• Sonuç bulunamadı

Ermeni tehdidi bana vız gelir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ermeni tehdidi bana vız gelir"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HABER

.

%

is o o

Ermeni tehdidi

bana vız gelir

'Ermeni soykırımı iddiası saçmalıktır' diyerek yankı

uyandıran Weems, tezlerini destekleyen kitabı yayımladı

ŞÜKRAN PAKKAN

İstanbul

£

B

eş yıl yaptığı araştırmalar sonucunda “Ermeni soykırımı iddiası saçmalıktır” savıyla ortaya çıkan ABD'li emekli yargıç Samuel Weems, önce Hıristiyan ve Müslüman dünyasında yankılar uyandırdı, tepki aldı. Evine gelen tehdit telefonlarının arkası kesilmedi. O yılmadı, geçtiğimiz nisan ayında kitabını “ Ermenistan: Hıristiyan Terörist bir Devletin Sırları” ismiyle yayımladı.

Bu arada, geçen yıl İstanbul’da tanıştığı bir Türk’le evlendi. Şimdi, “Keşke bu kitabı yayımlamasaydın” diyen eşini, “Lobinizi siz yapamıyorsunuz, bari ben yapayım” diyerek sakinleştirmeye çalışıyor. Weems, İstanbul’da Milliyet’in sorularını yanıtladı:

M Orhan Pamuk, “Yeni H ayat”isim li kitabma “B ir kitap yazdım, hayatım değişti” diyerek başlar... Ya siz?

Ben “Amerikalılar kendilerine neden Müslümanlar bizden nefret ediyor diye soruyorlar” diyerek

başladım. Ama gerçekten hayatım değişti. Beş yıllık bir araştırmanın sonucu bu. Londra, Paris, Moskova, Roma ve İstanbul’u dolaştım. Türkler kapılarını her zaman açtı ama Ermeniler yanıt bile vermediler.

■ ‘Soykırım yoktur’ iddiası neye dayanıyor?

Araştırmalarımda soykırım iddiasının saçmalık olduğunu gördüm. Ermeni kaynaklarından bile ispat edebilirim. Pek çok Ermeni ve Türk öldü. Ama bu bir soykırım değildi. Ve bu mücadelelerden etkilenen tek Ermeni grubu doğudaki Ermenilerdi. İstanbul’daki Ermeniler etkilenmedi bile.

Türkiye’de, Ermenistan’da olduğundan daha fazla Ermeni kilisesi var.

Türk

■ ■■ ■ a ■■

kursusu

kuracak

S

amuel Weems, Arkansas Üniversitesinde bir Türk enstitüsü kurma hazırlıkları içinde. Emekli yargıç, “Gelecek yıl derslere başlıyoruz. Ben bu üniversiteye yıllarca hizmet verdim ve rektörü ikna ettim. Amerika’da 30’dan fazla Ermeni kürsüsü var. Türklerin de lobiye ihtiyacı var. Bu üniversitede Atatürk Dünya Barış Enstitüsü kurup gerçekleri anlatacağız” dedi.

Emekli yargıç Samuel

Weems, tehditlere karşı yılmadı, mücadeleye devam ediyor. Fotoğraf: MUSTAFA SEVEN

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Nitekim, aynı sorunun geçerli olduğu başka bir uyuşmazlıkta, dava açma süresi, yanlış olarak işletilmiş itiraz yolları sonucu tesis edilen son iş­ lemin

Ankara ve İstanbul radyolarında uzun yıllar çalışan sanatçı ünlü ses sanatçılarının saz toplu­ luklarında da

Kasap ve ark., (2011) Çanakkale ili yumuşak çekirdekli meyve bahçelerinde Tetranychidae familyasından 4, Eriophyidae familyasından 1, Tenuipalpidae familyasından 1,

Bu çalışmada Ordu ilinin farklı ilçelerinden toplanan 33 adet yerel fasulye genotipin morfolojik karakterizasyonu ve yerel genotiplerle beraber 5 adet ticari çeşidin

Conclusion These results show that bacterial infection, especially Tb, is a major etiology of constrictive pericarditis in Taiwan and that median sternotomy is an excellent

[r]

hileus'larla dolu şiirleri yüzünden Yunan casusu sanılarak tutuklanan Salih Zeki Ak­ tay sonunda aklanınca, onu gören Haşim, «Ulan casus bile değilmişin»

Ben bir yandan Kuşadası, Çeş­ me, Antalya gibi festivaller çerçeve­ sinde, Bilsak Caz Festivali gibi olay­ larda müzik yaptım.. Diğer taraftan da pop ve caz