• Sonuç bulunamadı

Zsa Zsa Gabor kızıyla mahkemelik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zsa Zsa Gabor kızıyla mahkemelik"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Zsa Zsa BxAc

Gabor kızıyla

mahkemelik

1950*Lİ yılların efsanevi sinema yıldızı Zsa Zsa Gabor, 9. kocasıyla birlikte, tek kızı olan Francesca Hilton’u, imzasını taklit ederek 2 milyon dolarını çaldığı iddiasıyla mahkemeye verdi.

Macar asıllı Gabor (88) ve 9. kocası Frederic Prinz von Anhalt,

47 yaşındaki Hilton’u, annesinin imzasını taklit ederek evlerini ipotek karşılığında 2 milyon dolar borç almakla suçladılar. Gabor’un 2. kocası olan Hilton otelleri sahibi Conrad Hilton’un kızı Francesca ise 2002’de trafik kazası sonucu kısmen felç olan Gabor’un akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Hilton, 19 yıldır annesiyle evli olan Anhalt’ın annesini sömürdüğünü

söyledi. ■ AA

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Araujo riskin sadece daha önceden kalp rahatsızlığı olanlar için geçerli olmadığı- nı söylüyor ve obezite ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları olanlar başkalarına

Düşünm ek için yeterli zaman ve olağanüstü özen ister; bilgi ve tek­ nik ister. Bunlar olmayınca; iş aceleye getirilince ortaya çıkan elbette düş ki­ nci

In addition to, micromorphological characteristics of the leaf surfaces of C.longifolia, C.kotschyana and C.rubra species were studied. The micromorphomological

Analoji yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile analoji yönteminin uygulanmadığı kontrol grubu öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik

■手術室裡

Electronic medical records, emergency medical care information systems, personal information/communication packages, command and coordination support systems,

C. Mellaart, Beycesultan I, Fig. Şahoğlu, Liman Tepe Erken Tunç Çağı, s. Blegen, Troy I, Fig. Dedeoğlu, Neolitik Çağdan Erken Tunç Çağ Sonuna Kadar, s. 2d:11,

Phylogenetic relationships between Malcolmia, Strigosella, Zuvanda, and some closely related genera (Brassicaceae) from Turkey revealed by inter-simple sequence

This study was conducted to examine some physical parameters of elite level basketball players playing in different league levels.. In the study conducted, it was

This study aimed to describe chest X-ray (CXR) and thorax computed tomography (CT) findings of chil- dren with confirmed pandemic 2009 influenza A (H1N1) infection, to review

1-) Yapılan korelasyon analizi sonucu kurumların kuruluş yılları ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının markalaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma

Hemşirelerin işten ayrılma niyeti ile ücret, kuruma bağlılık, iş doyumu ve çalışma ortamı ölçeği tüm alt boyutları arasında negatif yönde, iş yükü ile

Cumhuriyet dönemi Türk res­ minin figür geleneğine bağlı ilk kuşak ressamları arasında yer alan Ali Avni Çelebi’nin sergisi Tem Sanat Galerisi’nde

(1984) araştırmasında süreğen rahatsızlığı olan engelli çalışanlar ile ortopedik engelli çalışanlara göre görme engelli ve zihinsel engelli çalışanların daha

6360 SK ile kırsal alanlara hizmet götüren yerel yönetimler arasında yer alan Ġl Özel Ġdarelerinin sahip olduğu yetkiler ile birçok sorununu çözüme kavuĢturabilen

Logos Pathos Ethos Döneme ait Reklam ve ilanlarda kullanılan konut normları Mekân Mekân, Mimari özellik Mekân, Mimari özellik Mekân, Mimari özellik, Lokasyon

Dirlik, O., 2013, 3-Bromofenil Boronik Asit Molekülünün Moleküler Yapı Parametreleri ve Titreşim Frekanslarına Çözücü Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak

Tez çalıĢması kapsamında, Bozdağ Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası (YHGS) sınırları içerisinde bulunan Anadolu Yaban Koyunlarının ĠHA tekniğiyle envanter çalıĢması

Vikhe ve arkadaşı Journal of Medical Systems dergisindeki “Mass Detection in Mammographic Images Using Wavelet Processing and Adaptive Threshold Technique” isimli çalışmada,

Bun­ dan bahsetmek başına belâlar da­ vet etmektir Geçen hafta perşem­ be günü Fransız elçisi Paris ga­ zetelerinin tevzi edilmemesi için Fransız postanesine

The authors report on a patient with bilateral thalamic anaplastic glioma diagnosed via stereotactic brain biopsy.. A 54-year-old man presented with headache and

221/4’te düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen

Bu çalışmanın amacı, 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan lise coğrafya programının uygulayıcıları olan öğretmenlerin program hakkındaki