2019 ALES 3 Soruları ve Cevap Anahtarı (İndir) %10

Tam metin

(1)T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi. AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI. (ALES/3) 17 KASIM 2019. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır..

(2) Bu. so. la. ru. hi. te. S. Y ak s. ız ın. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. rın. Ö.

(3) 2019-ALES/3/SAYISAL. SAYISAL TESTİ. 1. Bu testte 50 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sayısal Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. 3.. Y. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. ak s. ız ın. M. 1.. 2.. 4.. B) 95. C) 100. D) 105. E) 110. DOĞRU CEVAP: A. hi. Bu. so. ru. la. rın. te. Ö. S. işleminin sonucu kaçtır?. A) 90. 1. Diğer sayfaya geçiniz..

(4) Bu. so. la. ru. S. Y. 2. ız ın. 5.. ak s. M 8.. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 6.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 7.. Diğer sayfaya geçiniz..

(5) 2019-ALES/3/SAYISAL. 11.. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. ak s. ız ın. M. 9.. 12. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için. olduğuna göre,. A) 35. B) 37. değeri kaçtır?. C) 39. D) 41. E) 43. DOĞRU CEVAP: E. hi. Bu. so. ru. la. rın. te. Ö. S. Y. 10.. 3. Diğer sayfaya geçiniz..

(6) 2019-ALES/3/SAYISAL. ak s. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. 16.. ız ın. 15.. M. 13.. toplamı 7 ile tam bölündüğüne göre,. A kaçtır?. C) 5. D) 6. E) 7. S. B) 4. Bu. so. ru. la. rın. te. Ö. DOĞRU CEVAP: D. hi. A) 3. Y. 14. A, B ve C küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık rakamlardır. Bu rakamlar kullanılarak iki basamaklı AA, BB ve CC doğal sayıları oluşturuluyor.. 4. Diğer sayfaya geçiniz..

(7) Bu. so. la. ru. S. Y. 5. ız ın. 17.. ak s. M 20.. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 18.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 19.. Diğer sayfaya geçiniz..

(8) 2019-ALES/3/SAYISAL 23. - 24. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. 21.. ız ın ak s. Y. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. M. 23.. S. 24.. 22. Ağırlıkları 68, 72, 75 ve 79 kilogram olan dört kişiden rastgele ikisi, taşıma kapasitesi 150 kilogram olan bir asansöre biniyor.. A). B). C). D). Bu. so. ru. la. rın. te. DOĞRU CEVAP: C. E). hi. Ö. Buna göre, asansöre binenlerin toplam ağırlıklarının asansörün taşıma kapasitesini aşmama olasılığı kaçtır?. 6. Diğer sayfaya geçiniz..

(9) Bu. so. la. ru. S. Y. 7. ız ın. 25. - 26. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 25.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 26.. Diğer sayfaya geçiniz..

(10) Bu. so. la. ru. hi. te. S. Y. 8. ız ın. 27. - 28. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. ak s. M 28.. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 27.. Diğer sayfaya geçiniz..

(11) Bu. so. la. ru. 30.. S. Y. 9. ız ın. 29. - 31. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 29.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 31.. Diğer sayfaya geçiniz..

(12) Bu. so. la. ru. 33.. S. Y. 10. ız ın. 32. - 34. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 32.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 34.. Diğer sayfaya geçiniz..

(13) so. la. ru. hi. te. S. Y. 35.. 11. ız ın. 35. - 37. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. rın. 36.. Bu. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 37.. Diğer sayfaya geçiniz..

(14) Bu. so. la. ru. S. Y. 40.. 12. ız ın. 38. - 40. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 38.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 39.. Diğer sayfaya geçiniz..

(15) Bu. so. la. ru. S. Y. 43.. 13. ız ın. 41. - 43. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 41.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 42.. Diğer sayfaya geçiniz..

(16) Bu. so. la. ru. S. Y. 47.. DOĞRU CEVAP: B. 14. ız ın. 44.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 45.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 46.. Yukarıdaki verilere göre, altıgenin çevresi kaç birimdir? A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42. Diğer sayfaya geçiniz..

(17) Bu. so. la. ru. hi. te. S. Y. 49.. 15. ız ın. 48.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. rın. Ö 2019-ALES/3/SAYISAL. 50.. SAYISAL TESTİ BİTTİ. SÖZEL TESTİNE GEÇİNİZ..

(18) 2019-ALES/3/SÖZEL. SÖZEL TESTİ. 1. Bu testte 50 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sözel Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. 1. - 5. sorularda cümledeki veya parçadaki boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.. 3.. ız ın ak s. Y. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. M. 1.. hi. Bu. so. ru. la. rın. te. Ö. S. 2.. 16. Diğer sayfaya geçiniz..

(19) Bu. so. la. ru. hi. te. S. Y. 17. ız ın. 4.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. rın. Ö 2019-ALES/3/SÖZEL. 5.. Diğer sayfaya geçiniz..

(20) 2019-ALES/3/SÖZEL. 6. - 8. sorularda başta verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.. 8. XIX. yüzyılda İstanbul’da yüzmenin ve deniz suyunun sağlıklı yaşam açısından önemi anlaşılınca Fransızların deniz banyosundan hareketle Türk kültüründe de yeni bir moda olarak deniz hamamı kültürü ortaya çıktı.. 6.. A) XIX. yüzyıldan önce de Fransa’da deniz hamamları bulunmaktadır. B) Türk kültüründe görülen değişimlerde deniz kıyısında bulunan İstanbul'un konumunun oldukça önemli bir etkisi vardır. C) Fransız toplumunda deniz suyunun sağlık açısından faydası bilinmektedir.. M. D) Fransızlar, dinlenme ve eğlenme kültüründeki yeniliklere öncülük etmektedir.. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. ak s. ız ın. E) Denizin sağlık üzerindeki etkisine dair edinilen bilgiler, Türklerde denize karşı yeni bir bakış açısı oluşturmuştur.. Y. DOĞRU CEVAP: E. 9.. hi. Bu. so. ru. la. rın. te. Ö. S. 7.. 18. Diğer sayfaya geçiniz..

(21) 2019-ALES/3/SÖZEL. I. Bakterilerin ürettiği antibiyotiklerin daha sonra laboratuvar ortamında sentezlenmesi bunun en tipik örneğidir. II. Araştırmacılar, yapay bir malzeme türü olan metal kafeslerdeki yapının bazı doğal minerallerde de var olduğunu fark etti. III. Bilim dünyasında doğadan esinlenerek günlük hayattaki problemlerin çözümüne yönelik malzemelerin veya teknolojilerin geliştirilmesine sıkça rastlanır. IV. Oysa bu minerallerin doğadaki hâli, yapay malzeme geliştirildiği sırada henüz keşfedilmiş değildi. V. Ancak bu defa süreç bir bakıma tersinden işledi ve laboratuvar işlemleri doğa gözlemlerinin önüne geçti.. ız ın. 12.. M. 10.. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm A) I. 11.. ak s. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? B) II. C) III. D) IV. E) V. hi. Bu. so. ru. la. rın. te. Ö. S. Y. DOĞRU CEVAP: B. 19. Diğer sayfaya geçiniz..

(22) 2019-ALES/3/SÖZEL 13. - 15. sorularda, numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz.. 14.. ız ın ak s. hi. Bu. so. ru. la. rın. te. Ö. S. Y. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. M. 13.. 20. Diğer sayfaya geçiniz..

(23) 2019-ALES/3/SÖZEL 16. - 18. sorularda numaralanmış cümlelerden hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz.. 15.. 16. (I) Günümüzde yemek kültürü gerek görsel gerek yazılı medyada geniş bir yer kaplıyor. (II) Televizyon programlarında yemek, işlenen en popüler konular arasında. (III) Bir yandan da rengârenk ve parlak kapaklarıyla yemek kitapları kitapçı raflarında okuyucusunu bekliyor. (IV) Üstelik bu durum sadece Türkiye’ye özgü değil; Avrupa’da ve özellikle ABD’de yazılı ve görsel medyada, yemek son derece rağbet gören bir konu. (V) Gündelik hayatın önemli bir parçası olan geleneksel yemek kültürleri medya sayesinde şahsi olmaktan çıkıp evrensel bir nitelik kazanıyor. B) II. M. A) I. C) III. D) IV. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. ak s. ız ın. DOĞRU CEVAP: E. E) V. hi. Bu. so. ru. la. rın. te. Ö. S. Y. 17.. 21. Diğer sayfaya geçiniz..

(24) Bu. so. la. ru. hi. te. S. Y. 21.. 19.. 22. ız ın. 18.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. rın. Ö 2019-ALES/3/SÖZEL. 20.. Diğer sayfaya geçiniz..

(25) 2019-ALES/3/SÖZEL. S. Y. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. ak s. ız ın. 24.. M. 22.. Ö. 23. Her sanatçı kendi kurallarını sanatını yaparken ortaya koyar. Bu, onun biraz da sanattan ne anladığıyla veya ne beklediğiyle ilgilidir. "Seçkin şairler çoktandır şiir ülkesinin en çiçekli topraklarını bölüştüler. Ben daha başka bir şey yapacağım." diyordu Baudelaire. Çünkü sanatçının dünyası apayrı olana eğilimlidir. Bu parçaya göre Baudelaire’in şiirde yapmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? B) Özgün olmak. C) Etkin olmak. D) Değerli olmak. Bu. DOĞRU CEVAP: B. so. ru. la. E) Verimli olmak. hi. rın. te. A) Kalıcı olmak. 23. Diğer sayfaya geçiniz..

(26) 2019-ALES/3/SÖZEL. 25.. 26. Akşamları eve döndüğünde salonda en rahat ettiği noktaya benim köşem demek; her gün gazetede kendi köşesinde yazmak; nice girift, yuvarlak veya köşeli hadiseye köşe penceresinden bakmak; sevdiklerini, çocuklarını ciğerimin köşesi diye sevmek; bir büyük hükümdara "Dünyanın her köşesinde senin adın var!" diye seslenmek, sonra yabancı kökenlidir diye köşe kelimesi yerine "becek, bükek, bükeç" gibi bir kelime kullanmayı seçerek "köşe"nin mana dünyasını bir kenara bırakmak akıl alır şey değildir. Bu parçada yazarın asıl eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Daha önce pek duyulmamış kelimelerin ne anlama geldikleri belirtilmeksizin kullanılması. ız ın. M. B) Dile farklı kullanım biçimleri ile yerleşmiş bir kelimenin başkasıyla değiştirilmesi. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. ak s. C) Dilsel değişim ve gelişmelerin çok kısa sürede gerçekleşmesinin beklenmesi. E) Dil anlayışındaki görüş farklılıklarının ısrarlı bir şekilde görmezden gelinmesi. DOĞRU CEVAP: B. hi. Bu. so. ru. la. rın. te. Ö. S. Y. D) Yenilerini türetmeye çalışmadan yabancı kökenli tüm kelimelerin dilden atılması. 24. Diğer sayfaya geçiniz..

(27) Bu. so. la. ru. hi. te. S. Y. 25. ız ın. 27.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. rın. Ö 2019-ALES/3/SÖZEL. 28.. Diğer sayfaya geçiniz..

(28) Bu. so. la. ru. S. Y. 26. ız ın. 29. - 30. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 29.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SÖZEL. 30.. Diğer sayfaya geçiniz..

(29) Bu. so. la. ru. S. Y. 27. ız ın. 31. - 32. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 31.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SÖZEL. 32.. Diğer sayfaya geçiniz..

(30) so. la. ru. hi. te. S. Y. 35.. 28. ız ın. 33. - 35. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. rın. 33.. Bu. Ö 2019-ALES/3/SÖZEL. 34.. Diğer sayfaya geçiniz..

(31) Bu. so. la. ru. S. Y. 29. ız ın. 36. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.. ak s. M 38.. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 36.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SÖZEL. 37.. Diğer sayfaya geçiniz..

(32) Bu. so. la. ru. S. Y. 30. ız ın. 39. - 42. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.. ak s. M 41.. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 39.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SÖZEL. 40.. 42.. Diğer sayfaya geçiniz..

(33) Bu. so. la. ru. 44.. S. Y. 31. ız ın. 43. - 46. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. ak s. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. te. 43.. hi. rın. Ö 2019-ALES/3/SÖZEL. 45.. 46.. Diğer sayfaya geçiniz..

(34) 2019-ALES/3/SÖZEL 47. - 50. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.. Ö. ız ın. S. Y. 47.. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. 50.. ak s. M. 49.. hi. Bu. so. ru. la. rın. te. 48.. 32. SÖZEL TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ..

(35) Bu. so. la. ru. hi. te. S. Y ak s. ız ın. M. li çb f ha ir k l ki ar şi ı Ö ,k ur SY um M ’ ve ye ya ait ku tir. ru So lu ru ş ta lar ra Ö fın SY da M n ’ni ku n lla ya nı zıl la ı i m zn az i . olm. rın. Ö.

(36)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :