• Sonuç bulunamadı

Burhan Arpad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Burhan Arpad"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TT

Burhan Arpad, 30.10.1947

Reşid Halid Gönç’e

Bir adet Her Hafta mecmuası (Sayı: 17) alabilmek için, arzusu üzerine işbu satırlar kaleme alındı.”

30.10.1947

BURHAN ARPAD

1910-da Mudanya'da doğdu. Orta Ticaret Okulu'nu bitirdi. İlk yazılarını 1936’da Uya­ nış dergisinde yayınladı. Vakit-Kurun, Tan, Memleket, Hürriyet, Vatan, Cumhuriyet ga­ zetelerinde muhabir, sanat tenkitçisi, gün­ lük fıkra yazarı olarak çalıştı.

Sayısı yirmiyi bulan kitapları arasında ti­ yatro hikâyeleri, gezi edebiyatı türü eserleri

ilgi çeker. “ Gezi Günlüğü” adlı kitabı Türk Dil Kurumu 1963 ödülünü kazandı. Çeşitli tarihlerde Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ar­ mağanını kazandı. “ Alnımdaki Bıçak Yara­ sı" romanı ilgi gördü. Gazeteci ve edebiyatçı kişiliği yanı sıra Alman dili edebiyatından otuzu aşkın eseri Türkçeye çevirdi.

Basın şeref kartı sahibi. Serbest gazeteci ve yazar olarak çalışmalarını sürdürmekte­ dir.

31

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Xbox’ta oyun oynamak için kullanılan mevcut oyun kon- solları, oyunun türüne göre değişik el ve parmak koordi- nasyonlarını gerektiriyor.. Hâl böyle olunca, özellikle el ve

On şiir kitabı, beş mizah ro­ manı, beş rom an, oıı-onbeş ki­ taplık öyküleri, anıları, eleştiri­ leri, söyleşileri ile kimilerinin iyi bir yazar, kimilerinin

Semavi Eyice, yıllar sonra 1994'te Tarih Vakfı'nın yayımladığı İstanbul Ansiklopedisi'ne yazdığı Reşat Ekrem Koçu maddesinde, "Burada, bilhassa

26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan sempozyumda Piri Reis’in kişiliği, hayatı, eserleri, Türk denizcilik ve haritacılık tarihi

Çalışmamızda yeni tanı almış hipertansif hastalarda karotid-femoral nabız yayılma hızını Ortalama Trombosit Hacmi (OTH)’nin de dahil olduğu kardiyovasküler risk

Daha ayrýntýlý ele almak gerekirse, "Geliþimsel bireyleþme grubunda bulunan bireyler, standart bireyleþme grubunda bulunan bireylere göre daha fazla saðlýklý

111 Mevhibe İnönü’nün Onursal Başkanlığı’nı yaptığı Türk Kadınlar Birliği’nde; CHP’li kadın milletvekillerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı 112 ,

Çukurovali halk ozanlarinin Cumhuriyet, Atatürk, Vatan ve Millet sevgilerini, onlarin kendi deyislerinden örnekler vererek kanitlarken, iste bu yayimlanmamis olan siirleri de,