Gönül ne kahve ister, ne kahvehane gönül ahbap ister, kahve bahane

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Eyüp Sultan Camisi ve Pierre Loti kahvesiyle ünlü Eyüp semtindeki 90 yıllık Şark Kahvesi, hiçbir değişikliğe ve restorasyana uğramadan müşterilerine hi-'met vermeye çalışıyor. Günümüzde daha çok cami cemaatı ve işçilerinin uğradığı kahvehanenin sa­ hibi Metin Heper, burasını hizmet karşılığında ustasından 40 yıl önce satın aldığını söylüyor. ' 7 cy X v <s >

G önül ne kahve ister, ne kahvehane

gön ü l ahbap ister, kahve bahane9

S ı r

zamanlar sohbet etmek ve bilgi alışverişi yapmak amacıyla gidilen, içinde memleket meselelerinin

konuşulduğu ve kırk yıllık dostlukların kurulduğu ağırbaşlı kıraathaneler yok artık. Ancak Metin

Heper tarihe direnişini sürdürüyor. Sahibi olduğu Eyüp’teki Şark Kahvesi’nde her şey eski zamandan

kalma. Kahvehanede kömür ateşinde pişen kahvenin keyfi de var.

GÜL ATMACA'nın haberi 15. sayfada.

Figure

Updating...

References

Related subjects :