• Sonuç bulunamadı

Avni'in resim dünyasında uzaya yolculuk...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avni'in resim dünyasında uzaya yolculuk..."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2 OCAK 2002 ÇARŞAMBA

PENCERE

Avni'nin Resim Dünyasında

Uzaya Yolculuk...

Avni Arbaş’ın babası ‘Kuvayı M illiye’ zabitle­

rinden Mehmet Nuri Bey... Kuvayı Milliye ‘a t’ demektir!..

Bir gün Avni attan ‘hayvan ’ diye söz açınca Meh­ met Nuri Bey oğlunu azarlamış:

“- O hayvan değil, onun adı attır. ”

Arbaş’ın tüm yapıtlarına ilişkin olağanüstü gü­ zellikteki sergi, İş Bankası’nın Levent’teki salon­ larında çarpıcı bir olaya dönüştü; gören bir da­ ha görmek istiyor; resimlerin önünde insan ça­ kılıp kalıyor...

Hele Avni’nin atları!..

Nâzım’ın şiiriyle:

“Bu atlar Avni'nin atları Kuvayı Milliye atları Kara yamçı altında ak sağrı dolgun titrer burun kanatları, bu atlar A vni’nin atları”

★ I

Ancak sergiyi gezerken fark ettim ki Avni’nin atı yalnız değil...

Hep binicisiyle birlikte...

Atla binicisi Avni’nin resminde sanki tek yara­ tık olmuş...

Atı Amerika’ya AvrupalI götürdü; bu yaratık karşısında dili tutuldu Kızılderilinin...

Mayalar’ın reisi Tecum, beyazların önderi Ped-

ro de Alvarado ile dövüşürken, mızrağını ata

sapladığında düşmanını öldürdüğüne inanmıştı. At devrildi. Yaratık ikiye ayrıldı. Pedro, Tecum’un şaşkınlıktan büyüyen gözleri önünde ayağa kalk­ tı. Bir ‘an'di bu. Sonsuzluğa vurgulanan bir an!.. Donakalmış Tecum’un göğsüne kılıcını sapladı Pedro...

Mayalar’la Aztekler, at ile binicisini ayrımsa­ dıklarında iş işten geçmişti.

Avni’nin binicisiz atı var mı?..

Benim gördüğüm resimlerde at ile binici, Ku- vayı Milliye kapsamında tekleşmişlerdi...

Ya Avni’nin kadınları?.. Ya çiçekleri?..

Ya denizleri?..

Avni’nin denizleri sergi salonunda çerçevelen- seler bile uçsuz bucaksız...

O uçsuz bucaksızlıkta bir gemi...

Resmi seyrederken gemiye binip görünmeyen ufkun çizgisini aşıyorsun...

Yolculuk nereye?..

..

Avni:

“- Ilhan” dedi, “gençliğimde öyle resimler yap­

mak isterdim ki insanlar üstünde hayal kursun­ lar..."

Sonra bir kadın Avni’nin resimlerini görünce kay­ gısını dile getirmiş:

“- Satamazsın bunları!.. ”

- Neden?..

“- Resimler bitmemiş ki!..”

Avni’nin resimleri bitmiyor, ister atlarına bin, ister gemilerine, ister çiçeklerini kokla, ister in­ sanlarıyla konuş, sonsuzluğun düşlerine kapılı­ yorsun, bitmemişlikle tükenmezlik arasındaki uzayda seyrediyorsun...

Referanslar

Benzer Belgeler

Yine bir ödül töreninde faili belli bir suikaste kurban giden rahmetli gazeteci Abdi İpekçi'den.ödülünü alırken, diğeri ise Struga Şiir Şenliği Altın Çelenk

Mühendisler, herhangi bir kâğıt veya karton ambalajı bir klavye, tuş takımı veya kullanımı kolay diğer bilgisayar ara yüzlerine dönüştürebilen basit bir baskı

göre risâlenin dilinden, Hasan el-Basrî’nin mektuplat kiinin, Halifenin emrine göre hareket eden dönemin Irak valisi Haccac b. Yûsuf olma ihtimali yüksektir. Aslnda

Felsefe Tar h Atölyes ’n n amacı felsefen n ortaya çıkıp gel ş m n dünya m toloj ler nden başlayıp günümüze kadar tak p etmek, felsef düşünmen n ne demek

Fil çapraz (diagonal) olarak istediği kare sayısında hamle yapar.Filin önünde aynı renkten bir taş varsa fil o taşın üzerinden geçemez. Yani o yöne doğru hareket etmek

anlaşırlar. Can - Bazı büyük ve küçük firmalar da garanti verip garantiyi yerine getirmek için komik şeyler istiyorlar. Can - Aldığınız ürünün kutusunu bir yıl,

Para başlığı altında, çok kapsamlı şeylere değineceğim. Örnek olarak; “Nasıl ev sahibi olunur?”, “Nasıl mortgage (ev kredisi) alı- nır?”, “Borçlar

Bu çalışma ile, ebeveyn danışmanlığı programlarının, İnanılmaz Yıllar ve Uluslararası Çocuk Gelişimi Programı’nın, mülteci geçmişi olan aileler ve çocuklar

DENGE KABI HYDRAULIC SEPARATOR BİRLEŞİK KAP COMBINED SEPARATOR TORTU TUTUCU DIRT SEPARATOR HAVA AYIRICI AIR SEPARATOR TORTU HAVA AYIRICI DIRT & AIR SEPARATOR TORTU TUTUCU

Tıpkı bi- zim ileri teknoloji zamazingolarımızı çok az paraya çalışarak üreten fabrika işçilerinin gösterişli tasarımların ardında kaybolmaları ve el değmeden

Sadece pazar yerimizdeki müşterilerimi- zle size hizmet vermiyor, aynı zamanda mail, telefon gibi bilgileri de size aktararak gerekli pazarlama çalışmalarını sağlamanız için

Bâzı insanlar için âlim olmak hayırlı olduğu gibi, bâzı insanlar için çok çok bilgili olmamak hayırlıdır.. Bâzı insanlar için, meselâ, Mekke’de ya

Bende ilk defa korkulu gözlerle girdiğimde odasına bana neden korkuyorsun demişti bende saymistim ağlayarak kanser miyim,nasıl kemoterapi alcam,falan falan falan .Aslında tek ve

A) Ticaretle uğraşmasında. D) Allah’ın emirlerini tebliğ etmesinde. Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi

Tüm arazi çalışması zorlu veya tehlikeli değildir, ancak her durumda araştırmacı koşullardaki beklenmedik değişikliklere veya belirli arazilerle ilişkili risklere

Kurtuluş ailesinin kendi film şirketleri ile getirdiği filmlerin gösterimi önce Emek’te yapılıp daha sonra diğer sinemalara dağıtıldığı için o dönemde seyirci

Bazı öğrenciler bu nedenle kendisi için değil ailesi için ders çalışması gerektiği düşüncesine kapılıp daha yoğun kaygı hissedebilir.. Ya da

Asteroid kuramı gündemdeyken, bu kurama karşı olan bilim adamları büyük bir volkanik patlamanın, yalnız Kretase dönemi kitlesel tür yok oluşu- nun değil, belki

• b.Oyunlar: çocuk oyunları, yalın oyunlar; kaleyi almak, kukalı saklambaç gibi basit çocuk

• Buna ek olarak, insanlar gibi keçi ve koyun gibi çiftlik hayvanları da infertilite veya subfertilite sorunlarından muzdariptir, bu da ömür boyu üretkenliklerini düşürür..

Laura Olivieri, a paediatric cardiologist, displays a heart model created by a 3-D printer It may sound like something out of science fiction, but doctors at Children's National

İnteraksiyonda ise Hipokotil uzunluğunda Gigaspora margarita Aydın siyahında, Kotiledon genişliği Gigaspora margarita Uzun patlıcan 50896, Sürgün uzunluğu

Zaman serileri yöntemleri mekanik tahmin yöntemi, trend analizi, hareketli ortalama, üstel düzeltme ve Box-Jenkins (ARI- MA) gibi çeşitli yöntemlerden oluşmaktadır (Idrisu,