Dolmabahçe dramı

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

+

T A K V İ M

H İ C R İ

R U M İ

9 MUHARREM 141922 NİSAN 1414

V a k i t :

V a s a t i :

İm s a k G üne ş Ö ğ le İkind i A k ş a m Yatsı

4 .0 8 5 .5 1 1 3 .0 8 1 6 .5 8 2 0 .1 2 1 .46

Sarayda çok sayıda tarihi eserin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı

Gemiler kırdı

■ TBMM Milli Saraylar Daire Başkanı Prof. Dr. Erol Eti, Dolmabahçe’deki ba­ kımsızlığı kabul ederek, “43 yılın hesa­ bını bana sormayın. Hepimiz sorumlu­

yuz" diye konuştu. ■ Eti, 1965'e kadar kapalı olan sarayda, ru­ tubet ve bakımsızlıktan bazı eserlerin çürüme­ sinin doğal olduğunu savunarak, “1986’da boğazdan geçen ge­ m ilerin yarattığı sarsıntıdan ahşap raflar yıkıldı ve porse­ lenler kırıldı" dedi.

■ Saraya tahsis edilen kadrolarda siya­ si baskıya maruz kaldıklarını öne sü­ ren Eti, “ihtiyacımız dışında 23 memur işe alındı, üstelik Ankara’da görevlendirildi” dedi. Ozan PEZEK

Tarihi tablo kayıp

■ Dolmabahçe Sarayı’nda çok sayıda tarihi eserin ihmal ve bakımsızlık sonucu onarı- lamayacak derecede zarar gördüğü orta­ ya çıktı. Tarihe ışık tutacak pek çok belge­ nin de çürümeye terk edildiği sarayda, 2. Abdülhamit döneminin başressamı Rus Zonaro’nun değerli bir tablosunun da kay­ bolduğu belirlendi.

Ata’mn tabutu çürüyor

■ Kanal D’de bu akşam yayınlanacak Are- na’da saraydaki korkunç ihmalin boyutla­ rı göz önüne seriliyor. Atatürk’ün çalışma ve yatak odalarının altındaki kısımlarda ahşap malzemenin çürüdüğü, Atatürk için yapılan tabut, yatak takımı ve hastalığı sı­ rasında kullandığı bazı özel eşyaların da bir kenara atıldığı dikkat çekiyor.

Çetin’den saklandı

■ Saraydaki Sakal-ı Şerif odasındaki Ku- ran’ın küflendiği, Kabe’nin örtüsünün de lime lime olduğu ortaya çıktı. Padişah Ab- dülaziz’in Mekke oluklarının altından ya­ pılması için yazdırdığı ferman ise saray kayıtlarında yok. Sarayın sorunlarının TBMM Başkanı Hikmet Çetin’den saklan­ dığı ileri sürüldü. İSTANBUL - M İLLİYET

T T -

S O O ^ İ Ö Sarayın çatı katında patlamaya hazır top mermileri ve yüzlerce piyade tüfeği fişeğinin bulunduğu belirlendi. 1952’den bu yana sayım yapılm adığı ifade edilen Dolm abahçe’de nelerin kaybolduğu ise bilinm iyor. Uğur Dündar (yanda), sarayın bodrumuna ziyarete kapalı odalarına girerek tarihi ihmalin boyutlarını araştırdı.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :