Başlık: Yeni EditördenYazar(lar):Cilt: 50 Sayı: 2 Yayın Tarihi: 2017 PDF

Tam metin

(1)

IX

Yeni E

ditörden

Dergimizin yeni sayısını sunarken değerli yazarlarımızı, hakemlerimizi,

meslektaşlarımızı ve okurlarımızı Editörler Kurulu olarak saygı ile selamlıyoruz.

Dergimiz, 2017 yılı ikinci sayısının çalışmalarına yeni editör ve editör

yardımcıları ile başladı. Dergimizin bugüne gelmesinde pek çok kişinin emeği

geçmiştir. Dergimizin yaşamını sürdürmesinde emeği geçenlere öncelikle teşekkür

borcumuz var.

Bu bağlamda başta üç yıllık görev süresini tamamlayan Editörümüz Prof. Dr.

Hasan Hüseyin Aksoy’a fakültemiz dergisine yapmış olduğu özverili çalışmalar için

teşekkür ederim. Editörle birlikte görevleri sona eren Editör Yardımcısı Doç. Dr.

Ayfer Alper, Bölüm Editörleri Doç. Dr. Özlem Çakır, Doç. Dr. Tülin Şener Kılınç, Y.

Doç. Dr. Necmettin Teker ve Editörler Kurulu Sekreteri Ar. Gör. Dr. Alper

Yetkiner’e de dergimize yaptıkları katkılar için teşekkür borçluyuz.

Ayrıca, Bölüm Editörleri Doç. Dr. İlhan Yalçın, Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu,

Doç. Dr. Şakir Çınkır, Y. Doç. Dr. Ebru Aylar, Y. Doç. Dr. Ege Akgün ve dergimizin

üç dönemdir Dergi Editörler Kurulu Sekreteri olan Ar. Gör. Ece Koçer’e

sürdürdükleri ve sürdürecekleri çalışmalar için teşekkür ederim.

Diğer yandan gelecek üç yıl için görev yapmayı kabul eden yeni Editör

Yardımcıları Doç. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu ve Doç. Dr. H. Tuğba Öztürk, Bölüm

Editörü Doç. Dr. Fatma Mızıkacı, Editörler Kurulu Sekreteri Ar. Gör. Ahmet

Kaysılı, İngilizce Editörü Ar. Gör. Dr. Deniz Tuğçe Özmen, Türkçe Editörü Ar. Gör.

Bilge Nur Doğan Güldenoğlu’na dergimiz Editörler Kurulu’nda görev almayı kabul

ettikleri için çok teşekkür ederim. Dergimizin bu sayısını yayına hazırlamak için yeni

göreve başlayan editörler kurulu takımı ile bölüm editörleri bir yandan dergi

sistemini kullanmayı öğrenmeye çalışırken bir yandan gece gündüz demeden canla

başla çok yoğun çalışarak derginin yayımlanmasını sağladıklarını özellikle

belirtmek isterim. Dergi sistemini bilmememiz ve derginin yayınlanması için kısa bir

süremizin olması, bu çalışmaların tamamlanmasının engeli olmadı.

Kuşkusuz, dergimizin yaşamını sürdürmesinde çok önemli bir görevi

dergimizin hakemleri yerine getirmektedir. Bu bağlamda tüm hakemlerimize ayrı

ayrı teşekkürlerimizi sunarım.

Dergimize sürekli destek veren -ve bundan sonra da bu desteği kesintisiz

sürdürmelerini beklediğimiz- üniversitemiz Bilgi Hizmetleri ve Yayınevi

Koordinatörü Prof. Dr. Doğan Atılgan, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire

(2)

X

Başkan Vekili Tuna Can ve web sayfaları-sunucular sorumlusu E. Erdal Aydın’a

çok teşekkür ederiz.

Dergimizin yayına hazırlanma sürecinde önemli katkıları olan fakültemizin

yönetsel (idari) personeli ile dergimizin basımını gerçekleştiren Ankara Üniversitesi

Basımevi Müdürü S. Hakan Büyükçaylı olmak üzere Basımevimiz çalışanlarına da

emekleri için çok teşekkür ederim.

1964 yılında kurulması kararlaştırılan ve o zamanki adıyla Ankara

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 1968 yılında ilk sayısını yayınladığı dergimiz,

1982 yılı ikinci sayısında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

adıyla yoluna devam etmiştir. İlk yıllar dışında genellikle yılda iki sayı olarak

yayınlanmış olan dergimiz, eğitim bilimlerinin eğitim yönetimi ve teftişi, eğitim

ekonomisi ve planlaması, eğitim hukuku, ölçme ve değerlendirme (eğitim istatistiği

ve araştırma), eğitim hukuku, halk eğitimi, eğitimde program geliştirme, eğitimde

psikolojik hizmetler, ölçme ve değerlendirme, eğitim teknolojisi, özel eğitim,

eğitimin tarihi ve sosyal temelleri, güzel sanatlar eğitimi gibi dallarında, öğretmen

yetiştirme alanında Türkiye’de yayınladığı ilk makaleleri de içeren elli yıllık bilimsel

birikime ve deneyime sahip, köklü ve eğitim bilimleri dergilerinin en kıdemlisidir.

Yayına başladığı yıllardan bilgisayar teknolojisine kadar geçen yıllarda dizgi-baskı

yayın yapmanın zor koşulları da göz önünde bulundurulduğunda dergimizin ne

kadar önemli bir görevi yerine getirdiği anlaşılır.

Yeni göreve başlamış olan dergi editörler kurulunun, dergimizin bugüne kadar

sürdürmekte olduğu çabalarına yönelik gelecek yıllarda önemle üzerinde durması

gereken bazı noktaları paylaşmak isterim:

* Dergimizde yayınlanacak makalelerin bundan sonra da ağırlıklı olarak

özgün (orijinal) araştırma makaleleri olması,

* makalelerin alana katkı getiren yeni konular üzerine yoğunlaşması,

* makalelerin araştırma yöntemlerinin sağlam olması,

* makalelerin titiz bölüm editörlüğü ve hakemlik süreçlerinden geçmesi,

* yayınlanmadan önce yabancı dil ve Türkçe yazımının denetlenmesi,

* makalelerdeki benzerlik oranlarının tek basamaklı düzeyde olması,

* makalelerin yazarlarının Fakülte dışından ve içinden olmasında dengenin

sağlanması,

* dergimize yapılan yollamaların (atıfların) dikkatle izlenmesi ve yollama

oranının artırılması,

(3)

XI

* dergimizin yılda iki sayıdan daha fazla yayımlanması,

* dergimizin gerek ulusal gerekse uluslararası bilim topluluğu ile bağının

makaleler, değerlendirme, danışma ve dizinleme süreçleri yoluyla geliştirilmesi,

* dergimizin uluslararası dizinler başta olmak üzere yeni dizinlerde yer alması,

yeni dergi editörleri takımının önemli kaygıları arasında olacaktır.

Bu sayımızda, dokuzu araştırma makalesi, biri derleme makalesi olmak üzere

on makale yer almaktadır. Bunlardan biri eğitim yönetimi alanında ölçek geliştirme

çalışması, biri erken çocukluk döneminde yaratıcılık, biri eğitim programları ve

öğretim alanında öğrenme yaklaşımları ile öğretme stratejileri konusunda üç nicel

yaklaşıma dayalı araştırma makalesidir. Nitel araştırma yaklaşımını kullanan beş

araştırma makalesi; adaylık eğitimi, çağdaş sanat eğitimi, yabancı dil eğitimi, ölçme

ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim alanındadır. Yetişkin eğitimini

konu edinen bir araştırma, nicel ve nitel karma araştırma yaklaşımıyla yapılmıştır.

Bir makale ise derlemedir. Makalelerden sekizi Türkçe ve geniş İngilizce özetiyle;

ikisi İngilizce ve geniş Türkçe özetiyle verilmiştir.

Makalelerin yarısından çoğunun yazarı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Fakültesi dışındaki meslektaşlarımızdır. Bu özelliği ile dergimiz yalnız kendi

kurumuna hizmet etmemekte, uluslararası katkıya açık ulusal düzeyde bir dergi

olma özelliği göstermektedir. Yazarlarımızı bilimsel alana katkıları nedeniyle

kutluyor, katkılarının sürekli artması dileklerimi paylaşıyorum.

Dergimizin görünmeyen kahramanları olan okuyucularımıza da teşekkür

ediyorum, dergimizin yeni sayısını zevkle okumalarını diliyorum.

Son olarak yeni Editörün, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

oluşturma kurulunun ilk eğitim bilimleri dergileri kurul üyeliği (2002-2008), bu

kapsamda Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık konusunda Türkiye’deki ilk bilimsel

toplantıyı düzenleyen takımın üyesi ve toplantı kitabının editörlüğü, Ankara

Üniversitesi akademik dergilerinin geliştirilmesi görevi (2012-2016) gibi

deneyimlerini dergimizin gelişmesinde kullanacağını paylaşmak isterim.

Prof. Dr. Kasım Karakütük

*

Editör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :