• Sonuç bulunamadı

Cavit Atmaca resim sergisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cavit Atmaca resim sergisi"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

CAVIT ATMACA

Resim Sergisi

15 Kası m - 3 Ar a l ı k 1997

( A ç ı l ı ş : 15 K a s ı m 1 9 9 7 C u m a r t e s i g ü n ü s a a t 1 7 . 0 0 ’ d e n i t i b a r e n )

IİOBİ

sanat galerisi

V a l i k o n a ğ ı C a d. Pa s a j 73 N i ş a n t a ş ı - İ S T A N B U L Tel : ( 0 2 1 2 ) 225 23 37

(2)

CAVIT ATMACA

1931 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1 955’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. Askeri ve Sivil okullarda öğretmenlik yaptı.

Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ve İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nde 13 yıl yöneticilik yaptı. 1 976 yılında Buca Eğitim Fakültesi’ne atandı. Buradaki öğretim görevinden 1981 ’de kendi isteği ile emekli oldu. 1981 yılından bugüne dek İzmir’de özel atölyesinde sanat etkinliklerini sürdürmektedir.

1955’den bu yana yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen yüzü aşkın çeşitli grup ve karma sergilere katıldı. İzmir, İstanbul, Ankara’da ve diğer illerde 30 kişisel sergi açtı. Katıldığı yarışmalardan 7 ödül kazandı. Çeşitli müzeler ve kurumlarda ayrıca yurtiçi ve yurtdışında özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Ödüller:

1 973 7. DYO Sergisi, Ödül 1 975 9. DYO Sergisi, Ödül

1 976 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resim Yarışması, Ödül 1 977 Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Ödül

1 984 Bolu İli, Resim Yarışması, Birincilik Ödülü

1 985 Talens Resim Yarışması - Radi Dikici - Özel Ödülü

1 987 Talens Resim Yarışması - Ümit Yaşar Sanat Galerisi Ödülü

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Geri kalmış ülkeler için İkinci Cihan Savaşı sonrası, dış görünüşlere göre, Birinci Cihan Savaşı sonrasın­ dan farklı manzaralar gösterir.. Bu,

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha

Bekir Yıldız, Kaçakçı Şahan ve Kara Vagon isimli kitaplarının pa­ zarlaması için Adam Yayıncılık A.Ş.. ile

Grote (1990) 120 vakada arka duvar, 170 vakada kemikçik protezlerini kullanıp ortalama 5 yıl takip et- miştir. Kemikçik protezlerinin malleus ile ilişkide olan platform

Türk sanatında, Cumhuriyet'in ilk yılları olan ve 1923-38 olarak dönemlendirdiğim sürece verdiğim özel önem ve duyduğum ilgiyi kişisel bir takıntı olarak ele

Kontrol ve tedavi grubundan elde edilen serum desaçile ghrelin sonuçları hem grup içi hem de gruplar arası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı

öyküsüyle daha da il­ ginç olan bu tabloyu koleksi­ yonunuza katmak isterseniz 90 milyon liradan başlayacak olan açık arttırmaya katılma­ nız

Dönemin esprisine uygun biçimde bir İngiliz bahçesi figürü olan ve Çadır Köşkü olarak anılan minik köşk, tam bir chalet’dir. Alt kattaki ocaklı bir oda