Met. ve Malz. Müh. Giriş Birimler

Tam metin

(1)
(2)

Paris’ teki «Ölçü ve Ağırlık Konferansı» ında,

14/10/1971 tarihinde kabul edilen «SI (Sisteme

International d’ Unites)», Metrik sistemin

kabulünden tam 180 yıl sonra geçer olmaya

başlamış ve yasallaşmıştır. Uluslararası Birim

Sistemi SI’ nın kabul edilene kadar kullanılan

metrik ölçü sistemlerinin tarihsel safhaları

şöyle olmuştur:

(3)

1. C.G.S Birim sistemi ve buna bağlı Absolü

Ölçü Sistemleri

2. M.K.S. Birim sistemi veya Teknik Ölçü

Sistemi

3. SI-Systéme International d’Unites, yani

«Uluslararası Birim Sistemi SI»

(4)

Fiziksel Büyüklük Birim Simge

Uzunluk Metre m

Kütle Kilogram kg

Zaman Saniye s

Elektrik Akım Şiddeti Amper A

Sıcaklık Kelvin K

Madde Miktarı Mol mol

(5)

Z zetta= 1021E exa= 1018P peta= 1015T tera = 1012 1.000.000.000.000G giga = 109 1.000.000.000M mega= 106 1.000.000k kilo= 103 1.000H hekto= 102 100D(da) deka= 101 10Birim 1d desi= 10-1 0,1c senti= 10-2 0,01m mili= 10-3 0,001µ mikro= 10-6 0,000001n nano= 10-9 0,000000001p piko= 10-12 0,000000000001f femto= 10-15a atto= 10-18z zepto=10-21

(6)

• 1 metrekare (m2 ) = 100 dm2 = 10.000 cm2 = 1.000.000 mm2

• 1 ar(a) = 100 m2

• 1 dekar (da) = 1000 m2 = 10 a

• 1 hektar (h) = 10 da = 10.000 m2 = 100 a

(7)

• 1 metreküp(m3 ) = 1.000 dm3 = 100.000 cm3 = 1.000.000.000

mm3

• 1 litre(l) = 1 dm3

(8)

• 1 gram (g) = 1000 miligram (mg)

• 1 dekagram (dag) = 10 g

• 1 kilogram (kg) = 1000 g

• 1 kental = 100 kg

(9)

• 1 metre (m) = 10 dm

• 1 desimetre(dm)= 10 cm

• 1 santimetre (cm) = 10 mm

(10)

• Milibar(mbar), milimetre civa sütunu (mm Hg, Torr)

• 1000 mbar= 750 mmHg

(11)

• 1 kilowatt (kW) = 1000 Watt (W)

• 1 mega Watt (MW) =1000 kW

(12)

• Akım Şiddeti : 1 Amper (A)

• Gerilim: 1 Volt (V)

• Direnç : 1 ohm (Ω)

(13)

Fiziksel Büyüklük Birim Birim Simgesi Birimin Tanımı

Aydınlanma Şiddeti Lux Ix cd.sr. m-2

Basınç Pascal Pa Kg.m-1 .s -2 = N.m-2

Dipol Moment Debye D C.mm=A.m.s

Elektrik miktarı, yükü Coulomb C A.s

Elektriksel direnç Ohm Ω Kg.m2 .s-3.A-2 = V.A-1

Elektriksel potansiyel Volt V Kg.m2 .s-3.A-1 = J.A-1 .s -1

Elektriksel sığa Farad F A2 .s 4 .kg-1 .m -2 = A.s.V-1

Enerji akışı, ısı akışı Watt W Kg.m2 .s-3 = J.s-1

Enerji, iş, ısı miktarı Joule J Kg. m2 . s-2

Frekans Hertz Hz s-1

Işık şiddeti Lumen Im cd.sr

İndüklenme Henry H Kg.m2 .s -2.A-2 = V.s.A-1

Kuvvet Newton N Kg.m.s-2 = J.m-1

(14)
(15)
(16)

• 1 nm3 = ……… μm3

• 1 dm2 = ……… mm2

• 1 MN = ………. TN

• 1 Gg = ……….. dag

(17)

• Basınç birimi nedir?

• Basınç birimini en geniş halde formülden çıkarımını yapınız?

• Güç birimi ( enerji akışı) birimi kg.m2 . s-3 ise gücün formulü

(18)

• A) (50 mN) x ( 6 GN) = ? (kN2 )

• B) (400 mm) x (0,6 MN)2 = ? ( Gm.N2 )

• C) 45 MN3 / 900 Gg = ? ( kN3 / kg)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :