarının sürati verilmiştir.Buna göre verilen bu maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A)1 numaralı madde

Kuran verdiği mesajlarla insanları kötülüklerden sakındırıp, iyiye yönlendirir. 4 C Çünkü peygamberimiz merhametli ve

1- Metnin başlığı sizce ne olmalıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz. 2- Metnin konusu sizce nedir? Düşüncelerinizi belirtiniz. 3- Bu olaydan köylünün aldığı ders sizce

Şekil 17, 18, 19 ve 20’de Tablo 1’de bilgileri verilen 26 nolu deney kapsamında dalga ilerleme yönüne göre 45° açı ile yerleştirilen dörtlü kazığın

This lends support to Pawley and Syder’s (2000) claim that one aim of formulaic language is to enable speakers to fluently process language which spans clauses. 4) Though

Recurent patterns of "morphgrams" formed by combinations of voice suffixes from non-finite template with other verbal inflections from finite template are extracted

Biber, Conrad & Cortes (2004) compared the distribution, formal and functional characteristics of lexical bundle in four registers: conversation, university