Alan Ve Arazi Ölçüleri Konu Anlatımı

16  Download (0)

Full text

(1)

Matematiknotu.COM

Alan ve Arazi Ölçüleri

Alan ve Arazi Ölçüleri Konu Anlatımı

Alan ölçüsü temel birimi

metrekare

dir.

Kenarlarının uzunluğu 1 er metre olan karesel

bölgenin alanına metrekare denir.

Metrekare m2 ile gösterilir.

METREKARENİN KATLARI

1 Kilometrekare (km2 ), metrekarenin 1 000 000 katıdır.

1 Hektometrekare (hm2 ), metrekarenin

10 000 katıdır.

1 Dekametrekare (dam2 ), metrekarenin 100 katıdır.

Metrekare (m2)

1 Desimetrekare (dm2 ), metrekarenin yüzde biridir.

1 Santimetrekare (cm2 ), metrekarenin

onbinde biridir.

1 Milimetrekare (mm2 ), metrekarenin bir milyonda biridir.

> Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her adımda 100 ile çarpılır.

> Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her adımda 100 e bölünür.

(2)

Matematiknotu.COM

Alan ve Arazi Ölçüleri

Bağ, bahçe, arsa gibi alanları ölçmek için arazi ölçü birimleri kullanılır. Arazi ölçüsünün temel

birimi ar dır.

Ar a ile gösterilir. 1 ar, 100 m2 ye eşittir.

AR'IN KATLARI

1 Dekar, arın 10 katıdır.

1 Dönüm, arın 10 katıdır. (1 dekar, 1 dönüme eşittir.) 1 Hektar, arın 100 katıdır.

(3)

Matematiknotu.COM

Alan ve Arazi Ölçüleri

Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her adımda 10 ile çarpılır.

Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her adımda 10 a bölünür.

(4)

Figure

Updating...

References

Related subjects :