[Taha Toros tarafından Mukaddes Saran'a gönderilen mektup]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

7 7

-Çamlık, înci Apt.D/l3

Stiler (îlf.165 14 14 ) 2

.

6.1988

Sayın Mukaddes SARAR,

g

aydan fazla süren seyahatim dolayısıyla İstanbul da bulunmuy o rdum.

Dün

dönünce birikmiş mektuplar arasında,sergi dâvetiyeniz de v a r d ı .Doğrusu o kıymetli eserlerinizi görmekten mahrum kaldığıma tizgünüm.Kısmetse, ilerideki bir serginizde bulunmak suretiyle bunu telafi ederim«,

B u mektubumu,nâzik dâvetiyenize teşekkürümün ifadesi olarak sunuyorum» Başarılarınızın devamlı olması dileğiyle,takdir duygularımı tekrarlı­

yorum. _ , n

Saygılarla.

TAHA TOROS AKE A N K ’m 40.yılı vesilesiyle

y ay m l a n a n (ÎLK KADİR RESSAMLARIMIZ)

adlı kitabımızdan bir nüsha takdim olunmuştur.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :