• Sonuç bulunamadı

6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı (3)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı (3)"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

……… ORTAOKULU2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6.SINIF - 2.DÖNEM 1.YAZILI

Adı-Soyadıhttps://yazilidayim.net/

2- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz (15p)

Habeşistan – Mekke – Medine – Suffa – Hz Ali – Medine Sözleşmesi 1. Müslümanlarla ilk hicret ettiği yer ……… dır.

2. Hz.Muhammed(sav)’in Yahudilerle yaptığı antlaşmaya ……… denir. 3. Hz Muhammed’in doğduğu yer ……… öldüğü yer ……….dir.

4. Mescid-i Nebi’nin eğitim faaliyetlerine ayrılan bölümüne ………. denir. 5. Hz.Muhammed(sav)’in hicret ederken yerine bıraktığı kişi ……….. dir.

3- Tebbet suresini yazınız. (20 Puan) Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Tebbet ……….. Mâ ağnâ ‘………...Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû………Fî cîdihâ hablun……….

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (45Puan)

1-I. Sütunda verilen durumun sebebini II. Sütundan bulup işaretleyiniz (20Puan)

I II

1

Kuran’da geçmişte yaşamış

peygamber ve toplumların kıssaları anlatılır.

A Çünkü Müşriklerin baskı ve zorlamaları artmıştı.

2 İslam’a en çok karşı çıkanlar Mekke’nin

soylu ve itibarlı insanlarıydı. B

Çünkü Allah Müslümanların geçmişte yaşananlardan ders alması istenir. 3

Kuran verdiği mesajlarla insanları kötülüklerden sakındırıp, iyiye yönlendirir.

C Çünkü peygamberimiz merhametli ve affediciydi.

4 Peygamberimiz Mekke’nin fethinde

kendisine kötülük yapanları affetmiştir. D

Çünkü Kuran inanan insanlar için en güzel rehberdir.

5 Müslümanlar 622 yılında Medine’ye

hicret etmek zorunda kalmışlardır. E

Çünkü sahip oldukları ayrıcalıkları kaybetmek istemiyorlardı.

(2)

1.Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese Allah’ın cc yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışa ne denir?

A) Helal B) Haram C) Vacip D) Sünnet

2. Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın bireysel zararlarından değildir? A)Maddi zarara uğrar B)Sağlıklı karar almasını engeller

C)Zaman nimetini boşa harcar D)Ülke ekonomisine zarar verir 3.Zararlı alışkanlıklara başlamada aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A)Arkadaş ortamı B)Eğitimsizlik C)Aile içi iletişimsizlik D)Hepsi 4.Hz. Yahya hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Hz Zekeriya’nın oğludur B)Anne-babasına iyi davranırdı C)Tebliğine karşı çıkanlar onu şehit etti D)Hz İsa’dan sonra gönderilmiştir

5.“ Hastalıktan önce sağlığın, ihtiyarlıktan önce gençliğin, ölümden önce hayatın değerini bilin.” sözü asıl olarak neyi açıklamaktadır?

A) Hayattan her zaman zevk almayı

B) İstediğimiz her şey doğrudur, istediğimizi yapmalıyız C) Sağlığımızı ve bedenimizi koruyarak kıymetini bilmeliyiz D) Ölümün bir son olduğunu bilmeliyiz

6. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

A) Hz. Ömer B) Hz. Hatice C) Hz. Zeyd D) Hz. Ali 7.Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlar?

A) Namaz kıl B) Oku C) Temiz ol D) Güzel konuş 8. Hz. Muhammed(sav) Mekke’den Medine’ye kaç yılında ve kiminle hicret etmiştir?

A) 621-Hz. Osman B) 622-Hz.Ömer C) 620-Hz.Ali D) 622-Hz.Ebubekir 9.Yiğitliği ve cesaretiyle tanınan hangi iki sahabenin Müslüman olması diğer müslümanlara moral kaynağı oldu?

A)Hz Hamza-Hz Ömer B)Hz Ebu Bekir-Hz Ali C)Hz Osman-Hz Ali D)Hz Hamza-HzOsman

(3)

1. Müslümanlarla ilk hicret ettiği yer Habeşistandır.

2. Hz.Muhammed(sav)’in Yahudilerle yaptığı antlaşmaya MedineSözleşmesi denir. 3. Hz Muhammed’in doğduğu yer Mekke öldüğü yer Medine.dir.

4. Mescid-i Nebi’nin eğitim faaliyetlerine ayrılan bölümüne suffe denir. 5. Hz.Muhammed(sav)’in hicret ederken yerine bıraktığı kişi Hz.Ali dir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Tebbet yeda ebi lehebin ve tebb Mâ ağna anhu maluhu ve ma keseb .Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammalete-l hatab.Fî cîdihâ hablun min mesed.

TEST SORULARI CEVAPLARI 1-B4-D 7-B

2-D 5-A 8-D 3-D 6-A 9-A

I II

1

Kuran’da geçmişte yaşamış

peygamber ve toplumların kıssaları anlatılır.

5 A Çünkü Müşriklerin baskı ve zorlamaları artmıştı.

2 İslam’a en çok karşı çıkanlar Mekke’nin

soylu ve itibarlı insanlarıydı. 1 B

Çünkü Allah Müslümanların geçmişte yaşananlardan ders alması istenir. 3

Kuran verdiği mesajlarla insanları kötülüklerden sakındırıp, iyiye yönlendirir.

4 C Çünkü peygamberimiz merhametli ve affediciydi.

4 Peygamberimiz Mekke’nin fethinde

kendisine kötülük yapanları affetmiştir. 3 D

Çünkü Kuran inanan insanlar için en güzel rehberdir.

5 Müslümanlar 622 yılında Medine’ye

hicret etmek zorunda kalmışlardır. 2 E

Çünkü sahip oldukları ayrıcalıkları kaybetmek istemiyorlardı.

Referanslar

Benzer Belgeler

Herkes için temel bir insan hakkı olarak kabul edilen eğitim hakkı, bugünün Türkiye'sinde sadece ekonomik gücü olanların yararlanabildiği bir fırsat haline

Türkiye bölgelerin- den Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri olarak yedi bölüme ayrılarak geleneksel halı

olan renk kataloglarından da seçilebilir. 2) Siluetler (dış görünümler): Belirleyici genel görüntü olarak siluetleri(dış görüntüler) temaların en önemli

15 Temmuz 1930 tarihinde toplanan Türkiye Maarif Eminleri ve Müfettişi Umumilerinin Kongresi’nde liselerde karma eğitime geçilmesine karşı tutumların ağır bastığı ve kız ve

Özetle Garip’in okulu terk etme nedenleri, hasta babasının çalışamaması ve ailenin yoksullaşması nedeniyle çalışmak zorunda kalması, anne babanın eğitim

Gizli müfredat kavramının kullanımı, temelde eğitimi politik bir süreç olarak ele almanın sonucudur. “Üniversite” kavramıyla “müfredat” kavramı yan yana

journals or not be sent in order to be published. Journal of Education Science Society has all rights of publishing the articles published... 150. 2)Bir yazının dergide

Özellikle Türkiye gibi geleneksel toplumsal ilişkilerin güçlü olduğu, siyasetin otoriter devlet biçimlerinden hareketle şekillendiği, ekonomik alanın kendini devlet