İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri notu

273  Download (10)

Full text

(1)

az biri sıfırdan farklı olmak üzere x ve y değişkenlerinin her ikisini de içeren

biçimindeki denklemlere ikinci dereceden iki

bilinmeyenli denklem denir

Kural:

denklem sisteminin grafiklerinin birbirine göre durumlarını incelemek için ortak çözüm denklemi bulunur

yani bu iki bağıntının grafikleri kesişmez.

yani bu iki bağıntı birbirine teğettir.

yani bu iki bağıntının grafikleri iki noktada kesişirler.

denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre m kaçtır?

(2)

fonksiyonlarının grafikleri kesişmediğine göre a’nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

fonksiyonlarının grafikleri farklı iki noktada kesiştiğine göre a’nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

(3)

Bir ikinci dereceden fonksiyon ile bir

doğrudan oluşan denklem sisteminin çözüm kümesi (kesişme) durumları için geçerli koşullar iki tane ikinci dereceden

fonksiyondan meydana gelen denklem sisteminin çözüm kümesi içinde geçerlidir

(4)
(5)

Figure

Updating...

References

Related subjects :